Korespondence Bohuslava Martinů

O edici

Kritická komentovaná česko-anglická edice korespondence hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

Odpovědný redaktor a kontaktní osoba pro tuto edici:

Bc. Otakar Loutocký

Již vyšlo

Název publikace

Drazí III. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1934 a 1935 / Dear all III. Bohuslav Martinů’s Letters to his Family in Polička in 1934 and 1935

Autoři

Jaromír Synek, Gabriela Všetičková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

684

Anotace

Monografie je třetím svazkem edice zabývající se korespondencí Bohuslava Martinů s jeho rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 56 korespondenčních dokumentů z let 1934 a 1935. Jedná se o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy B. Martinů adresované rodině. I přesto lze v těchto dokumentech nacházet unikátní autentická sdělení, v nichž sám Martinů komentuje svou životní i profesní cestu, aby své informace, záměry či postoje sděloval nejbližším rodinným příslušníkům, ale často jejich prostřednictvím i širšímu okruhu přátel v Poličce a v Československu. Dopisy jsou v české verzi předkládány v diplomatickém přepisu včetně jejich faksimile a jsou doplněny poznámkovým aparátem. Monografie je zpracována v česko-anglické podobě.


Název publikace

Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi / Dear Friend. Bohuslav Martinů’s Letters to Zdeněk Zouhar

Autoři

Zdeněk Zouhar, Vít Zouhar

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008, 2021

Počet stran

436

Dostupné na: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5852-6 (tištěná verze již není k dispozici)

Anotace

Komentovaná kritická dvojjazyčná edice dopisů Bohuslava Martinů z let 1945-1949 adresovaných Zdeňku Zouharovi poprvé zpřístupňuje kolekci dopisů, čímž jednak rozšiřuje stávající poznatky o skladatelově tvorbě, jednak upřesňuje tradované, leč nepřesné informace. Objasňuje vývoj skladeb B. Martinů, interpretační představy, jeho dobové postoje, názory na moravský hudební folklór. Poprvé jsou zde citovány dosud nepublikované korespondenční prameny a obrazové dokumenty.


Název publikace

Drazí II. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1932 a 1933 / Dear all II. Bohuslav Martinů’s letters to his family in Polička in 1932 and 1933

Autoři

Jaromír Synek, Gabriela Všetičková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Počet stran

656

Dostupné na: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5649-2 (tištěná verze již není k dispozici)

Anotace

Monografie je druhým svazkem edice zabývající se korespondencí českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů s jeho rodinou v Poličce, obsahuje 56 korespondenčních dokumentů (dopisy, pohlednice) z let 1932 a 1933. Jedná se o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy Bohuslava Martinů adresované matce a sourozencům, v nichž sám Martinů komentuje svou životní i profesní cestu, aby v první řadě své informace, záměry či postoje sděloval nejbližším rodinným příslušníkům, ale často jejich prostřednictvím i širšímu okruhu přátel v Poličce a v Československu. V české verzi jsou rukopisné dopisy Martinů představeny v podobě diplomatického přepisu, čili formou co možná nejbližší originálu, zároveň publikace obsahuje i jejich faksimile. Dopisy jsou doplněny poznámkovým aparátem.


Název publikace

Dear Miloš. Bohuslav Martinů’s letters to Miloš Šafránek

Autoři

Vít Zouhar, Gabriela Coufalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

880

Anotace

The monograph consists of a set of correspondence with Miloš Šafránek, a Czech diplomat, music journalist, Martinů’s biographer, and a promoter of his work. The volume contains the diplomatic transcriptions of 168 letters, six postcard, five postal cards, one telegram, and one lettercard from the period of 1928-1959. The vast majority of the correspondence is unilateral, addressed to Šafránek, only two of the items were sent by Šafránek. The method of diplomatic transcription, chosen by the authors of the edition, respects the peculiarities of Martinů’s linguistic expression. Comprehensive annotations provide historical context and illustrate the political circumstances of the most tumultuous years of the twentieth century, but they also comment on the genesis of compositions.


Název publikace

Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931 / Dear all I. Bohuslav Martinů’s letters to his family in Polička until 1931

Autoři

Jaromír Synek, Gabriela Všetičková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

542

Dostupné na: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5439-9 (tištěná verze již není k dispozici)

Anotace

Monografie je prvním svazkem připravované edice zabývající se korespondencí českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů s jeho rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 61 nejstarších korespondenčních dokumentů (dopisy, pohlednice a telegram) z období od jeho studentských let na pražské konzervatoři v letech 1906–1910 až po konec roku 1931. Jedná se o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy Bohuslava Martinů adresované rodině, obdržené dopisy skladatel vzhledem k velkému rozsahu své korespondence nearchivoval. I přesto lze v těchto dokumentech nacházet unikátní autentická sdělení, v nichž sám Martinů komentuje svou životní i profesní cestu. Dopisy jsou představeny v podobě diplomatického přepisu a doplněny poznámkovým aparátem.


Název publikace

Milý příteli Bureši. Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš. Bohuslav Martinů’s letters to Miloslav Bureš

Autoři

Vít Zouhar, Gabriela Coufalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Počet stran

364

Dostupné na: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5133-6 (tištěná verze již není k dispozici)

Anotace

Dopisy hudebního skladatele Bohuslava Martinů básníku Miloslavu Burešovi z konce 50. let uplynulého století jsou klíčové pro poznání a pochopení spolupráce obou autorů. Dokumentují vznik volného cyklu čtyř kantát Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek a Mikeš z hor a rozkrývají jejich další záměry, které však nikdy nebyly realizovány. Korespondence také dokresluje obtížnost komunikace přes železnou oponu v průběhu 50. let. Skryté významy a jinotaje, jimiž Martinů naznačoval své postoje, aby dopisy unikly cenzuře, objasňují detailní komentáře editorů. Kniha zachycuje osobitý literární styl Martinů v autentické podobě bez korekcí a úprav, přináší faksimile dopisů a rozkrývá paralely v dopisech rodině, přátelům, a interpretům.


Název publikace

Milý Miloši. Dopisy Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi

Autoři

Vít Zouhar, Gabriela Coufalová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Počet stran

816

Anotace

Soubor korespondence s Milošem Šafránkem, českým diplomatem, hudebním publicistou, propagátorem díla a životopiscem B. Martinů obsahuje diplomatickou transkripci sto šedesáti osmi dopisů, šesti pohlednic, pěti korespondenčních lístků, jednoho telegramu a jedné zálepky z období let 1928-1959. Jedná se převážně o korespondenci jednostrannou, adresovanou M. Šafránkovi, u pouhých dvou položek je pak M. Šafránek odesílatelem. Autoři v edici respektují specifika Martinů jazykového projevu, proto zvolili metodu diplomatického přepisu dopisů. Celý text je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem, který nejen osvětluje historický kontext a politickou situaci v nejbouřlivějších letech 20. století, ale také komentuje genezi děl, okolnosti provozování, nahrávání a vydávání Martinů skladeb.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)