Co umíme

Knihy

Vy jste odborníky na výzkum a psaní vědeckých textů a my jsme odborníky na jejich vydávání: vy vytvoříte rukopis a my uděláme vše potřebné, aby vyšel jako kniha – text zalomíme, zajistíme korekturu a tisk, přidělíme ISBN a postaráme se o všechny další náležitosti a zákonné povinnosti (povinné výtisky, nabídková povinnost apod.).

E-knihy

Chcete minimalizovat náklady na vydání? Chcete, aby váš text byl dostupný po celém světě? Nechcete řešit prodejnost a skladové zásoby? Vydejte svoji publikaci elektronicky.
Pokud knihu vydáte tiskem i elektronicky, spojíte tak potěšení z pěkné knihy a se snadnou dostupností a šiřitelností elektronické verze.

Jaké formáty umíme:

 • PDF – interaktivní PDF s hypertextem, s proklikávacím obsahem, ale třeba i s multimédii.
 • ePub – „pravá e-kniha“, u níž se tok textu přizpůsobuje velikosti displeje. Umožnuje použití hypertextu a multimédií, čtenář si může vybrat vlastní písmo. Formátu ePub je podobný formát Mobi, preferovaný čtečkami Kindle.

Distribuční kanály:

 • Výhodou našeho vlastního e-shopu je, že se o tržby nemusíme dělit s třetí stranou.
 • Google Books je nejucelenější index knih na světě, knihy distribuované zdarma si zde můžete rovnou přečíst.
 • Google Play obsahuje placené e-knihy i ty distribuované zdarma.
 • Flexibooks je portál zaměřený zejména na český a slovenský trh; zajišťuje prodej i distribuci knih poskytovaných zdarma.
 • Portál EBSCO se zaměřuje na distribuci e-knih institucím (knihovny, výzkumná a odborná pracoviště, univerzity, školy aj.).

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na adrese otakar.loutocky@upol.cz.

WoS a Scopus

Na doporučení edičních komisí fakult zasíláme vybrané publikace vydané naším vydavatelstvím do databází WoS a Scopus. Zda budou tyto publikace do databází zařazeny, to už ovlivnit nedokážeme, ale dokážeme vše nachystat tak, aby měly co největší šanci.

DOI (Digital Object Identifier)

Pokud chcete, aby váš článek, kniha, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku byly snadno dohledatelné (a tím i citovatelné), požádejte si u nás o DOI (nejlépe zaškrtnutím příslušné položky v návrhovém listu).

Co je to DOI?

DOI je standardizovaný unikátní identifikátor pro digitální objekty. DOI se přiděluje knihám, jednotlivým kapitolám, sborníkům i jednotlivým příspěvkům, článkům, normám, disertacím, ale třeba i tabulce nebo obrázku v článku či knize. Lze jej přidělit elektronickým i tištěným dokumentům. 

K čemu slouží?

Každý objekt s přiděleným DOI je pomocí něj snadno citovatelný a dohledatelný. Kromě toho má svoji vlastní webovou prezentaci (doivup.upol.cz), kde zjistíte, jak se k danému objektu dostat. Sdružení Crossref, které DOI spravuje, také poskytuje cenné statistiky citovanosti daných objektů.

Jak se DOI přiděluje?

Stačí v návrhovém listu zaškrtnout příslušnou položku, a pokud přidělení schválí ediční komise fakulty, my zařídíme zbytek. Za přidělení a zpracování jednoho DOI účtuje VUP poplatek, který v sobě nezahrnuje poplatky organizaci CrossRef (viz níže).

Co je Crossref?

CrossRef je mezinárodní registrační agentura, která zajišťuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu. Za členství v CrossRefu se platí roční poplatek ve výši 275 USD a za každé přidělené DOI se agentuře hradí depozitní poplatek, pro většinu dokumentů 1 USD (pro některé texty je poplatek nižší). Vydavatelství UP platí roční náklady spojené s členstvím v CrossRefu a přidělením DOI a následně je přeúčtuje podle uskutečněných plnění na jednotlivé fakulty.

Podrobnější informace o DOI a agentuře CrossRef naleznete na webové stránce doivup.upol.cz.

 

Marketing

 • prezentace na knižních veletrzích a oborových akcích (Svět knihy Praha, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, Frankfurter Buchmesse aj.)
 • online prezentace na webu, sociálních sítích nebo na Google Books
 • inzerce v oborovém tisku
 • distribuce knih prostřednictvím celorepublikových prodejních sítí (např. Kosmas)

Kontrola plagiátů

K tomuto účelu používáme iThenticate (pro členy Crossrefu pod názvem Similarity Check), špičku mezi antiplagiátorským software.

Další činnosti, které našim autorům usnadní život

 • zaslání povinných výtisků do knihoven
 • splnění nabídkové povinnosti u neprodejných publikací
 • kontrola formálních náležitostí publikace, aby mohla být hodnocena v RIV
 • zajištění katalogizačního záznamu z Národní knihovny ČR