Nová kniha odhaluje pestré možnosti rehabilitace u lidí s kardiovaskulárními nemocemi

(foto: Jakub Čermák)
Úterý 28. červen 2022, 9:04

Jak pomoci s rehabilitací pacientům s kardiovaskulárními onemocněními a nastavit úroveň pohybových aktivit tak, aby pro ně měly co nejžádanější účinky? Recept ve své nejnovější publikaci nabízí Robert Vysoký, zkušený fyzioterapeut působící mj. na Ústavu klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP. Kniha Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění je vůbec první svého druhu v české zdravotnické literatuře a zaplňuje mezeru v odborných zdrojích, na niž autor během své praxe pravidelně narážel.

Pohyb má pro zdraví člověka klíčovou úlohu a může významným způsobem ovlivnit kvalitu jeho života. Je proto zásadní nejen jako prevence nemocí, ale také jako součást rehabilitací u mnoha onemocnění, včetně těch kardiovaskulárních,“ říká Vysoký.

Monografie Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění hledá souvislosti mezi lidským zdravím a aktivním životním stylem. Zabývá se pohybovou aktivitou jako základním stavebním kamenem v prevenci a rehabilitaci. Velký prostor je věnován indikacím, rehabilitačním strategiím, předpisu optimální úrovně pohybové aktivity u jedinců s kardiovaskulárním onemocněním a u dalších interních onemocnění.

Jako fyzioterapeut zaměřující se na problematiku rehabilitace pacientů s kardiovaskulárním onemocněním jsem během své dosavadní klinické praxe narážel na nedostatek literatury, přinášející komplexní pojetí od rehabilitace v interním lékařství a kardiologii až po předpis vhodné zátěže a pohybové aktivity mimo akutní či post-akutní léčbu, tedy v rámci pohybové aktivity a tréninku u volnočasových aktivit,“ doplňuje Vysoký důvody pro napsání publikace i její zaměření. Kniha pochopitelně nezahrnuje všechny oblasti vnitřního lékařství, nýbrž pouze ty nejvíce frekventované při práci fyzioterapeuta.

Knihu ocení fyzioterapeuti a lékaři, kteří hledají ucelené informace o rehabilitačních strategiích v kardiovaskulární rehabilitaci a interním lékařství. Přínosná nicméně bude rovněž pro všeobecné praktické lékaře a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Dostupná je na e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)