Edice Vydavatelství UP přinášejí nové, dosud nepublikované texty, popřípadě překlady zásadních publikací, které významným způsobem obohatí fond odborné literatury. Vědecké publikace procházejí náročným, oboustranně anonymním recenzním řízením, aby byla zajištěna jejich odborná excelence. Preferovanou formou jsou vědecké monografie včetně kolektivních, akceptovány však mohou být i jiné texty, jako jsou soubory esejů či odborná kritika.

U publikací zařazených do kterékoli ediční řady mají čtenáři z řad odborné i zainteresované veřejnosti jistotu, že představují to nejlepší z daného oboru a vyhovují přísným nárokům na vědecký výzkum, erudovanost a inovativní pojetí.