Vydavatelství Univerzity Palackého publikuje široké spektrum titulů v tištěné i digitální podobě. Do jeho produkce patří monografie, učební texty, sborníky a odborné časopisy. Redakce vydavatelství provází knihu od předání rukopisu přes sazbu a jazykovou korekturu až po tisk a uvedení na trh. Součástí vydavatelství je také tiskárna, která je zaměřena na malonákladový barevný i černobílý tisk a související knihařské zpracování. V prodejně vydavatelství si mohou studenti i veřejnost vybrat z odborné literatury naší i cizojazyčné. Vydané publikace je možno zakoupit také prostřednictvím elektronického obchodu.

Kontakty

VYDAVATELSTVÍ:

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

Biskupské náměstí 842/1, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 631 710

pavlina.kovarova@upol.cz

PŘÍJEM VYDAVATELSKÝCH ZAKÁZEK KDYKOLIV PO DOMLUVĚ

 

TISKÁRNA A KNIHÁRNA:

Karolina Marešová

Tel.: 585 631 771

tiskarna.vup@upol.cz

karolina.maresova@upol.cz

PŘÍJEM TISKOVÝCH ZAKÁZEK KDYKOLIV PO DOMLUVĚ

 

SKRIPTÁRNA:

Dana Suchá

Tel.: 585 631 783

prodejna.vup@upol.cz

dana.sucha@upol.cz