„Liturgická série“ je kompletní. Nová kniha nabízí klíč k vystavování liturgického umění

(foto: Monika Abrhámová)
Středa 27. červenec 2022, 11:19

Na začátku byla ambice obsáhnout komplexní problematiku historie a symboliky liturgických textilií v Česku a systematizovat a metodicky sjednotit způsoby jejich archivace, péče a prezentování. Po čtyřech letech intenzivní práce, vydání čtyř titulů a uspořádání hned několika tematických výstav je nyní dlouholetý projekt odborníků z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Národního památkového ústavu ve finále. Autoři výzkumu nabízejí literární tečku v podobě publikace Liturgický textil a způsoby jeho prezentace, která vychází ve Vydavatelství Univerzity Palackého.

Jak a proč vystavovat cenné liturgické textilie?

Pátý díl tzv. „liturgické série“, která ze všech úhlů mapuje krásy liturgického umění v textilní podobě, je teoretickou publikací určenou pro praxi a zaměřuje se na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech. Nabízí historické kontexty, konkrétní postupy a tipy na prezentaci liturgických textilií v různých podmínkách a celou problematiku zařazuje do širších kulturních souvislostí.

Jde o vůbec první knihu, která se takto podrobně historickým kontextům a způsobům prezentace liturgických textilií věnuje. „Skutečnost nedostatečného zpracování této oblasti je obecně dána historickým a politickým vývojem v českých zemích po roce 1948, který výzkumu a prezentaci liturgického textilu z ideologických důvodů nepřál. Situace se pozvolna začala měnit od 90. let 20. století,“ říkají autorky Jitka Jonová a Michaela Grill Janatová v úvodu knihy.

Publikace čerpá z praktických zkušeností a znalostí muzejních pracovníků a badatelů v oblasti liturgických textilií a ze studia odborné zahraniční i tuzemské literatury. Dostupná je na e-shopu Vydavatelství UP. Kniha přímo navazuje na publikaci Liturgické textilie a jejich památková ochrana, která nabízela novou a ucelenou metodiku péče o liturgické textilie ve sbírkách veřejných i soukromých institucí.

Pět knih o liturgickém umění

Obě metodiky jako celek jsou v českém prostředí prvním kontinuálním odborným zpracováním všech aspektů péče o historické liturgické textilie jakožto nedílnou součást kulturního dědictví.

K nim výzkumníci ještě v rámci projektu přidali tři další, tematicky a úžeji zaměřené publikace, které představují sbírku liturgických rouch olomoucké katedrály sv. Václava (Ornamenta episcopi), ukazují to nejkrásnější z vyšívačské práce od baroka po secesi (Kdo vyšívá, nehřeší) či odhalují symboliku květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech (Květy trpělivosti).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)