Jak připravit text?

Následující doporučení jsou určena pro přípravu textů, které budou následně typograficky zpracovány ve vydavatelství. Pokud se publikace bude tisknout přímo z podkladů dodaných autorem, hledejte informace zde: Tisk z předloh dodaných autorem.

Autor odevzdává rukopis:

elektronicky (e-mailem nebo na nosiči – USB disk, CD/DVD)
výtisk na papíře

CD/DVD popište jménem autora a názvem díla.
Ujistěte se, že se text odevzdaný elektronicky shoduje s tištěnou verzí.

Jednotlivé části textu (obsah, předmluva, úvod, jednotlivé kapitoly, závěrečné bibliografické odkazy apod.) uložte spíše jako jeden soubor než jako sled mnoha po sobě jdoucích souborů.

Z Obsahu musí být zřejmá struktura kapitol a podkapitol.

Grafické prvky a ilustrace použité v rukopisu přiložte jako samostatné soubory. (Není na závadu, pokud je současně vložíte do Wordu – více viz Grafické přílohy a ilustrace.)

Formátování textu

Snažte se o co nejjednodušší úpravu textu. Nepoužívejte různé kombinace fontů, prostrkávání či podtrhávání. Pokud máte na úpravu textu zvláštní požadavky, sdělte je redakci v samostatném průvodním dokumentu nebo kontaktujte odpovědného redaktora. 

Písmo

Používejte stejný font ve všech částech dokumentu (obsah, předmluva, jednotlivé kapitoly, rejstřík, bibliografické údaje) a také v názvech kapitol, podkapitol, v tabulkách, legendách k obrázkům apod. Nestandardní fonty a texty, které nejsou psány latinkou, předem konzultujte ve VUP.

Odstavce

Text zarovnejte k levému okraji. Klávesu ENTER používejte jenom na konci odstavce, nikoli řádku (!).

Dělení slov

Slova na konci řádků nerozdělujte.

 

TIP: Praktický přehled typografických záludností najdete například v tomto „taháku“.

Pomlčky/spojovníky

Snažte se dodržovat typografický rozdíl mezi spojovníkem (krátký, bez mezer: bude-liNováková-Majerováčesko-polský) a pomlčkou (dlouhá, s mezerami: slovo – slovo). Pomlčka bez mezer se píše u číselných rozmezí (1938–194529.–30. ledna15–30 cm).
Poznámka: Pomlčku můžete zapsat jako dva spojovníky za sebou nebo pomocí sekvence Alt0150.

Poznámky pod čarou

Poznámky lze s pomocí aplikace vkládat přímo do textu, nebo je můžete dodat jako samostatný soubor, popř. je vložit na konec textu.
Pokud přiložíte poznámky odděleně, sdělte prosím redakci požadavky na jejich umístění v hotové publikaci (konec každé kapitoly / konec celého dokumentu) a číslování (průběžně v celé publikaci / v každé kapitole od čísla 1).

Rejstříky

Pokud při přípravě textu vložíte rejstříkové odkazy do Wordu, typografický program používaný ve VUP je schopen rejstřík vygenerovat.
Nejsou-li rejstříkové odkazy vloženy před zahájením práce ve VUP, je nutné, aby autor dodal seznam hesel rejstříku. Při poslední korektuře pak autor doplní čísla stránek k heslům rejstříku.
Další možností je nechat doplnit čísla stránek ve VUP (placená služba).

Interpunkce

Interpunkční znaménka (, . ; : ? !) se píšou těsně za slovo, mezera je až za nimi. Závorky a uvozovky se píšou bez mezer těsně ke slovu: (závorka)„uvozovky“

Zkratky

Za tečkou je vždy mezera (J. A. Komenskýs. r. o.).

Specifické znaky

Patří k nim znaky jiných grafických systémů, než představuje latinka (např. hlaholské písmo), či specifické symboly (např. pro fone­tickou transkripci). Vkládání nestandardních znaků do elektronického dokumentu doporučujeme konzultovat ve VUP.

Tabulky

Tabulky vkládejte přímo do textu.

Rovnice a vzorce

Číslice, písmena, symboly, mezery aj. pište přesně a zachovejte stejný způsob zápisu v celém dokumentu.
Symboly 0 a 1, pokud může dojít k jejich záměně za písmena O a l, označte kurzivou.
Matematické značky (+, –, = atd.) se píší s mezerami.
Znak % s mezerou – 10 % – odpovídá výrazu „deset procent“.
Znak % bez mezery – 10% – odpovídá výrazu desetiprocentní.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)