Olomoučtí fotografové

O edici

Hlavním cílem edice je zmapovat život a dílo významných a často opomíjených a zapomenutých autorů, kteří působili či působí v Olomouci v průběhu 20. a 21. století. Ediční řada klade důraz na specifika tvorby jednotlivých fotografů a na mimořádný regionální i nadregionální přínos jejich působení v Olomouci, a to hned v několika obdobích.

Jednotlivé svazky edice Olomoučtí fotografové jsou připravovány ve formě přehledových populárně-naučných studií o jednotlivých autorech. Tvůrci edice jsou přesvědčeni, že touto formou přispějí jednak ke zmapování a poznání kvalitních fotografických děl a autorů v rámci regionu, ale také k jejich zhodnocení a přiznání evropského významu pro daný obor v širším nadnárodním kontextu.

Koncepce celé edice vychází ze skutečnosti, že se na olomoucké výtvarné scéně v průběhu uplynulých více než sta let objevila řada významných a talentovaných tvůrců, kteří podstatným způsobem zasáhli do vývoje fotografického média a současně originálním způsobem obohatili celou řadu dobových uměleckých trendů a výtvarných tendencí v domácím i mezinárodním prostředí. 

Více o projektu na stránkách photographers.upol.cz.

Brožura o projektu – česky

Brožura o projektu – anglicky

Připravujeme

Štěpánka Bieleszová – Miloslav Stibor