Tisk z předloh dodaných autorem

Autor odevzdává rukopis:

  • 1 × elektronicky (e-mailem nebo na nosiči – USB disk, CD/DVD)
  • 1 × výtisk na papíře

Obě verze musí být identické po stránce obsahové i formální.

Elektronickou verzi dodejte ve formátech:

  • MS Word (.doc, .docx)
  • PDF (.pdf)

Upozorňujeme, že u souborů ve formátu MS Word mohou vznikat problémy, protože při jejich otevření na jiném počítači může dojít k přeformátování dokumentu („rozsypání“ textu, nečitelné znaky apod.).

Doporučené nastavení formátu publikace (A4/A5/B5…) a zrcadla sazby 

 formát

 rozměr

 zrcadlo

okraj   horní/dolní

okraj levý/pravý

vhodná velikost písma

A4

210 × 297

156 × 235

27/35

27/27

11–12

B5*

176 × 250

126 × 191

25/34

25/25

10–11

A5

148 × 210

108 × 163

20/27

20/20

9–10

* Použití formátu B5 konzutujte s pracovníky vydavatelství (často je z technologických a ekonomických důvodů vhodnější jiný formát).

Doporučené řádkování 1,2 (120 %).

Číslování stránek

U skript a ostatních publikací bez patitulu začnete číslování textu číslicí 3 (strana 1 – titulní list a strana 2 – copyrightová tiráž se nečíslují, ale započítávají!).
Pozn.: Číslo stránky se nevkládá ani na stránku s věnováním nebo fotografií na začátku publikace (první textová strana pak nese číslo 5), ani do tiráže na konci.

Vytvoření pdf souboru

Ověřte, zda při převodu do PDF nedošlo ke snížení rozlišení u použitých obrázků. Při převodu pomocí Acrobat Distilleru zvolte nastavení PDF/x1a. Pokud k převodu do PDF použijete místo programu Adobe Acrobat alternativní (shareware) produkty, počítejte s vyšším rizikem nekorektního výsledku.

Kontrolní výtisk

VUP poskytne autorovi k nahlédnutí tzv. kontrolní výtisk. Žádáme autory, aby zkontrolovali, zda se text nepřeformátoval, zda se správně zobrazily všechny neobvyklé znaky, grafy, tabulky apod. Dodatečné zásahy jiného než technického rázu (opravy pravopisných, stylistických či faktografických pochybení), které si autor vyžádá, mohou zpozdit původně plánovaný termín výroby.
Práce navíc, které technická redakce VUP věnuje nedostatečně připravenému textu, za jehož sazbu odpovídá autor, se promítnou do konečného vyúčtování.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)