Vydavatelství

Více než 26 let se specializujeme na akademické publikace a víme, jaká specifika má akademické prostředí. Víme, co je to RIV a OBD, WoS, Scopus a další a dokážeme vám v lecčems poradit.

Chápeme, že naši autoři jsou primárně vědci a odborníci ve svém oboru, a proto je chceme co nejméně zatěžovat formalitami spojenými s vydáním. Bez nějakého toho formuláře se to ale bohužel neobejde. Kromě toho se musíme řídit směrnicí rektora UP B3-14/7-SR a směrnicí rektora UP B3-14/8-SR

Na řízení ediční činnosti se spolupodílí Ediční komise UP. Kontakt mezi VUP a Edičními komisemi fakult zajišťují ediční referenti fakult.

Roční vydavatelská produkce představuje cca 300 publikací, což Vydavatelství UP řadí mezi přední vydavatelské domy v České republice.

Vydavatelství má 4 oddělená pracoviště:

 • vydavatelská redakce
 • technická a výtvarná redakce (DTP)
 • polygrafické středisko (tiskárna a knihárna)
 • skriptárna a e-shop

 

Vydavatelská redakce

 • připravujeme ediční plán (na základě návrhu edičních komisí fakult)
 • produkční zabezpečení zakázky
 • posuzujeme díla z hlediska jejich připravenosti k vydání
 • koordinujeme spolupráci autora, technické redakce, grafika, tiskárny aj.
 • redakčně zajišťujeme vydání (od celkové koncepce knihy až po poslední písmenko)
 • vyjednáváme licenční podmínky s autory a vydavatelstvími 
 • provádíme jazykové korektury
 • zajišťujeme plnění zákonných povinností vydání (povinné výtisky, nabídková povinnost atd.) 
 • staráme se o propagaci díla (inzerce v odborných časopisech, propagace na Facebooku a na knižních a oborových veletrzích, křty knih aj.)
 • komunikujeme s Národní agenturou ISBN, ISSN, ISMN, s agenturou DILIA, s agenturou Crossref (DOI), s vědeckými databázemi (WoS, Scopus...)
 • staráme se o distribuci našich e-knih (EBSCO, Google, Flexibooks)
 • připravujeme statistiky a přehledy pro MK, vedení UP a fakulty 
 • poskytujeme konzultace a poradenství
 • spolu s dalšími VŠ vydavateli hájíme zájmy UP a jejích autorů na různých úrovních (SČKN, Ministerstvo kultury atd.)

Technická a výtvarná redakce

Jsme tým odborníků. Profesionálně zpracujeme podklady, které nám dodáte. Výsledkem může být papírová kniha, PDF soubor, ePub, leták, časopis, brožura, pozvánka na akci, certifikát absolvování kurzu apod.

Než začnete pracovat, pročtěte si naše doporučení ohledně textu i obrazových příloh.

Pokud jste nenašli, co jste na našem webu hledali, kontaktujte nás nebo přijďte osobně.

Vaším posláním je učit, bádat, studovat, naším cílem je poskytnout profesionální zázemí při přípravě výstupů vaší práce. Neztrácejte drahocenný čas a využijte naše služby.

Polygrafické středisko (tiskárna a knihárna)

 • kopírování
 • digitální tisk (černobíly i barevný)
 • výroba a potisk elektronických nosičů (CD a DVD)
 • všechny druhy knihařské práce (knižní vazby, opravy knižních vazeb)
 • tisk publikací od dvou kusů
 • malonákladový tisk do dvou dnů (včetně vazby)

Více zde.

Skriptárna a e-shop

Prodáváme odbornou literaturu z vlastní produkce i z produkce dalších vydavatelů a propagační předměty UP.

Prodej v kamenné prodejně i přes internetový obchod.

 

Adresa

Biskupské náměstí 1

(vstup z ulice Křížkovského)

779 00 Olomouc

Najdete nás zde (mapy.cz)

 

Prodejní doba

pondělí–čtvrtek: 9.00–16.30 hod.

pátek: 9.00–15.00 hod.

 

Prodej se slevou

Sleva ve výši 10 % pro zaměstnance UP a všechny studenty (i mimo UP) na základě předložení studentského, popř. zaměstnaneckého průkazu. Sleva platí na publikace z VUP i od jiných vydavatelů a nakladatelů.