Fórum

O edici

Edice Fórum, vydávaná ve spolupráci Muzea umění Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, vzniká coby rozšiřující součást programu Středoevropského fóra Olomouc. SEFO je projekt soustředěný na zachycování a prezentaci různorodých oblastí výtvarné kultury v širším regionu střední Evropy z období od konce 19. století do současnosti. SEFO má svůj vlastní výzkumný, akviziční, výstavní, publikační, dramaturgický a edukační program a Univerzita Palackého je jedním ze čtyř oficiálních partnerů projektu. Edice Fórum jej rozšiřuje projekt o oblasti, které se tematicky výtvarné kultuře jako takové vymykají (sociologie, historie, politologie, religionistika a jiné).

Stěžejním tématem ediční řady je kritická reflexe střední Evropy. Edice se soustředí především na nově vydávané publikace středoevropského původu, přičemž volba titulů se odvíjí od výzkumného záměru SEFO a navazuje na konkrétní projekty. Edice není žánrově vymezena – může se jednat o odborné tituly, esejistiku, beletrii, populárně-naučnou literaturu, poezii a jiné, s výjimkou katalogů a monografií, přičemž v edici vycházejí publikace v českém jazyce. Primárně se jedná o překladové tituly, neboť je cílem zprostředkovat relevantní světové publikace české čtenářské obci.

Statut edice Fórum

Připravujeme

Erhard Busek, Emil Brix (překlad Zuzana Henešová) – Revize střední Evropy. Proč o budoucnosti Evropy rozhodne středoevropský region