Praktická teologie

O edici

Ediční řada Praktická teologie vznikla se záměrem nabídnout čtenářům relevantní odborné texty s tématikou z pastorální a spirituální teologie. Nabízí reflexi pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituální témata, které s ní souvisí. Důležitým cílem edice je rovněž šířit povědomí o pastorální a spirituální teologii, která je vyučována na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a oslovit tak vedle odborné veřejnosti i potenciální studenty.

Preferovanou formou edice jsou vědecké monografie včetně kolektivních, akceptovány však mohou být i jiné texty. Cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci a studenti, dále široká odborná veřejnost, křesťané, kněží, řeholníci a laici.

Ediční rada:

  • doc. RNDr. Mgr. Reginald Adrián Slavkovský OP, PhD., Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP
  • doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., Katedra komunikačních studií, CMTF UP
  • ThLic. Pavel Stuška, Ph.D., Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF UP
  • Mgr. Lukáš Jambor, Katedra pastorální a spirituální teologie, CMTF

Odpovědná redaktorka a kontaktní osoba pro tuto edici:

Mgr. Tereza Vintrová

Již vyšlo

Název publikace

Fundamentální katechetika

Autoři

Ludvík Dřímal

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2023

Počet stran

172

Dostupné na: Fundamentální katechetika (vupshop.cz) (tištěná kniha)

Anotace

Monografie si klade za cíl posloužit jako fundovaný úvod do studia katechetiky. Jejím účelem je pojednat obecně o této vědní disciplíně, která představuje určité pojítko mezi oblastmi teologie a pedagogiky. Soustřeďuje se na prohloubení identity, podmínek, obsahu a metod v oblasti katecheze na základě papežského magisteria a nového direktoria pro katechezi.


Název publikace

Spiritualita diecézního kněze: Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním

Autoři

Pavel Stuška

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

322

Anotace

Monografie Spiritualita diecézního kněze je zamýšlena jako příspěvek k reflexi nad nezaslouženým darem kněžského povolání a jeho prožíváním. Předkládá různé pohledy na způsob prožívání identity kněze, pohledy na spiritualitu kněze, který žije kněžství v diecézi. Některé kapitoly jsou inspirovány Božím slovem, jiné vychází z dokumentů církve, z homilií, katechezí či encyklik a exhortací papeže Františka, další ze samotné žité mnohaleté kněžské praxe, ale také z pohledu pastorální teologie, liturgiky a historie. Adresátem monografie je široká odborná veřejnost, dále věřící křesťané, kněží, formátoři v kněžských seminářích, studenti teologie a ti, kteří se na kněžství připravují nebo o něm uvažují.


Název publikace

Homilie jako prubířský kámen

Autoři

Jaroslav Franc a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Počet stran

140

Anotace

Monografie Homilie jako prubířský kámen se vyjadřuje nejen k situaci moravské církevní provincie v otázce hlásání Božího slova, ale nalézáme v ní také univerzální přesah včetně rozměru eschatologického. Monografie se věnuje pojmům misie, homilie, hlásání, evangelizace a dalším v kontinuitě dějin teologické diskuze a v perspektivě několika teologických přístupů. Cílem práce je reflektovat aktuální situaci místní církve s přihlédnutím k cílové skupině čtenářů, kterými by měli být jak studenti teologie, tak i široká odborná veřejnost.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)