Jak vydat knihu

Postup při vydávání publikace

Veškeré administrativní náležitosti vysvětlí a jednotlivé objednávkové formuláře poskytne ediční referentka příslušné fakulty.

Formuláře můžete také získat na našem webu v nabídce Ke stažení.

 

1) Koncepce knihy

Zastavte se

Pokud se chystáte u nás vydat publikaci, budeme rádi, když se u nás zastavíte. Řekneme Vám, jaké možnosti máte a co všechno je zapotřebí, aby kniha zdárně vyšla.

Mějte sen o knížce

Vaše kniha může být nejen přínosná po odborné stránce, ale i vizuálně a knihařsky zajímavá. Tyto dvě stránky nejsou v rozporu, ale navzájem se podtrhují.

Navrhneme vhodné formáty (tištěné knihy, e-knihy)

Máte představu, jak bude Vaše kniha vypadat? Bude mít pevnou vazbu a přebal, nebo Vám stačí paperback? Budete chtít i e-knihu? A v jakém formátu? – iPDF, ePub, Mobi?

Odhadneme cenu včetně nákladů na propagaci

Předběžně Vám spočítáme, kolik bude stát grafika, sazba, korektura a tisk – ale okamžikem vydání život knihy teprve začíná. Umíme zajistit propagaci a dostat publikaci do povědomí potenciálních čtenářů (inzerce, Facebook, prezentace na veletrzích a konferencích).

Připravíme plán financování

Pokud máte na vydání grant, je to ideální. Pokud ne, poradíme a pomůžeme Vám se získáním financí na vydání.

 

2) Příprava rukopisu

Autor si zvolí jednu z možností, jak publikaci ve VUP vydat:

a) Rukopis bude typograficky zpracován (vysázen / zalomen / počítačová sazba) ve VUP:

b) Rukopis se bude tisknout přímo z podkladů, které dodá autor, tzn. VUP rukopis nebude typograficky upravovat ani do něj redakčně zasahovat:

TIP: pro jednoduché zpracování seznamu literatury mohou autoři z UP zdarma využít službu Citace Pro.

3) Schválení díla k vydání

Autor, který má dokončený rukopis, předá ediční referentce tyto dokumenty:

 • Návrhový list na vydání
 • Recenzní posudky (struktura posudku ke stažení zde)
  • skripta, učebnice, monografie – 2 posudky, alespoň 1 od externího posuzovatele
  • sborníky – bez recenzního posudku
  • druhé a další vydání – 2 posudky
  • dotisky – bez posudků

Pozn.: Požadavky na posudky se vztahují i na publikace vydávané z grantových peněz (jeden posudek může být obsahovat doporučení závěrečného oponentního řízení).


Po předání rukopisu ediční referentce je postup následující:

 • Ediční referentka předloží dílo se všemi náležitostmi fakultní ediční komisi.
 • Jestliže ediční komise vydání schválí, ediční referentka dílo předá do VUP, kde rukopis posoudíme z hlediska vydavatelského a výrobního a zpracujeme předkalkulaci.
 • Návrhový list s posouzením VUP je vrácen ediční referentce fakulty, která případné připomínky předá autorovi a návrhový list s předkalkulací tomu, kdo schvaluje vydání po finanční stránce.
 • Schválením předkalkulace ze strany zadavatele (fakulta, řešitel grantu apod.) je dílo přijato do VUP ke zpracování (ediční referentka vrátí návrhový list s podpisem schvalujícím předkalkulaci do VUP).

4) Zpracování zakázky ve VUP

 • VUP po dohodě s autorem navrhne layout stránek a obálku.
 • Redaktor publikace provede jazykovou korekturu textu. Autor má možnost se vyjádřit k úpravám v rámci autorské korektury.

TIP: Názorné video, jak pracovat s komentáři v pdf souborech, nebo stručný textový návod.

 • Konečnou verzi publikace (včetně obálky) schvaluje autor svým podpisem.
 • Zpracování zakázky ve VUP trvá standardně tři měsíce.
 • Výsledkem je tištěná kniha nebo e-kniha (ve formátu PDF, ePub nebo Mobi).

5) Distribuce a propagace

Recenzní výtisky

Po dohodě s autorem pošleme hotovou knihu potenciálním recenzentům, kteří by mohli uveřejnit svoji recenzi například v některém z oborových periodik.

Vědecké databáze

Na doporučení edičních komisí fakult zasíláme vybrané publikace vydané naším vydavatelstvím do WoSu a Scopusu. Zda budou tyto publikace do databází zařazeny, to už ovlivnit nedokážeme, ale nachystáme vše tak, aby měly co největší šanci.

Propagace

Důležitá je spolupráce vydavatelství a autora. Můžeme připravit křest knihy, její propagaci na konferencích a veletrzích apod. Propagace novinek na Facebooku a e-shopu je samozřejmostí. Nápadům na propagaci ze strany autorů nasloucháme a rozhodně se jim nebráníme.

Zhodnocení

Zhruba po roce se ohlédneme zpět, vyhodnotíme úspěch knihy a dohodneme se na dalším postupu (dotisk, 2. vydání, slevy).