Open Access

Otevřený přístup (open access, OA)

Otevřená věda a otevřené publikování jsou založeny na myšlence, že znalosti získané vědeckým bádáním by měly být snadno dostupné a využitelné. Přesněji to vyjadřují tzv. FAIR principy – digitální data by podle těchto principů měla být dohledatelná (Findable), přístupná (Accessible), čitelná a strojově zpracovatelná (Interoperable) a znovu použitelná bez změny své povahy (Reuseable). V souladu s těmito přístupy se Vydavatelství Univerzity Palackého stále více orientuje na vydávání knih a časopisů v režimu open access.

Více informací ohledně otevřeného publikování, ale i otevřené vědy na Univerzitě Palackého naleznete na stránkách openscience.upol.cz.

 

Open access knihy

U otevřených knih preferujeme vydávání pod licencemi CC-BY 4.0 a CC-BY-SA 4.0, které jsou z pohledu dalšího užívání nejliberálnější. Po dohodě s autorem, řešitelem projektu apod. je možné se domluvit i na jiných licenčních podmínkách.

Všechny monografie vydávané Vydavatelstvím Univerzity Palackého jsou recenzovány. U vědeckých monografií požadujeme minimálně dva kladné recenzní posudky, přičemž alespoň jeden z recenzentů nesmí působit na Univerzitě Palackého. V odůvodněných případech si vydavatelství vyžádá další posudek nebo posudky, které mohou být i anonymní.

 

Kde si lze otevřené e-knihy přečíst?

Otevřené knihy jsou zdarma dostupné na VUP shopu, případně na webu doivup.upol.cz.

 

Open access časopisy

Na Univerzitě Palackého aktuálně vychází 28 periodik, z nich stále větší část tvoří otevřená periodika (20 titulů). Další se do tohoto režimu postupně transformují. Díky podpoře Univerzity Palackého nemusí autoři, s výjimkou jednoho časopisu, platit žádné publikační poplatky.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)