Knihy s „puncem“ rektora. Akademici obdrželi ceny za publikace vydané ve VUP

Prof. Vlastimil Ščudla (vlevo) přebírá čestné uznání od rektora Martina Procházky za publikaci Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství. (foto: Vojtěch Duda)
Pátek 17. únor 2023, 13:33

První týden letního semestru se na Univerzitě Palackého pravidelně nese ve znamení příjemné tradice. V rámci tzv. akademického týdne, kdy si univerzita připomíná své znovuobnovení po 2. světové válce, rektor uděluje čestná uznání akademikům za výrazné autorské počiny na poli odborné literatury. Máme radost, že z celkem 40 letošních oceněných knih vyšlo hned 11 ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého.

„Blahopřeji autorům všech oceněných publikací. Vážím si toho, že mnozí z nich vydávají své knihy ve svém domovském vydavatelství,“ poděkoval a pogratuloval oceněným akademikům ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.

„Těší mě, že se knihám, na nichž jsme spolupracovali, dostává ocenění na domácí půdě. Kdykoli má z rukopisu vzniknout kvalitní, smysluplná a přínosná publikace, jíž se dostává příznivých ohlasů od čtenářů, vyžaduje to dobrou spolupráci mezi autorem a vydavatelstvím. Ve VUP děláme vše pro to, aby tomu tak bylo u ‚malých‘ monografií i velkých projektů, a naše společné úsilí přináší ovoce,“ doplnila Háta Kreisinger Komňacká, vedoucí vydavatelské redakce.

Mezi oceněnými se objevil například Vlastimil Ščudla z lékařské fakulty, který letos se svými kolegy představil na českém trhu unikátní publikaci pro (nejen) začínající mediky a novou potenciální bibli všech internistů – Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství.

Ocenění si převzal také Robert Vysoký z fakulty zdravotnických věd za knihu Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění. Její první náklad je momentálně již vyprodaný, ale pilně pracujeme na dotisku.

Jitka Jonová z cyrilometodějské teologické fakulty si čestné uznání rektora vysloužila za knihu Liturgický textil a způsoby jeho prezentace. Publikace věnující se vystavování liturgických textilií z praktického hlediska zakončila dlouholetý projekt tzv. „liturgické série“, která nyní čítá na pět titulů.

Petra Foretová z filozofické fakulty pak zaujala knihou Labyrintem (teorie) hypertextu, v níž komplexně přibližuje a shrnuje aktuální a živou mediálně-literární teorii nelineárních textů.

Velký počet oceněných knih tradičně pochází také od akademiků z pedagogické fakulty (Kateřina Vitásková, Kamil Kopecký, Adéla Hanáková a další). Mnohé jejich knihy si můžete zdarma stáhnout v elektronické podobě. Přehled knih z produkce VUP, které získaly „punc rektora“, naleznete níže. Kompletní soupis oceněných si pak můžete prohlédnout na Žurnálu.


Seznam oceněných knih z produkce Vydavatelství UP:

Lékařské a zdravotní vědy

 • prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. – Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství (e-shop)
 • Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. – Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění (připravujeme dotisk)

 

Humanitní obory a umění

 • doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. a PhDr. Markéta Grill Janatová – Liturgický textil a způsoby jeho prezentace (e-shop)
 • Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., a Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D. – Drazí III. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1934 a 1935 / Dear all III. Bohuslav Martinů´s letters to his family in Polička in 1934 and 1935 (e-kniha)

 

Společenské vědy

 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. – Poskytování telepractice v logopedii (e-kniha, tisk na objednávku)
 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. – Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením (e-kniha, tisk na objednávku)
 • doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – Moderní technologie ve výuce (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy) (e-kniha)
 • PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D. – Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů (e-kniha, tištěná kniha)
 • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu (e-kniha, tištěná kniha)
 • Mgr. Petra Foretová, Ph.D. – Labyrintem (teorie) hypertextu: Mediální a textuální aspekty nelineárních textů (tištěná kniha)
 • Mgr. Helena Pipová, Ph.D. – Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století (e-kniha)
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)