Jak vydat knihu

Kde začít

Veškeré administrativní náležitosti vám vysvětlí ediční referentka příslušné fakulty.

Formuláře si můžete stáhnout na našem webu v sekci Ke stažení. Najdete zde také objednávkový formulář („návrhový list“) pro externí autory, kteří nejsou zaměstnanci UP.

Nejste si jisti, co znamenají jednotlivé položky na návrhovém listu? Podívejte se do Slovníčku základních termínů.

1) Koncepce knihy

Zastavte se

Chystáte se u nás vydat publikaci? Budeme rádi, když se zastavíte. Při osobním setkání nám nejsnáz představíte svoje požadavky a my vám vysvětlíme, jaké možnosti máte a co všechno je zapotřebí, aby kniha zdárně vyšla.

Mějte sen o knížce

Vaše kniha může být nejen přínosná po odborné stránce, ale také vizuálně a knihařsky zajímavá. Tyto dvě stránky nejsou v rozporu, právě naopak – navzájem se podtrhují.

Navrhneme vhodný formát

Máte představu, jak bude vaše kniha vypadat? Chcete mít pevnou vazbu a přebal, nebo vám stačí paperback? Budete chtít i e-knihu? A v jakém formátu – iPDF nebo ePub?

Odhadneme cenu včetně nákladů na propagaci

Předběžně vám spočítáme, kolik bude stát zpracování grafiky, sazba, korektury a tisk.
Okamžikem vydání ale život knihy teprve začíná: umíme zajistit propagaci a dostat publikaci do povědomí potenciálních čtenářů (prostřednitcvím inzerce, sociálních sítí nebo prezentace na veletrzích a konferencích).

Připravíme plán financování

Nejjednodušší situace nastává, pokud máte prostředky na vydání zajištěny v rámci projektu či grantu. Pokud ne, poradíme a pomůžeme vám s jejich získáním.

2) Příprava rukopisu

Zvolíte si jednu z možností, jak u nás publikaci vydat:

a) Rukopis bude typograficky zpracován (vysázen / zalomen) ve VUP.

b) Rukopis se bude tisknout přímo z podkladů, které dodá autor. To znamená, že VUP nebude rukopis typograficky upravovat ani do něj redakčně zasahovat.

TIP: K jednoduchému zpracování seznamu literatury mohou autoři z UP zdarma využít službu Citace Pro.

3) Schválení rukopisu k vydání

Externí autory prosíme o vyplnění návrhového listu a jeho zaslání na adresu vydavatelské redakce. Níže popsaný postup platí pro autory, kteří jsou zaměstnanci UP.

Autor, který má dokončený rukopis, předá ediční referentce tyto dokumenty:


Po předání rukopisu ediční referentce je postup následující:

 • Ediční referentka předloží dílo se všemi náležitostmi fakultní ediční komisi.
 • Jestliže ediční komise vydání schválí, ediční referentka předá podklady do VUP, kde rukopis posoudíme z hlediska vydavatelského a výrobního a zpracujeme předběžnou kalkulaci.
 • Návrhový list s posouzením VUP je vrácen ediční referentce fakulty, která případné připomínky a požadavky na doplnění předá autorovi a návrhový list s předkalkulací předloží k potvrzení tomu, kdo schvaluje vydání po finanční stránce.
 • Schválením předkalkulace ze strany zadavatele (fakulta, řešitel grantu apod.) je dílo oficiálně přijato do VUP ke zpracování. Ediční referentka vrátí návrhový list s podpisem schvalujícím předkalkulaci do vydavatelství.

4) Zpracování zakázky ve VUP

 • VUP po dohodě s autorem navrhne layout (grafické rozvržení) stránek a obálku publikace.
 • Redaktor provede jazykovou korekturu textu, je-li požadována. Autor má možnost se vyjádřit k úpravám v rámci autorské korektury.
 • Revidovaný text je v technické redakci vysázen (zalomen) podle dohodnutého návrhu.
 • Následuje korektura sazby, tj. pdf souboru v podobě „hotové“ publikace, a předtisková korektura.

TIP: Stručný textový návod, jak pracovat s komentáři v pdf souborech. Používejte nástroj Poznámka: Podtrhnout, Přeškrtnout nebo Vložit text – ikona „T“, případně Zvýrazňovač. Můžete také přepínat mezi zobrazením jedné stránky a dvoustrany. Přehled korekturních znamének pro korektury na papíře najdete zde.

 • Konečnou verzi publikace včetně obálky schvaluje autor svým podpisem nebo potvrzujícím e-mailem (tzv. imprimatur).
 • Doba zpracování zakázky ve VUP je velmi individuální. Přesnější informaci vám poskytneme po obdržení kompletních podkladů. Pokud potřebujete mít publikaci hotovou do konkrétního termínu (v rámci projektu, konání konference apod.), uveďte to prosím jednoznačně v návrhovém listu.
 • Výsledkem je tištěná publikace nebo e-kniha ve formátu pdf / ePub.

5) Distribuce a propagace

Recenzní výtisky

Po dohodě s autorem pošleme hotovou knihu potenciálním recenzentům, kteří by mohli uveřejnit svoji recenzi například v některém z oborových periodik.

Vědecké databáze

Na doporučení edičních komisí fakult zasíláme vybrané publikace vydané naším vydavatelstvím do databází WoS a Scopus. Zda budou tyto publikace do databází zařazeny, to už ovlivnit nedokážeme, ale ve spolupráci s autorem dokážeme nachystat vše tak, aby měly co největší šanci.

Propagace

Důležitá je spolupráce vydavatelství a autora. Můžeme připravit křest knihy, její propagaci na konferencích a veletrzích apod. Propagace novinek prostřednictvím sociálních sítí, webu a e-shopu je samozřejmostí. Všem autorům publikací z daného měsíce vždy posíláme e-mail s odkazy na články. Nápadům ze strany autorů nasloucháme a rozhodně se jim nebráníme.

Zhodnocení

Zhruba po roce nebo na podnět autora se ohlédneme zpět, vyhodnotíme úspěch knihy a dohodneme se na dalším postupu (dotisk, 2. vydání, slevy apod.).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)