Korekturní znaménka

Problematiku korekturních znamének upravuje norma ČSN 88 0410.

Korektury vždy vyznačujte do vytištěného textu, čitelně a výrazně, můžete použít i barevné pero. 

Není možné zapracovat korektury přímo v textovém editoru do počítače, protože v tomto případě by technická redakce musela všechny práce na textu provádět znovu od začátku.

(Příklad použití korekturních znamének je převzat z publikace Vladimíra Pistoria Jak se dělá kniha (Praha – Litomyšl, Paseka, 2003)