Edice

Rádio a televize

Ediční řada Rádio a televize vznikla se záměrem zprostředkovat zainteresovaným čtenářům relevantní odborné texty s tematikou médií – od těch tradičních, jako jsou televize a rozhlas, až po ta nová, jejichž vznik úzce souvisí s internetovým prostředím. Má se jednat o texty nové, dosud nepublikované, popřípadě o překlady zásadních publikací, které významným způsobem obohatí fond odborné literatury z oblasti mediálních studií. Důležitým cílem edice je rovněž šířit povědomí o oboru Rozhlasová a mediální studia na FF UP a oslovit tak vedle odborné veřejnosti i potenciální studenty. 

V edici již vyšlo:

Dokumenty

Nahoru