Olomoučtí fotografové

O edici

Hlavním cílem edice je zmapovat život a dílo významných a často opomíjených a zapomenutých autorů, kteří působili či působí v Olomouci v průběhu 20. a 21. století. Ediční řada klade důraz na specifika tvorby jednotlivých fotografů a na mimořádný regionální i nadregionální přínos jejich působení v Olomouci, a to hned v několika obdobích.

Jednotlivé svazky edice Olomoučtí fotografové jsou připravovány ve formě přehledových populárně-naučných studií o jednotlivých autorech. Tvůrci edice jsou přesvědčeni, že touto formou přispějí jednak ke zmapování a poznání kvalitních fotografických děl a autorů v rámci regionu, ale také k jejich zhodnocení a přiznání evropského významu pro daný obor v širším nadnárodním kontextu.

Koncepce celé edice vychází ze skutečnosti, že se na olomoucké výtvarné scéně v průběhu uplynulých více než sta let objevila řada významných a talentovaných tvůrců, kteří podstatným způsobem zasáhli do vývoje fotografického média a současně originálním způsobem obohatili celou řadu dobových uměleckých trendů a výtvarných tendencí v domácím i mezinárodním prostředí. 

Více o projektu na stránkách photographers.upol.cz.

Brožura o projektu – česky

Brožura o projektu – anglicky

 

Odpovědná redaktorka a kontaktní osoba pro tuto edici:

Mgr. Háta Kreisinger Komňacká

Již vyšlo

Název publikace

Vladislav Galgonek

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2023

Počet stran

128

Anotace

Vladislav Galgonek (*1946 v Českém Těšíně) absolvoval lidovou konzervatoř (1967–1969), obor reportážní fotografie (1981–1985). Fotografuje od dětství, systematicky od roku 1967, profesionálně od roku 1971 jako fotograf-výtvarník na dole Odra v Ostravě. Od roku 1973 působí jako redaktor-fotoreportér ČTK v oblastní redakci v Olomouci. Zúčastnil se řady výstav v ČR i zahraničí, zejména se skupinou H 70 (Ostrava, Havířov), a uspořádal autorské výstavy: Hukvaldy 1976, Uničov 1984, Jeseník 1985, Havířov, Uničov 1987, Olomouc 1990, Šternberk 1992, Olomouc 1996, 1999. Zúčastnil se celostátních a mezinárodních fotografických výstav a soutěží, publikuje své snímky v ČR i zahraničí.


Název publikace

Blanka Lamrová

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2023

Počet stran

128

Anotace

Blanka Lamrová (*1949), rodačka z Litovle, patří k nenápadným osobnostem české fotografické scény. Po studiích na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1968–1972) pracovala neuvěřitelných 43 let (1972–2015) jako fotografka v Národní galerii v Praze. Celý život se věnovala dokumentární a časosběrné fotografii, cenné jsou i její snímky z roku 1989, kdy se jí podařilo zachytit řadu zlomových okamžiků, jako byla emigrace občanů NDR či sametová revoluce. Je členkou Asociace profesionálních Fotografů České republiky a členkou Svazu českých fotografů.


Název publikace

Michal Kalhous

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

128

Anotace

Michal Kalhous (*1967) v současné době působí na Katedře fotografie Ostravské univerzity. Fotografii studoval ve fotografické speciálce u Mileny Valuškové na Základní umělecké škole M. Stibora v Olomouci. S Olomoucí jsou spjata i jeho vysokoškolská studia a působení na lokální výtvarné scéně od 90. let minulého století. S jeho tvorbou je, v souvislosti s nástupem postmoderny, také spojován pojem nefotografie. K nejvýznamnějším domácím představitelům tohoto směru patří vedle tvůrčí dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák právě i Michal Kalhous.


Název publikace

Karel Kašpařík

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

128

Anotace

Karel Kašpařík (1899–1968), výrazná osobnost české meziválečné fotografie třicátých let 20. století. Kašpařík, mj. člen Českého klubu fotografů amatérů v Olomouci se ve své tvorbě zaměřoval na sociální dokumentární fotografii, experimentální a avantgardní fotografii. Kniha v textové a obrazové části čerpá z bohatého archivního fondu autora, uloženého ve fotografické sbírce v Muzeu umění Olomouc.


Název publikace

Petr Zatloukal

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

138

Anotace

Petr Zatloukal (*1956 ), dlouholetý vedoucí fotografického ateliéru na PdF UP v Olomouc, absolvent fotografické speciálky, kterou na Lidové škole umění v Olomouci vedl fotograf Miloslav Stibor (1927–2011), a Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů v Praze. Jeho tvorbu výrazně ovlivnilo setkání s divadelním fotografem Jaroslavem Krejčím (1929–2006), který ve fotografické tvorbě prosazoval osobitost, vlastní přístup, tajemství. Mírná dekadence a surreálný nádech, to jsou typické znaky dosud nepublikovaných fotografií Petra Zatloukala z 80. a 90. let minulého století.


Název publikace

Miloslav Stibor

Autoři

Štěpánka Bieleszová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021

Počet stran

128

Anotace

Miloslav Stibor (1927–2011) je považován za významnou osobnost a klasika české poválečné fotografie v oblasti aktu a portrétu. Jeho jméno dnes nese Základní umělecká škola v Olomouci, kterou zakládal v padesátých letech minulého století, nechybí také ve většině knih a výstav o historii české fotografie. Během svého života připravil přes 140 autorských výstav. Jako pedagog působil v oblasti fotografie od poloviny padesátých let minulého století. Propracovaná učební metodika kombinovaná s praxí se stala vzorem pro výuku fotografie na dalších lidových školách v celé republice. Jeho kniha Fotografie pro Lidové školy umění byla aktivně používána amatéry i profesionály až do nástupu digitální fotografie. Kniha vyjde v roce 2021, k příležitosti desátého výročí autorova úmrtí.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)