Výzkum v oborových didaktikách

O edici

Ediční řada je v rámci podpory rozvoje oborových didaktik na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci určena k publikování výsledků uceleného oborovědidaktického výzkumu ve formě vědecké monografie. Monografie by zároveň měla akcentovat možnosti využití výsledků výzkumu ve výuce odpovídajících oborů školního vzdělávání či jednotlivých vyučovacích předmětů. Cílovou skupinou publikací jsou jak vysokoškolští učitelé věnující se přípravě budoucích učitelů a oborovědidaktickému výzkumu, tak učitelé z praxe a studenti učitelství na fakultách připravujících učitele.

Ediční řada není určena k publikování výsledků výzkumů z obecné didaktiky, pedagogiky, speciální pedagogiky či psychologie bez zřetelné vazby na příslušný obor školního vzdělávání a jeho didaktiku. V rámci ediční řady nebudou vydávány kolektivní monografie (tedy soubor samostatných kapitol několika autorů zpracovaných na stejné odborné téma), sborníky z oborovědidaktických konferencí, učebnice či jiné typy učebních textů, metodické příručky apod.

Ediční rada:

  • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

  • RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

  • PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

  • Ing. Aleš Prstek

  • doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Statut edice Výzkum v oborových didaktikách

Návrhový list edice Výzkum v oborových didaktikách

Již vyšlo

Název publikace

Didaktické kazuistiky výuky přírodopisu a biologie

Autoři

M. Jáč, J. Kopecká, M. Morris a O. Vránová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Počet stran

215