Slovníček základních termínů

Redakce a zpracování rukopisu

DTP (počítačová sazba)

Využití výpočetní techniky pro zpracování textu, obrázků a dalšího grafického materiálu a přípravu výsledné předlohy ve formátu vhodném pro tisk.

Korektura

jazyková k. – Základní kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava. Provádí se obvykle ve výchozím rukopisu (Word – .doc nebo .docx) v režimu sledování změn. Opravy provedené jazykovým korektorem následně schvaluje autor.

k. sazby – Kontrola zalomených (vysázených) stránek v .pdf dokumentu a oprava typografických chyb, které vznikly při technické přípravě (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

předtisková k. – Poslední kontrola před předáním dat do tisku, vytvořením finální elektronické knihy nebo zveřejněním na webové stránce. Finální podobu schvaluje autor prostřednictvím Imprimatur.

Redaktor

odpovědný r. – Je zodpovědný za komplexní přípravu díla k vydání. Při své práci spolupracuje s autory, recenzenty, výtvarnou a technickou redakcí a dalšími osobami, které se podílejí na konkrétním díle. Odpovídá za obsahovou i formální stránku díla, jeho stylistickou a jazykovou správnost, sestavení tiráže či přidělení ISBN.

jazykový r. – U publikace zodpovídá za její jazykovou a stylistickou správnost a provádí jazykovou korekturu.

odborný r. – Díky znalostem z oboru, jemuž se publikace věnuje, nese odpovědnost za věcnou správnost textu, upozorňuje na faktické chyby apod. Může úzce spolupracovat s autorem na zapracovávání připomínek recenzentů. U překladů provádí tzv. srovnávací korekturu, při níž sleduje paralelně původní text a jeho přeloženou verzi.

technický r. – Zajišťuje technické zpracování rukopisu formou sazby do podoby výsledného tiskového dokumentu nebo elektronické knihy.

výtvarný r. – Vytváří grafickou koncepci knihy, navrhuje rozvržení stránek a zpracovává doprovodný obrazový materiál. Úzce spolupracuje s technickým redaktorem.

Sazba

Proces, při němž z původního rukopisu (ve formátu .doc/.docx) a dodaného obrazového materiálu vytvoří sazeč pomocí speciální počítačové aplikace tiskový dokument (.pdf) nebo elektronickou verzi publikace (iPDF, ePub). Dnes už se používá téměř výhradně sazba počítačová neboli DTP.

Imprimatur

Písemný souhlas autora se zahájením tisku, v dnešní době obvykle prostřednictvím potvrzujícího e-mailu.

Předtisková příprava a tisk

Layout

Grafické rozvržení jednotlivých prvků na stránce (nadpisy, bloky textu, obrázky, čísla stránek, orientační systém…) Na základě této „šablony“ připravené výtvarným redaktorem probíhá sazba/DTP.

Pérovka (lineart, black&white)

Obrázek, který obsahuje pouze černou barvu bez odstínů šedi. Typický příklad: kresba tuší. Skenujeme je obvykle při rozlišení 600 dpi.

Polotónový obrázek (grayscale)

Obrázek, který obsahuje odstíny šedé. Typický příklad: fotografie. Skenujeme je obvykle na 300 dpi. Většina tiskových technologii (ofset, laserový tisk) nedokáže odstíny šedé vytisknout přímo. Polotónový obrázek se musí při tisku převést na síť (rastr) různě velkých bodů, tzv. autotypickou síť (viz lpi).

dpi (dots per inch – počet bodů na palec)

Jednotka vyjadřující rozlišení obrazových souborů.

lpi (lines per inch – počet linek na palec)J

Jednotka určující frekvenci autotypické sítě. Na laserových tiskárnách se obvykle tiskne na 90–100 lpi, u ofsetového tisku se používá frekvence 120–160 lpi. 
Pro skenování platí vzorec dpi = 2 × lpi. Chceme-li tedy například tisknout obrázek s autotypickým rastrem 150 lpi, musíme jej naskenovat na 300 dpi. Tento vzorec neplatí pro pérovky, které se tisknou přímo a nerozkládají se do autotypické sítě.

CMYK (cyan – magenta – yellow – black)

Barevný režim, který se používá při tisku barevných obrázků. Barevná tiskárna tiskne na papír postupně azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvou. Složením těchto barev vznikne výsledný plnobarevný obraz.

RGB (red – green – blue)

Barevný režim používaný k zobrazování barev na monitorech. Využívají jej také skenery a digitální fotoaparáty. Není možné ho použít pro tisk, kde se používá jiný barevný model (viz CMYK).

Rastrový obrázek (bitmapa)

Jeden ze dvou základních způsobů, jak v počítači zaznamenat obrazovou informaci (viz také vektorový obrázek). Obrázek je popsán pomocí pravidelné mozaiky různě barevných bodů. Nelze jej zvětšovat, aniž by utrpělo jeho rozlišení (udávané obvykle pomocí jednotky dpi). Typickým editačním programem je Adobe Photoshop.

Vektorový obrázek

Jeden ze dvou základních způsobů, jak v počítači zaznamenat obrazovou informaci (viz také rastrový obrázek). Obrázek je popsán pomocí matematicky definovaných grafických elementů (úsečky, kružnice, křivky, barevné výplně, písmo atd.). Takto vytvořený soubor má malou velikost a dobře se zvětšuje, aniž by utrpělo jeho rozlišení, snadno se upravuje. Typickými editačními programy jsou Adobe Illustrator a CorelDraw. Obrazy z reálného světa je však většinou nemožné popsat pomocí matematicky definovaných křivek.

Digitální tisk

Způsob tisku, který umožňuje bez dalšího mezikroku vytvářet tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače. V současné době nahrazuje pro publikace v malých nákladech tisk ofsetový.

Tisk na objednávku (print on demand)

Služba, kdy je kniha vyrobena (vytištěna, svázána) teprve poté, co si ji objedná konkrétní zákazník. Výhodou je dostupnost fyzického výtisku například u specializovaných publikací, jejichž vydání ve větším tištěném nákladu není ekonomicky výhodné, nebo u publikací již vyprodaných. Nevýhodou je vyšší cena.

Vazba

pevná v. – Druh vazby, u níž je knižní blok sešit a uzavřen do tvrdých desek (tzv. V8). Používá se také pojem hardback.

měkká v. – Druh vazby s měkkými deskami, tzv. paperback nebo brožovaná vazba. Knižní blok může být lepený (V2) nebo šitý (V4).

sešitová v. – Nejjednodušší způsob vazby, vhodný pro publikace malého rozsahu (tzv. V1).

Laminace

Potažení desek ochrannou fólií, která chrání papír před poškozením. Lamino může být lesklé, matné nebo s efektní strukturou.

Nahoru

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)