Vedle nejrůznějších skript a studijních opor z celé škály oborů vyučovaných na Univerzitě Palackého vzniká v rámci Vydavatelství UP moderně pojatá série učebnic češtiny pro cizince v „oxfordském“ stylu, která využívá nejnovější trendy ve výuce jazyků a rozšiřuje tak nabídku titulů zaměřených na výuku češtiny o skutečně současný přístup.