Přehled ČSN z oblasti neperiodických a periodických publikací

ČSN 01 0191 Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů
ČSN 01 0166 Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací
ČSN 01 0194 Referát a anotace
ČSN 01 0195 Bibliografický záznam
ČSN 01 0199 Vydavatelská úprava odborných časopisů
ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory
ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci
ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu, pravidla používání
ČSN ISO 4 Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
ČSN ISO 214 Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci
ČSN ISO 215 Dokumentace – Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací
ČSN ISO 639-2 Kódy pro názvy jazyků – Část 2: Třípísmenný kód
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
ČSN ISO 999 Informace a dokumentace – Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků
ČSN ISO 1086 Informace a dokumentace – Titulní listy knih
ČSN ISO 2108 Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslování knih
ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
ČSN ISO 2384 Dokumentace. Formální úprava překladů
ČSN ISO 3297 Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN)
ČSN ISO 5966 Dokumentace. Formální úprava vědeckých a technických zpráv
ČSN ISO 7144 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN ISO 10444 Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN)
ČSN ISO 10957 Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN)
ČSN EN 28601 Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací – prezentace data a času (ISO 8601, 1. vydání 1988 a tisková oprava 1:1991)
ČSN 88 21 09 Předlohy pro polygrafickou reprodukci
ČSN 88 02 20 Úprava rukopisu pro sazbu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)