Beiträge zur deutschmährischen Literatur

O edici

Edice byla zahájena první publikací již v roce 1999 a dosud v ní vyšlo 35 svazků, které se s využitím různých metod a přístupů věnují německému písemnictví na Moravě a v Čechách v průběhu staletí až do současnosti. Většina publikací řady je sepsána německy a dílem se jedná o sborníky z konferencí konaných v olomouckém Centru pro výzkum moravské německé literatury, slovníkové příručky, disertační práce o jednotlivých autorech či stěžejních tématech a historické přehledy. Autory jednotlivých knih / přispěvateli do sborníků jsou nejen učitelé a studenti olomoucké germanistiky, ale také badatelé z Německa, Rakouska, Švýcarska či USA. Ediční řada se pro přehlednost dělí do čtyř dílčích řad, signalizovaných barvou přebalu: bílá řada se věnuje středověké a starší literatuře, modrá řada obsahuje sborníky a všeobecná pojednání, v oranžové řadě vycházejí disertace a studie k jednotlivým autorům a tématům a červená řada představuje kulturně historické studie k jednotlivým moravským regionům.

Více viz http://arbeitsstelle.upol.cz/publikace/edicni-rady/prispevky/

Edici řídí prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

Odpovědný redaktor a kontaktní osoba pro tuto edici:

Mgr. Jiří Slavík, Ph.D.

Již vyšlo

Název publikace

Dramatik Max Zweig – prorok nového humanismu

Autoři

Ivana Cahová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2022

Počet stran

448

Anotace

Publikace se zabývá životem a dílem Maxe Zweiga, původem moravského, německy píšícího židovského dramatika z Izraele. Cílem této práce je zviditelnit a zpřístupnit, (především české odborné veřejnosti a českému čtenáři) Zweigovy rané literární a dramatické texty, doposud absentující v literární historii. Interdisciplinární práce, oscilující mezi literárně-analytickou a kulturně-historickou studií, analyzuje umělecké texty v jednotlivých socio-politických a kulturních diskurzech, ve kterých se pohybovaly, tedy na Moravě v přelomovém období mezi rakousko-uherskou monarchií a první československou republikou, ve Vídni a v Berlíně v meziválečném období a v prvních letech šoa, v Tel Avivu v posledních letech pod britskou mandátní správou, v období pionýrského budování „židovské domoviny“ a v následujících napjatých letech po založení samostatného Státu Izrael. Skrze tyto diskurzy a na půdorysu jimi utvářené Zweigovy biografie se tato práce snaží jednak analyzovat, v jakém prostředí a jakým způsobem se utvářela židovská středoevropská identita ve 20. století a zároveň poukázat na specifika německy psané literatury z Izraele jako literatury „meziprostoru“, kterou nelze zkoumat optikou historie pouze jedné kulturní a estetické tradice.

1. Allgemeine Untersuchungen. Sammelbände, Lexika (die „blaue Reihe“)

Ingeborg Fialová-Fürstová: O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské. Beiträge, Bd 32. Univerzita Palackého v Olomouci 2017, ISBN 978-80-244-5081-0, 332 s.

Ingeborg Fialová Fürstová (Hrsg.): Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. Beiträge, Bd 25. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4230-3, e-book.

Milan Horňáček, Sabine Voda Eschgfaeller: Kulturgeschichtliche Daten zur deutschmährischen Literatur. Beiträge, Bd 24. Univerzita Palackého v Olomouci 2013, ISBN 978-80-244-3254-0, 388 s.

Michael Rebmann: Tschechische Elemente in der deutschen Literatur. Beiträge, Bd 23, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-3469-8, 288 s.

Lukáš Motyčka, Veronika Opletalová (eds.): Literární procházky německou olomoucí / Literarische Wanderungen druch das deutsche Olmuetz. Beiträge, Bd 21. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, ISBN 978-80-244-3025-6, 176 s.

Ingeborg Fialová-Fürstová: Kurze Geschichte der deutschmährischen Literatur. Beiträge, Bd 19, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2851-2, 112 s.

Ingeborg Fiala-Fürst, Jaromír Czmero (Hrsg.): Amici Amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. Beiträge, Bd 17. Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2704-1, 518 s.

Almut Todorow, Manfred Weinberg: Prag als Topos der Literatur. Beiträge, Bd 16. Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2752-2, 234 s.

Lexikon deutschmährischer Autoren. Beiträge, Bd 5. Univerzita Palackého v Olomouci 2002, ISBN 80-244-0477-X.

Deutschböhmische Literatur. Beiträge, Bd 4. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, ISBN 80-244-0347-1, 380 s.

Lucy Topolská, Ludvík Václavek: Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. Beiträge, Bd 3. Univerzita Palackého v Olomouci 2000, ISBN 80-244-0185-1, 418 s.

Goethe in Olmütz. Beiträge der internationalen Konferenz Olmütz 6.-8. 12. 1999. Beiträge, Bd 2. Univerzita Palackého v Olomouci 2000, ISBN 80-244-0184-3, 188 s.

Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandsaufnahme. Beiträge, Bd 1. Univerzita Palackého v Olomouci 1999, ISBN 80-244-0010-3, 288 s.

2. Kultur- und Literaturgeschichte Mährens (die „rote Reihe“)

Jörg Krappmann: Religionskrise in Böhmen am vorabend des 1. Weltkriegs. Franz Machs „Religion der Zukunft“ im Vergleich zu Emil Maria Vacano, Otto Leixner und Max Steiner. Beiträge, Bd 31. Univerzita Palackého v Olomouci , 2015, ISBN 978-80-244-4764-3, 168 s. E-book.

Eva Hudcová: Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města Šumperka. Beiträge, Bd 30.Univerzita Palackého v Olomouci 2015, ISBN 978-80-244-4836-7, 264 s.

Tereza Pavlíčková: Die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in der Znaimer deutschen Presse 1850-1938. Beiträge, Bd 26. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, ISBN 978-80-244-3442-1, 324 s.

Petra Knápková: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Iglaus. Beiträge, Bd 15, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, ISBN 978-80-244-2306-7, 530 s.

Eva Hudcová: Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt. Beiträge, Bd 10. Univerzita Palackého v Olomouci 2008, ISBN 978-80-244-2114-8, 225 s.

3. Thematische und monographische Untersuchungen, Dissertationen (die „orangene Reihe“)

Adéla Grimes: Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen Literatur. Beiträge, Bd 35. Univerzita Palackého v Olomouci 2020, ISBN 978-80-244-5765-9, 292 s.

Milan Horňáček, Jörg Krappmann, Karsten Rinas (eds.): Vom Nutzen diskursanalytischer Verfahren. Beiträge, Bd 34. Univerzita Palackého v Olomouci 2018, ISBN 978-80-244-5276-0, 233 s.

Milan Horňáček, Sabine Voda Eschgfäller, Alžběta Peštová (eds.): Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandsaufnahme. Beiträge, Bd 33. Univerzita Palackého v Olomouci 2018, ISBN 978-80-244-5184-8, 148 s.

Lukáš Motyčka (Hrsg.): Franz Spunda im Kontext. Beiträge, Bd 29. Univerzita Palackého v Olomouci 2015, ISBN 978-80-244-4721-6, 222 s.

Kurt Krolop, Hrsg. von Jörg Krappmann und Jaromír Czmero: Ludwig Winder. Sein Leben und sein erzählerisches Frühwerk. Ein Beitrag zur Geschichte der Prager deutschen Literatur. Beiträge, Bd 28. Univerzita Palackého v Olomouci 2015, ISBN 978-80-244-4674-5.

Sabine Eschgfaeller: Antroposofové na Moravě (a v Čechách): příspěvek ke kulturním dějinám a orální historii antroposofického hnutí 1911–1992. Beiträge, Bd 27. Univerzita Palackého v Olomouci 2014, ISBN 978-80-244-4135-1, 164 s.

Milan Horňáček, Sabine Voda Eschgfaeller (Hrsg.): Beiträge zur deutschmährischen Literatur und Kultur der Zwischenkriegszeit. Beiträge, Bd 25. Univerzita Palackého v Olomouci 2013, 160 s.

Sabine Voda Eschgfaeller, Milan Horňáček (Hrsg.) Regionalforschung zur Literatur der Moderne. Beiträge, Bd 22. Univerzita Palackého v Olomouci 2012, ISBN 978-80-244-3106-2, 256 s.

Jan Budňák: Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur. Beiträge, Bd 14. Univerzita Palackého v Olomouci 2010, ISBN 978-80-244-2361-6, 348 s.

Sabine Eschgfaeller: Kulturelle Selbst- und Fremdbilder bei mährisch-tirolischen Autoren. Beiträge, Bd 13. Univerzita Palackého v Olomouci 2009, ISBN 978-80-244-22250-3, 290 s.

Jörg Krappmann: Apologet der Konsequenz. Der Prager deutsche Philosoph Max Steiner. Beiträge, Bd 12. Univerzita Palackého v Olomouci 2009, ISBN 978-80-244-1837-7, 248 s.

Eva Hrdinová: Otto František Babler. Beiträge, Bd 9. Univerzita Palackého v Olomouci 2008, ISBN 978-80-244-1838-4, 125 s.

Loando, Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. Beiträge, Bd 8. Univerzita Palackého v Olomouci 2006, ISBN 80-244-1243-8, 294 s.

Jörg Krappmann (Hrsg.): Phantastik, Okkultismus, (Neo-) Mystik. Beiträge, Bd 6. Univerzita Palackého v Olomouci 2004, ISBN 80-244-0949-6, 270 s.

4. Mediävistik (die „weiße Reihe“)

Jiří Černý, Soňa Černá, Pavlína Kleiberová: Glaidt, Humbmaier, Spittelmaier. Tři texty mikulovských novokřtěnců. Beiträge, Bd 20. Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2863-5, 160 s.

Soňa Černá, Christoph Fassbender: Verzeichnis der Entstehungs- und Aufbewahrungsorte der Literatur des deutschen Mittelalters in Tschechien. Beiträge, Bd 18. Univerzita Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2728-7, 200 s.

Diether Krywalski: Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters in den böhmischen Ländern. Beiträge, Bd 11. Univerzita Palackého v Olomouci 2009, ISBN 978-80-244-2113-1, 492 s.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)