Fórum

O edici

Edice Fórum, vydávaná ve spolupráci Muzea umění Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, vzniká coby rozšiřující součást programu Středoevropského fóra Olomouc. SEFO je projekt soustředěný na zachycování a prezentaci různorodých oblastí výtvarné kultury v širším regionu střední Evropy z období od konce 19. století do současnosti. SEFO má svůj vlastní výzkumný, akviziční, výstavní, publikační, dramaturgický a edukační program a Univerzita Palackého je jedním ze čtyř oficiálních partnerů projektu. Edice Fórum jej rozšiřuje projekt o oblasti, které se tematicky výtvarné kultuře jako takové vymykají (sociologie, historie, politologie, religionistika a jiné).

Stěžejním tématem ediční řady je kritická reflexe střední Evropy. Edice se soustředí především na nově vydávané publikace středoevropského původu, přičemž volba titulů se odvíjí od výzkumného záměru SEFO a navazuje na konkrétní projekty. Edice není žánrově vymezena – může se jednat o odborné tituly, esejistiku, beletrii, populárně-naučnou literaturu, poezii a jiné, s výjimkou katalogů a monografií, přičemž v edici vycházejí publikace v českém jazyce. Primárně se jedná o překladové tituly, neboť je cílem zprostředkovat relevantní světové publikace české čtenářské obci.

Statut edice Fórum

Informační brožura – česky, anglicky, německy

Odpovědná redaktorka a kontaktní osoba pro tuto edici:

Mgr. Háta Kreisinger Komňacká

Již vyšlo

Název publikace

Revize střední Evropy: Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region

Autoři

Erhard Busek, Emil Brix – překlad Zuzana Henešová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

160

Anotace

V roce 1986 vydali Erhard Busek a Emil Brix knihu Projekt střední Evropa a po třiceti letech se tito dva „advokáti ideje střední Evropy“ rozhodli zaměřit se tento region ještě jednou, revidovat s odstupem své vize a objevit nové reflexe střední Evropy současné a snad i té budoucí. V knize se velmi erudovaným a zároveň dobře přístupným způsobem diskutují zásadní témata měnící se geopolitické a ekonomické reality našeho kontinentu. Přečteme si diagnózy a prognózy tohoto regionu a objevíme mnoho tušených, ale také nepředpokládaných historických, sociálních, kulturních a politických kontextů. Dojde i na reflexi vztahů mezi střední Evropou a Ruskou federací či Evropskou unií. Kniha vyšla doposud anglicky, polsky a maďarsky.

Ukázku z knihy najdete na https://issuu.com/muzeumumeniolomouc/docs/str_nky_z_mteuropa_issue

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)