Knižní rekapitulace: Ohlédnutí ze červnovými novinkami

Květy trpělivosti (foto: Jakub Čermák)
Čtvrtek 30. červen 2022, 10:00

Přiblížilo se léto a my jsme se před začátkem prázdninového veselí činili. Červnovým vrcholem pro nás byla samozřejmě účast na Světě knihy v Praze (atmosféru si můžete připomenout třeba v naší galerii), ale nelenili jsme ani ve vydávání a představování nových knih. Uvedli jsme do světa další díl naší série o liturgickém umění – knihu Květy trpělivosti. Uspořádali jsme besedu s odborníky na téma bezdomovectví v Olomouci při příležitosti vydání knihy Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. Řady našich lékařských a zdravotnických titulů jsme rozšířili o knihu věnující se rehabilitaci pacientů s kardovaskulárními chorobami. A přidali jsme hned několik zajímavých titulů, které potěší přiznivce mediálních studií a trendů v pedagogice nebo třeba i v divadelním tanci.

Račte se seznámit níže s naší tradiční měsíční knižní rekapitulací toho nejzajímavějšího.


Jak vyšívala Marie Terezie? Odhalte symboliku rostlin v liturgickém umění

Vizuálně i obsahově pozoruhodná série knih o liturgickém umění, na které se podílejí odborníci z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, se rozrůstá o čtvrtý díl. Kniha Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam autora Radka Martinka se zaměřuje na odhalení symboliky květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech. Jaký význam měly na liturgických vzorech růže, lilie, tulipány, kosatce, slunečnice, mák a další květiny? A uměla Marie Terezie vyšívat? Od odpovědi na tyto otázky vás dělí pár kliknutí v e-shopu.

 

Poznejte pestré možnosti rehabilitace u lidí s kardiovaskulárními nemocemi

Jak pomoci s rehabilitací pacientům s kardiovaskulárními onemocněními a nastavit úroveň pohybových aktivit tak, aby pro ně měly co nejžádanější účinky? Recept ve své nejnovější publikaci nabízí Robert Vysoký, zkušený fyzioterapeut působící mj. na Ústavu klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP. Kniha Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění je vůbec první svého druhu v české zdravotnické literatuře a zaplňuje mezeru v odborných zdrojích, na niž autor během své praxe pravidelně narážel. Zakoupit si ji můžete v e-shopu.

 

Bezdomovectví v Olomouci: Empirická studie přibližuje v komplexních souvislostech problematiku lidí bez domova

Nová kniha Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci, která vznikla ve spolupráci olomouckých sociologů a politologů, se věnuje fenoménu bezdomovectví v Olomouci z několika pohledů. Na jedné straně přináší kvantitativní výzkum mapující pohled majoritní olomoucké společnosti a akademické obce na bezdomovectví. Na straně druhé nabízí kvalitativně-výzkumný pohled dovnitř samotné bezdomovecké komunity – odhaluje principy jejího vnitřního i vnitřních sociálních vztahů a postojů vůči majoritě. Přečíst si o tom, jak majorita smýšlí o bezdomovcích a jak bezdomovecká komunita reálně funguje, si můžete v elektronické i tištěné verzi knihy.

 

Cesta ze spletitého labyrintu hypertextové teorie

Kniha Labyrintem (teorie) hypertextu. Mediální a textuální aspekty nelineárních textů nabízí ucelený pohled na problematiku hypertextové teorie, zabývá se medialitou a textualitou hypertextu a sleduje tento fenomén systematicky od prvních konceptualizací až po jeho současné uchopování. Jedná se o v českém jazyce ojedinělou publikaci, která se věnuje tomuto problematickému konceptu teorie nových médií a odhaluje, jak na sebe v rámci hypertextového bádání narážejí perspektivy technických a společenských věd. Objednávat můžete v tištěné verzi na e-shopu.

 

Co je DNA pro život obecně, to je ABC pro život lidí

Kniha Filosofie abecedních médií (Od křemíku do křemíku) podává přehled hlavních problémů, které podněcovaly rozvoj filosofií médií od biblických sporů o písmo až po dnešní filozofické diskuse o internetu. Výraz abecední média připomíná, že jiná média, která by prostředkovala mezi lidmi, zatím nevznikla: na dně každého současného média komunikace mezi lidmi je stále abeceda. Co je DNA pro život obecně, to je ABC pro život lidí. Filozofovat můžete spolu s autorem i vy, tištěnou knihu najdete na našem e-shopu.

 

Jak se profesně formují začínající učitelé?

Profesní přesvědčení začínajících učitelů, které je hlavním tématem monografie s názvem Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů, je multidisciplinárním fenoménem, který dosud není v odborné pedagogické terminologii jednoznačně etablován. Cílem knihy je proto tento pojem ukotvit v české odborné terminologii a současně přednést novou teorii o vzájemných vazbách formování profesního přesvědčení na základě sebereflexe začínajícího učitele a v souvislosti se spokojeností v dané profesi. Kvalitativní výzkum byl realizován ve více výzkumných rovinách, a to v linii „life story“ a v linii směřující k ukotvené teorii. Autoři přitom využili metod hloubkových rozhovorů, autonomního psaní, skupinové diskuse i sebereflektivních technik. Samozřejmostí je poctivá analýza a komparace všech závěrů. Přečíst si je můžete elektronicky i tištěně.

 

Poznejte proměny divadelního tance v posledních desetiletích

Teoreticko-analytická publikace Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci se zaměřuje na oblast divadelního tance a jeho proměny v několika posledních desetiletích. Formou jednotlivých studií cílí zejména na fenomén tzv. obratů, které vývoj tance v uplynulých letech výrazně spoludefinují. Výzkum se opírá o stěžejní zahraniční teoretické koncepty, jež byly v českém akademickém diskurzu v souvislosti s významem tance dosud opomíjeny. Autorky se tím proto rovněž snaží o jejich reflexi a etablování v tuzemském prostředí. Knihu můžete číst v elektronické i tištěné formě.

 

EduChange: Inovativní a kreativní metody výuky o změně klimatu

EduChange je celoevropský projekt podporovaný programem Erasmus+, jehož hlavním cílem bylo inovovat způsob výuky o změně klimatu v lokální i globální perspektivě prostřednictvím metodiky terénních kurzů. Spojil studenty a učitele ze čtyř evropských univerzit z Malty, Nizozemska (Utrecht), Norska (Trondheim) a Česka (Olomouc), kteří pociťovali potřebu proměnit terénní kurzy v inovativní, kreativní výukové prostředí, v němž mohou učitelé, studenti a žáci společně vytvářet znalosti. Kniha představuje finální koncept metodiky, plné inovací, kreativity a mezinárodních a transdiciplinárních přístupů. Zdarma si ji můžete přečíst v elektronické podobě.

 

Průvodce po podstatě a aktuálních trendech v konstruktivistické pedagogice

Kniha Constructivist Educational Psychology and Systemic Thinking: Principles, Concepts, and Examples nabízí čtenářům přehled základních principů konstruktivistické pedagogiky a konstruktivistické pedagogické psychologie včetně příkladů jejich praktických aplikací. Zachycuje vzájemné vztahy mezi konstruktivistickým kognitivním přístupem a systémovým myšlením, čímž popisuje celkovou systémovou povahu konstruktivistických přístupů k výuce. Hlavní důraz je kladen na kognitivní mechanizmy a psychologické procesy, které se u studentů podílejí na konstruování znalostí. Kniha staví na výsledcích současného výzkumu a prohlubuje porozumění oboru konstruktivistické pedagogiky a konstruktivistické pedagogické psychologie. Publikaci si můžete zakoupit na e-shopu.


Všchny novinky najdete přehledně seřazeny na našem e-shopu. V obraze o našich aktuálních titulech vás taky udrží náš měsíční newsletter?

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)