Jak vyšívala Marie Terezie? Květy trpělivosti odhalují symboliku rostlin v liturgickém umění

(foto: Jakub Čermák)
Středa 29. červen 2022, 9:25

Vizuálně i obsahově pozoruhodná série knih o liturgickém umění, na které se podílejí odborníci z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, se rozrůstá o čtvrtý díl. Kniha Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam autora Radka Martinka se zaměřuje na odhalení symboliky květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech. Publikace vychází ve Vydavatelství Univerzity Palackého. V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava současně probíhá až do 30. září stejnojmenná výstava pod taktovkou Muzea umění Olomouc.

Čtenáři se v knize dozví o významu, symbolice i účelu uměleckého ztvárnění květin, jako jsou růže, lilie, tulipány, kosatce, slunečnice, mák a mnoho dalších. „Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření,“ vysvětluje umělecké užití přírodních motivů Jitka Jonová z CMTF, která je jednou z kurátorek výstavy a rovněž spoluautorkou předchozích knih z „liturgické série“.

Ozdoby na liturgických předmětech, ať již bohatě vyšívaných ornátech, či skvostně zlatnicky zpracovaných nádobách, nelze považovat za pouhou dekoraci. Jejich úlohou bylo pomoci „sdělit nesdělitelné“, koncentrovat mysl kněze při bohoslužbě a oslavit Boha. „Při zhotovování liturgických předmětů proto nehrála svou roli pouze zručnost umělce, jeho výtvarné cítění a orientace v uměleckých proudech, ale také znalost teologie, která ovlivňovala již samotný výběr materiálu, jeho charakter, barvu i použité motivy a tvarosloví,“ doplnil autor knihy Květy trpělivosti Radek Martinek.

Doprovodná instalace v kryptě olomoucké katedrály představuje výběr barokních duchovních tisků a bohatě ilustrovaných rukopisných modlitebních knih, ukázky dobových herbárií či grafických vzorníků, které sloužily umělcům a řemeslníkům jako zdroj inspirace, drahocenná mešní roucha nebo zlatnicky dokonale zpracované liturgické nádoby s rostlinnými a květinovými motivy s duchovní symbolikou. Velkým lákadlem pro návštěvníky může být votivní mariánská kasule vyšívaná Marií Terezií a řeholnicemi z vyšívačské dílny Institutu anglických panen ze St. Pölten.

Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění jsou dalším knižním výstupem grantového projektu zaměřeného na historické liturgické textilie v českých zemích. V tzv. „liturgické sérii“ dosud vyšly publikace Liturgické textilie a jejich památková ochrana, Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály (o obou podrobněji zde) a Kdo vyšívá, nehřeší. Liturgické textilie z darů českých šlechtičen (více zde). Řešitelem projektu je Cyrilometodějská teologická fakulta UP, spoluřešitelem Národní památkový ústav.

Knihu Květy trpělivosti lze zakoupit na e-shopu Vydavatelství UP. Stejnojmennou výstavu Muzea umění Olomouc v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava pak mohou zájemci navštívit do 30. září. Podrobnější informace o otevírací době výstavy najdete na stránkách MUO.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)