Knižní rekapitulace: Co nového jsme vydali v lednu a únoru?

Zdeněk Kučera – Minulý život. Paměti outsidera
Čtvrtek 3. březen 2022, 15:41

Nové tituly jsou naším denním chlebem. Vždyť pohled do statistik loňského roku říká, že jsme vydali na 180 nových titulů. I proto přinášíme tradiční rekapitulaci toho, co jsme v poslední době vyslali do světa knižního trhu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z posledních dvou měsíců. Tak račte rekapitulovat spolu s námi a nebojte se do našich knih začíst!


Paměti Zdeňka Kučery: Když matematika najde společnou řeč s uměním

Rozkročen mezi Havířovem a Olomoucí, s dílem, které se dostalo daleko za hranice České republiky, a s osobitým uměleckým rukopisem plným přesných geometrických tvarů a optických klamů se Zdeněk Kučera stal jedním z předních představitelů českého abstraktního umění 60. let. Sochaři, malíři a pedagogovi úzce spjatému s Univerzitou Palackého v Olomouci nyní posmrtně vychází v rámci edice Paměť UP kniha vzpomínek s názvem Minulý život. Paměti outsidera. Kučerovy vzpomínky představují soubor zápisků z umělcovy pozůstalosti doplněné o vzpomínky a vzkazy jeho přátel a kolegů. Netradiční formát knihy podtrhuje také obsáhlá obrazová příloha rekapitulující Kučerovo unikátní geometrické a konstruktivní umělecké dílo. Knihu objednávajte na e-shopu.

 

Svět za časů avantgardy na fotografiích Karla Kašpaříka

Edice Olomoučtí fotografové má nový přírůstek. Karel Kašpařík patřil k nejoriginálnějším představitelům české meziválečné fotografie a jeho fotografie to dotáhly na obálky světových katalogů a výstavy v New Yorku, Washingtonu či Barceloně. V jeho nezaměnitelném rukopisu ožívá avantgardní svět 30. let plný kavárenské elegance a vesnické dřiny. Konstruktivismus, surrealismus, glamour, sociální fotografie – všechny tyto podoby jeho tvorby v knize najdete. Nechejte si pod rukama ožít jeho podmanivý avantgardní svět. Publikaci jsme připravili spolu s Muzeem umění Olomouc. Najdete ji na e-shopu.

 

Když se smyslem života stane chirurgie

Profesor Miloslav Duda je nestorem olomoucké chirurgie a za více než 50 let, které v jeho životě vyplnila medicína, zažil překotný vývoj společenský, lékařský i vědecký. Nyní se za svým životem, studiem i profesní dráhou ohlíží v knize pamětí Půlstoletí s chirurgií… nejen olomouckou, která vychází v rámci vlajkové univerzitní edice Paměť UP.

Knihu vám přiblíží aktuální rozhovor na Žurnálu UP, objednat si ji pak můžete na e-shopu.

 

Kdo vyšívá, nehřeší aneb Další exkurz do krás liturgického umění

To nejkrásnější z vyšívačské práce od baroka po secesi. Tak by se dal ve stručnosti shrnout katalog dosud velmi málo zkoumané oblasti umělecky ztvárněných parament a významu ruční práce v životě urozených žen. Čtenáři se dozví nejen o každodenním životě aristokratických žen a o tom, jak se ruční práce odrazily v zámeckých interiérech. Seznámí se také s vývojem vyšívacích technik a vzorů či rolí církevních obřadů a svátků v životě šlechticů. Kniha navazuje na již vydané publikace Liturgické textilie a jejich památková ochrana a Ornamenta episcopi, velkolepý katalog církevních rouch olomoucké katedrály.

Knihu Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické textilie z darů českých šlechtičen najdete na e-shopu.

 

Nejen Kafka aneb Objevení dvou „ztracených“ autorů z kruhů pražské německé literatury

Kafka byl jen jeden, ale zároveň nebyl jediný. A pražská německá literatura i dnes čas od času vydá ukryté poklady. Doktorand z katedry germanistiky FF UP Radek Flekal objevil při svém bádání dva skoro/úplně zapomenuté německy píšící autory – Louise Weinert-Wiltona a Edgara Mariu Foltina. Oba sice nepsali tak skvěle jako Franz Kafka a ani nepěstovali vysokou či seriózní literaturu, věnovali se však žánru včera i dnes vysoce oblíbenému, byť pohříchu spotřebnímu – detektivkám. Jejich dva příběhy nyní v editorském zpracování Ingeborg Fialové vychází v edici Poetica moraviae.

 

Základy ústní a čelistní chirurgie popáté

Již páté aktualizované vydání učebnice, bez které se žádný student stomatologie neobejde. Veškeré novinky v knize reflektují změny některých terapeutických postupů, k nimž došlo v poslední době. Nezbytným předpokladem pro správné pochopení problematiky je dobrá znalost klinické a patologické anatomie a orientace v klinické farmakoterapii. Text učebnice je rozdělen do samostatných tematických kapitol, při jejichž sestavování se autor snažil o maximální stručnost a přehlednost.

 

A co děti? Mají si jak hrát?

Nová praktická publikace Lekce dramatické výchovy pro děti předškolního věku je určena všem předškolním pedagogům se zájmem o zpestření svých herně-vzdělávacích činností s dětmi. Všechny prezentované hry a činnosti jsou ověřeny v praxi a lze je bez problémů aplikovat do vzdělávací nabídky mateřské školy. Čtyři části (teorie, průprava, praxe a reflexe) a celkem 40 lekcí dramatické výchovy, to vše v této knize nabízí Michal Novotný, dlouholetý lektor dramatiky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracovník Národního ústavu pro vzdělávání. Knihu kupujte na e-shopu.

 

Odhalte vývoj slovanských jazyků za posledních 80 let

Kolektivní monografie Slovanské jazyky v pohybu dokumentuje vývojové proměny slovanských jazyků v letech 1945 až 2020. Se zřetelem ke společenskému, politickému a kulturnímu kontextu dějin slovanských zemí autoři sledují hlavně pohyb v jazykových a stylových normách, který byl vyvolán jednak šířením nových médií (televize, později internet), jednak proměnami postojů uživatelů k jazykům, zejm. spisovným. Poznejte, jak spisovné jazyky pozbývaly v poválečných desetiletích svých původních symbolických, národně-reprezentativních funkcí či jak postupně docházelo ke konstituování nových spisovných jazyků s výraznými symbolickými hodnotami (rusínština, kašubština, bosenština, černohorština aj.). Všichni jazykomilci nechť zavítají na e-shop.

 

Zlepšete si svou odbornou angličtinu a němčinu ve zdravotnických oborech

HELP2 je nová série jazykových publikací, která pomáhá zlepšit anglické a německé jazykové schopnosti v prostředí zdravotnických oborů. Každá jazyková verze obsahuje 14 kompaktních celků pro výuku a studium odborného jazyka, interkulturních kompetencí a prezentačních dovedností. Rozvíjí komunikační schopnosti, slovní zásobu a profesní znalosti na úrovni B1/B2. Uplatnění najde v klasické výuce i při samostudiu, blended learning či vzdělávání zdravotnických profesionálů. Součástí publikací je také multimediální audiovizuální obsah na stránkách help2project.eu.

Publikaci si můžete stáhnout zdarma na e-shopu v PDF (angličtina, němčina) nebo jako mobilní aplikaci pro systém Android.

 

Jakou roli hrála španělská kultura v českých zemích?

Prof. Pavel Štěpánek, specialista na problematiku španělské a ibero-americké vizuální kultury, shromažďuje ve své publikaci jedenáct anglických studií, které v pozoruhodné šíři mapují vztahy mezi španělskou kulturou a českými zeměmi od středověku po 20. století. Vše sleduje z pohledu architektury, malířství, sochařství, kresby či uměleckého řemesla. Seznamte se s pozoruhodným fenoménem „španělské přítomnosti“ ve střední Evropě, poznejte komplexní fenomény kulturní výměny a nahlédněte na středoevropský prostor jako na místo jedinečných průniků uměleckých vlivů a kreativní prostor kulturní adaptace. Dělí vás od toho několik kliknutí v e-shopu.

 

Živnostníci a politika na přelomu 19. a 20. století

Jak vypadaly politické snahy živnostníků na přelomu 19. a 20. století a o co se snažily živnostníky založené nepolitické organizace? O tom pojednává kniha Marka Pavla, která přibližuje kontext a vývoj dané problematiky, dává nahlédnout do programových dokumentů a současně se blíže věnuje Politické straně živnostnictva československého na Moravě jako útvaru, jenž se v politickém systému adaptoval s největším úspěchem. Knihu Politické organizace a programové dokumenty českého živnostenského hnutí na přelomu 19. a 20. století naleznete na e-shopu v tištěné i elektronické formě.

 

Vše o Hemostáze v aktualizovaném vydání

Druhé vydání publikace Hemostáza: laboratorní metody, jejich využití a interpretace ve vybraných klinických situacích představuje doplněnou a aktualizovanou verzi oblíbené lékařské publikace. Autoři se rozhodli svou knihu rozšířit o vpravdě aktuální kapitolu, která se zabývá problematikou onemocnění covid-19 a jeho vlivu na fungování hemostázy jako takové. Publikace je k zakoupení na e-shopu.

 

Jak na expresivní terapie v speciálněpedagogické praxi?

Kolektivní monografie Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami přináší speciálněpedagogický pohled na vybrané expresivní terapie, jako jsou metody arteterapie, herní terapie, dramaterapie či tvůrčího psaní. V každé kapitole jsou nejdříve uvedena teoretická východiska jednotlivých terapií, dále pak příklady z praxe a kazuistika a na závěr také konkrétní výzkumné aktivity. Knihu kupujte na e-shopu.

 

Jídlo a čeští adolescenti ve 21. století

Jaký mají současní čeští adolescenti vztah k jídlu? A mohou si vytvořit zdravý vztah k jídlu i svému tělu, když jsou obklopeni kultem štíhlosti? Nejen na tyto otázky odpovídá výzkumná studie z celorepublikového šetření, do něhož se zapojilo více než 4000 dospívajících. Přečtěte si o tom, jak změna životního stylu a jídelního prostředí proměnila stravování a nároky na něj. E-knihu Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století můžete zdarma stahovat na e-shopu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)