Paměť UP

O edici

Cílem ediční řady Paměť UP je doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci o nezastupitelné, byť subjektivní svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali či sepisují paměti související s jejich působením na olomoucké univerzitě. Univerzita Palackého touto edicí poskytuje autorům pamětí prostor pro jejich publikaci. Považuje je, při vědomí osobní zaujatosti jejich autorů, za cenný pramen k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných. V edici vychází jeden svazek ročně.

Ediční rada:

  • rektor UP
  • předseda Ediční komise UP
  • ředitel archivu UP
  • ředitel Vydavatelství UP
  • dva garanti z fakulty, na které autor rukopisu působí či působil

Statut edice Paměť UP

Odpovědná redaktorka a kontaktní osoba pro tuto edici:

Mgr. Háta Kreisinger Komňacká

Připravujeme

Paměti Aljo Berana

Již vyšlo

Název publikace

Semper sint in flore. Vzpomínky matky a dcery

Autoři

Ingeborg Fialová-Fürstová – Kristina Fialová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

256

Anotace

Další svazek z edice Paměť UP. Jedná se o společné memoáry polonistky Kristiny Fialové a její dcery, zakladatelky olomoucké germanistiky Ingeborg Fialové-Fürstové. Reflektují společenské proměny v druhé polovině 20. století a na počátku 21. století, a to nejen v osobní rovině, ale také v akademickém prostředí.


Název publikace

Minulý život. Paměti outsidera

Autoři

Zdeněk Kučera

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

212

Anotace

Další svazek z edice Paměť UP. Jedná se o memoáry významného olomouckého výtvarníka a pedagoga – malíře, grafika a sochaře Zdeňka Kučery. V letech 1952– 1957 vystudoval výtvarnou výchovu a matematiku na UP v Olomouci, od konce 50. do začátku 90. let působil na Ostravsku a poté se vrátil jako profesor na katedru výtvarné výchovy UP. Byl jedním z předních představitelů české geometrické abstrakce. Ve svých otevřených vzpomínkách se ohlíží za stěžejními i zdánlivě nevýznamnými momenty svého osobního i profesního života.


Název publikace

Půlstoletí s chirurgií …nejen olomouckou

Autoři

Miloslav Duda

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

396

Anotace

Vzpomínky profesora Milosava Dudy, předního českého chirurga a absolventa Lékařské fakulty UP, který téměř celý svůj profesní život spojil s mateřskou fakultou a Fakultní nemocnicí Olomouc. Svoje životní osudy představuje na pozadí historického vývoje olomoucké chirurgie od jejích počátků až do současnosti.


Název publikace

Vzpomínky anglisty

Autoři

Jaroslav Peprník

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

180

Odkaz: Vzpomínky anglisty (vupshop.cz) (momentálně vyprodáno)

Anotace

Kniha vychází v rámci ediční řady Paměť UP. Vzpomínky profesora Peprníka jsou nejen svědectvím o dění na univerzitě, ale i vyprávěním o peripetiích druhé poloviny dvacátého století. První autorovy vzpomínky sahají do dob krátce před druhou světovou válkou, dále mapují poválečná léta v Československu, těžká padesátá léta, uvolnění kolem pražského jara, normalizaci i období po sametové revoluci. S humorem autorovi vlastním čteme příběh, jak se autorovi i přes nepřízně režimu podařilo stát se anglistou. Mnoho pozornosti je věnováno i vyprávění o cestách do anglofonního prostředí i v dobách, kdy měla Británi ještě blíže k té, kterou známe z Čapkových Anglických listů, a kdy se do Spojených států málokdo mohl vypravit.


Název publikace

Jak šel život

Autoři

Jiří Černý

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

452

Anotace

Kniha vychází v rámci ediční řady Paměť UP. Autor sledoval zblízka dění na FF UP více než šedesát let, v padesátých letech jako student a v poslední době jako emeritní profesor. Podává svědectví o druhé světové válce z pohledu dítěte, o středoškolském a vysokoškolském studiu v padesátých letech, o uvolnění let šedesátých, o období normalizace, průběhu sametové revoluce a porevolučním vývoji filozofické fakulty a zejména katedry romanistiky, na které většinu své profese lingvisty a romanisty působil a kterou po dobu dvaceti let vedl. Nenabízí ale pouze prostá životopisná data, je to rovněž neocenitelné svědectví o životě na fakultě, plné vtipných postřehů a pozorování. Týká se jeho pedagogické, odborné a organizační práce nejen na fakultě, ale i na celé řadě zahraničních univerzit.


Název publikace

Rektorská rozpomínání

Autoři

Josef Jařab

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

280

Dostupné na: Rektorská rozpomínání (vupshop.cz) jako tištěná kniha a na Rektorská rozpomínání – CD (vupshop.cz) jako audiokniha.

Anotace

Listopad 1989 změnil život celé naší společnosti a prakticky i každému jednotlivci. Mně určitě. Zcela nečekaně jsem se stal rektorem naší univerzity. Politické změny, tedy 'sametová revoluce' nabídla novému, demokraticky zvolenému vedení školy veliké možnosti pro její transformaci, a to ve všech směrech. Zcela viditelně univerzita rostla. Současně bylo třeba hlídat, aby kvantita neohrozila kvalitu studia. Objevovaly se stále nové problémy a bylo třeba je vlastně za pochodu řešit. Když jsem v únoru 1997 předával klíče k rektorské pracovně svému nástupci, měl jsem docela dobrý pocit, že se mnohé podařilo. A samozřejmě jsem byl a nadále jsem své alma mater a osudu vděčný za příležitost být u toho, jak Univerzita Palackého vstupuje do historicky třetího období své existence.


Název publikace

Cesta ke kameni a kovu

Autoři

Bohumil Teplý

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Počet stran

152

Odkaz: Cesta ke kameni a kovu (vupshop.cz) (momentálně vyprodáno)

Anotace

Kniha je převážně osobním svědectvím o životě a díle sochaře Bohumila Teplého (1932), nositele Ceny města Olomouce a Ceny Olomouckého kraje. Vzpomíná na zážitky z dětství, válku, studijní léta, učitelské působení na Univerzitě Palackého a posléze život sochaře na volné noze. Klíčový význam pro jeho sochařský profil měl profesor Vladimír Navrátil (1907), vynikající olomoucký sochař. Samostatná část knihy obsahuje úvahy autora o umění, sochařství, pojetí světa, místa člověka v něm a jeho filozofické názory. Nechybějí ani kritické statě některých odborníků na dílo Bohumila Teplého. Originální je charakteristika B. Teplého na základě grafologické analýzy jeho rukopisu. Knihu uzavírá soubor fotografií sochařových nejcharakterističtějších děl z kamene, kovů, skla, dřeva a jiných materiálů.


Název publikace

Můj život s historií

Autoři

Miloš Trapl

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Počet stran

232

Vyprodáno.

Anotace

Paměti olomouckého historika a profesora Miloše Trapla Můj život s historií představují pátý svazek z edice Paměť UP. Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., na UP studoval, po absolutoriu působil v archivních službách a ve vlastivědném muzeu. Na Katedru historie FF UP pak nastoupil v roce 1964 a zde působí dodnes. Jeho otec – sociolog a historik Miloslav Trapl – patřil k „otcům zakladatelům“ olomoucké univerzity.


Název publikace

Okamžiky ze životního putování literárního vědce a prozaika

Autoři

Miroslav Zahrádka

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Počet stran

172

Anotace

Přední český historik ruské literatury, literární a divadelní kritik a současně prozaik prof. PhDr. Miroslav Zahrádka, DrSc., působící takřka po celou svou vědeckou činnost na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nazval knihu memoárů Okamžiky. Jak píše v úvodu, vybavuje si jen určité úseky, delší či kratší, výrazné okamžiky, náhlé události či prudké změny životní situace, a také výrazné postavy, jež ovlivnily, obohatily či zkomplikovaly život jemu nebo jeho rodině. M. Zahrádka ovládá díky své literární tvorbě veškeré finesy beletristy, píše nejen s hlubokými znalostmi doby a lidí, ale též nanejvýš čtivě, jeho vyprávění mají spád, pointu, osobitý jazyk a styl.


Název publikace

Letopis intelektuála ze zatracené generace

Autoři

Josef Bieberle

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2010

Počet stran

208

Vyprodáno.

Anotace

Paměti historika doc. PhDr. Josefa Bieberleho, CSc., Letopis intelektuála ze zatracené generace představují již třetí pokračování edice Paměť UP, která si klade za cíl zpřístupnit subjektivní svědectví osobností působících na Univerzitě Palackého v Olomouci. Paměti J. Bieberleho reflektují jeho vysokoškolská studia na olomoucké univerzitě (historie, český jazyk), působení na katedrách marxismu-leninismu a posléze na katedře historie FF UP. Vedle své činnosti vědecké a pedagogické J. Bieberle zastával vysokou univerzitní funkci (děkan zdejší filozofické fakulty v letech 1964-1966) a současně - jako 'insider' - poznal zákulisí stranických orgánů univerzitních i regionálních. Výrazně se také angažoval v reformním hnutí druhé poloviny šedesátých let vrcholícím v období Pražského jara.


Název publikace

Proměny doby

Autoři

Jan Peřina

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2009

Počet stran

248

Anotace

Univerzita Palackého v Olomouci představuje druhou publikaci své ediční řady Paměť UP, tentokrát memoáry „fyzikálního krále a intelektuální hvězdy nejenom olomoucké univerzity“ Jana Peřiny. Můžeme tak sledovat až neuvěřitelný životní příběh syna z „kulacké“ rodiny, který navzdory kádrově politickému stigmatu se díky svému talentu a píli vypracoval v uznávaného vědce celosvětového významu. Autenticky břitké memoáry současně přibližují akademické prostředí, systém vědecké práce i konkrétní realizaci vědeckých projektů v oblasti přírodních věd od šedesátých let minulého století do současnosti.


Název publikace

Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1946–1961)

Autoři

Julia Nováková a Tomáš Motlíček

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2008

Počet stran

168

Anotace

V knižnici s názvem Paměť UP, vydává Univerzita Palackého výbor z pamětí klasické filoložky docentky Julie Novákové (1909–1991). Připravil jej a odbornou studií opatřil Tomáš Motlíček. Paměti aneb Autobiografie je výbor vzpomínek zachycující autorčin vztah k olomoucké univerzitě, který editor označil podtitulem Třináct olomouckých let (1948–1961). Autorka svou olomouckou životní etapu uvádí slovy: „Olomouc – to je pro mne hotová tlačenice dojmů a zkušeností, zármutků i radostí, vítězství i porážek. Těžko najít v tom klubku nit, které se chopit, mám-li o tom všem psát. Ale stálo to všecko za to.“ Text vedle portrétů autorčiných kolegů i studentů, líčí radosti a strasti vědkyně i dusnou atmosféru 50. let minulého století. Knížka je originálním svědectvím o Olomouci a její univerzitě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)