Vydavatelství UP chystá unikátní heraldickou knihu Jiřího Loudy

Fotogalerie z přípravy knihy.
Foto: Jakub Čermák. Na snímku v textu Jiří Louda při přebírání čestného doktorátu na UP, foto: archiv Žurnál UP. Druhá fotografie ukazuje deník Jiřího Loudy, který si vedl, foto: Aleš Prstek
Středa 20. květen 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Příznivci historie by měli zpozornět. Vydavatelství Univerzity Palackého totiž připravuje k vydání pozoruhodnou knihu: poprvé v novodobé české historii vyjde stěžejní dílo heraldika Jiřího Loudy Erby rytířů podvazkového řádu. Publikace o více než šesti stech stránkách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy, uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.

„Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo. Pracoval na něm usilovně téměř do konce života a velmi stál o to, aby kniha vyšla. Bohužel do své smrti v roce 2015 se toho nedočkal. Jeho odkaz se rozhodla naplnit vnučka a oslovila na základě doporučení dědečkových přátel naše univerzitní vydavatelství,“ vysvětlil Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP. Kniha vyjde pod značkou Univerzity Palackého nejen proto, že Jiří Louda, rodák z Kutné Hory, prožil většinu života v Olomouci, ale i proto, že mu Univerzita Palackého v roce 2004 udělila čestný doktorát. Ocenila jak jeho zásluhy na poli heraldiky, tak i jeho osobní nasazení pro vlast.

Jiří Louda totiž hned po maturitě v roce 1939 narukoval dobrovolně do československé armády. Po okupaci Československa nacistickými vojsky se osmnáctiletý mladík rozhodl, že zemi opustí a bude proti nepříteli bojovat v zahraničí. Přes Polsko a Francii, kde byl přijat do cizinecké legie, se nakonec dostal do Velké Británie. Tam absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání.

Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání. Působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, ale pouze do roku 1947, kdy byl propuštěn. „Dostal jsem od velitele dělostřelectva dopis, který mám schován. Zjistilo se, že nemám dostatečně kladný vztah k lidově demokratickému zřízení a k našim spojeneckým závazkům vůči Sovětskému svazu, abych zpytoval své svědomí. Než jsem ho přezpytoval, tak jsem byl propuštěn,“ vzpomínal na první roky v osvobozené vlasti. Na jaře 1949 byl dokonce Státní bezpečností zatčen a bez jakéhokoliv soudního řízení odeslán na Mírov. Bez vysvětlení ho propustili v roce 1951. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve výslužbě.

Dlouhá léta pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované heraldice. O ni a o kresby erbů se začal zajímat už v mládí, i pod vlivem svého otce, profesora kreslení na kutnohorské reálce, po němž zdědil výtvarné nadání. Rozhodujícím obdobím pro jeho příští orientaci na heraldickou tvorbu byl válečný pobyt ve Velké Británii, kde se mohl seznámit se skutečně žitou heraldikou a několikrát také studijně navštívit nejstarší evropský heraldický úřad – College of Arms v Londýně. Současně tam navázal první kontakty s tamními královskými heroldy, které udržoval a cíleně rozšiřoval.

„Životní příběh Jiřího Loudy je pozoruhodný, a my jsme se proto rozhodli ho připomenout i v připravované knize. Přidali jsme tak k jeho dílu ještě deset kapitol, které čtenáře provedou životem heraldika, vojáka, válečného veterána a vlastence,“ dodal Aleš Prstek.

Na knize se podílí hned několik osobností: autorem životopisu je Michal Šimůnek, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a Jiřího Loudových. Pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP, historik, archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Grafický design publikace obstará další z absolventů olomoucké univerzity – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na starosti dlouholetý technický redaktor ve Vydavatelství Univerzity Palackého Jiří K. Jurečka. „Myslím, že už jen při pohledu na jména v autorském týmu je jasné, že se snažíme, aby kniha byla reprezentativní po všech stránkách a my tak naplnili odkaz Jiřího Loudy,“ míní Aleš Prstek.

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení. „Podvazkový řád, který se v angličtině nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je také princ Charles. Věříme proto, že kniha zaujme i anglické čtenáře. Naším velkým snem je předat jeden výtisk i královně,“ dodává ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.  Kniha, která vyjde pod záštitou rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera, by měla být na knižních pultech na podzim letošního roku, kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou uloženy originály Loudových ilustrací. „Díky dohodě s Břetislavem Holáskem, ředitelem Vlastivědného muzea v Olomouci, máme otevřený přístup k Loudově pozůstalosti a originálům jeho děl. Bez toho by nebylo možné knihu dokončit,“ oceňuje spolupráci Prstek.

Další informace a možnost předobjednávky knihy najdete na stránce louda.upol.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)