Kontakty

Vydavatelství UP

Ing. Aleš Prstek
ředitel
tel.: 585 631 704 
e-mail: ales.prstek@upol.cz


Pavlína Kovářová
asistentka ředitele
tel.: 585 631 710
e-mail: pavlina.kovarova@upol.cz


Bc. Radka Voborská
asistentka ředitele (t. č. na MD)
tel.: 585 631 710
e-mail: radka.voborska@upol.cz


Renáta Pohlídalová
ekonomka vydavatelství
tel.: 585 631 764 
e-mail: renata.pohlidalova@upol.cz

Vydavatelská redakce

Mgr. Lucie Loutocká
vedoucí vydavatelské redakce
tel.: 585 631 723
e-mail: lucie.loutocka@upol.cz


Bc. Otakar Loutocký
redaktor
tel.: 585 631 773
e-mail: otakar.loutocky@upol.cz


Mgr.  Tereza Vintrová
redaktorka
tel.: 585 631 757
e-mail: tereza.vintrova@upol.cz


Bc. Alena Fritscherová
redaktorka
tel.: 585 631 713
e-mail: alena.fritscherova@upol.cz


Mgr. Kristýna Bátorová  (t. č. na MD)
redaktorka
tel.: 585 631 757
e-mail: kristyna.batorova@upol.cz


Mgr. Vendula Kopecká (t. č. na MD)
redaktorka
tel.: 585 631 713
e-mail: vendula.kopecka@upol.cz

Technická redakce (DTP)

RNDr. Helena Hladišová
vedoucí technické redakce
tel.: 585 631 724
e-mail: helena.hladisova@upol.cz


Mgr. Petr Jančík
technický redaktor–metodik, správce sítě
tel.: 585 631 761
e-mail: petr.jancik@upol.cz


Ivana Perůtková
výtvarná redaktorka
tel.: 585 631 724
e-mail: ivana.perutkova@upol.cz


Jiří Jurečka
výtvarný redaktor
tel.: 585 631 724
e-mail: jiri.jurecka@upol.cz


Jitka Bednaříková
technická redaktorka
tel.: 585 631 762
e-mail: jitka.bednarikova@upol.cz


RNDr. Anna Petříková
technická redaktorka
tel.: 585 631 759
e-mail: anna.petrikova@upol.cz


Jiřina Vaclová
technická redaktorka
tel.: 585 631 759
e-mail: jirina.vaclova@upol.cz


Lenka Wünschová
výtvarná redaktorka
tel.: 585 631 724
e-mail: lenka.wunschova@upol.cz

Polygrafické středisko (tiskárna)

Karolina Marešová
dočasně pověřena vedením polygrafického střediska
tel.: 585 631 767
e-mail: karolina.maresova@upol.cz


Drahomíra Bartoňková
polygrafické středisko
tel.: 585 631 774
e-mail: drahomira.bartonkova@upol.cz


Jana Gregůrková
polygrafické středisko
tel.: 585 631 774
e-mail: jana.gregurkova@upol.cz


Jitka Grofková
polygrafické středisko
tel.: 585 631 774
e-mail: jitka.grofkova@upol.cz


Milena Romanová
polygrafické středisko
tel.: 585 631 778
e-mail: milena.romanova@upol.cz

Prodejna

Hana Šnajdrová
vedoucí prodeje a distribuce
tel.: 585 631 786, fax: 585 631 786 
e-mail: hana.snajdrova@upol.czprodejna.vup@upol.cz


Dana Suchá
prodejna – příjem objednávek
tel.: 585 631 783
e-mail: dana.sucha@upol.cz, prodejna.vup@upol.cz


Hana Sedláčková
prodejna
tel.: 585 631 786, fax: 585 631 786
e-mail: hana.sedlackova@upol.cz