Šternberk má své dějiny. Publikace olomouckých historiků poprvé mapuje osudy města

Křest výpravné knihy se konal na šternberském hradě. Na snímku starosta města Stanislav Orság, rektor Martin Procházka a historik David Papajík.
Fotogalerie: M. Vyvozil, T. Franta, E. Havrlant
Čtvrtek 8. září 2022, 10:30 – Text: Tomáš Franta

Píšou se od roku 1296, ale v češtině jsou přehledně zkompletovány poprvé až nyní. Po šesti letech intenzivní práce dokončil tým olomouckých historiků vedený Davidem Papajíkem výpravnou publikaci Dějiny Šternberka. Křest knihy, která vznikla ve spolupráci města Šternberk a Univerzity Palackého, se uskutečnil na Státním hradě Šternberk za účasti rektora UP Martina Procházky a starosty Šternberka Stanislava Orsága.

Dějiny Šternberka k vydání připravilo Vydavatelství Univerzity Palackého, které zvítězilo ve veřejné soutěži. Bohatě ilustrovaná, vizuálně i fotograficky pestrá publikace detailně dokumentuje dobu, rozvoj i proměnu Šternberka v jeho více než 700leté historii. Na přání města je kniha zpracována tak, aby oslovila jak odbornou veřejnost, tak laické čtenáře a šternberské patrioty. Orientaci jim usnadňuje například i ilustrovaná časová osa, která prostupuje napříč celou knihou.

Nové historické souvislosti i vyvracené mýty

„S přípravou knihy o dějinách Šternberka bylo započato již v roce 2017, vydání díla tak završuje šest let práce. Výsledná podoba knihy jak ve své textové, tak obrazové části splňuje ta nejpřísnější kritéria kladená na tento typ publikací. Je prvním moderním komplexním podáním dějin zajímavého místa na Moravě, které prošlo velmi složitým vývojem, do něhož se propsal mimo jiné odsun většiny obyvatel po roce 1945,“ uvedl David Papajík z katedry historie Filozofické fakulty UP, který vedl autorský kolektiv čítající na 20 dalších jmen. Právě etapa Šternberka po odsunu v roce 1945 a německo-české vztahy jsou oblastmi, kterým se dosud podrobněji nikdo nevěnoval.

Publikace rovněž uvádí na pravou míru hned několik domnělých nebo nesprávně interpretovaných historických faktů, které se napříč Šternberkem tradují. „V knize se nám podařilo vyvrátit a poopravit mnoho starších tvrzení a mýtů spojených se šternberskými dějinami. Například jsme zjistili, že údajný zakladatel hradu a zachránce Moravy před vpádem Mongolů Jaroslav ze Šternberka vůbec neexistoval,“ doplnil Papajík.

„Bylo skvělé, že jsme mohli od začátku na knize spolupracovat s celým autorským týmem. Velmi oceňuji, jak autoři operativně a vstřícně reagovali a pomáhali nám realizovat nápady, které jsme postupně při přípravě publikace měli. Na výsledku je tato úzká kooperace pozitivně znát,“ ocenil ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek. Se svými kolegy a dvorním grafikem Radimem Měsícem se formální a vizuální přípravě knihy věnovali přes rok.

Přestože kniha čítá na 800 stran, díky využití unikátního a lehkého papíru mohla publikace vyjít v jednom svazku. Typ potahu na obálce pak symbolicky odkazuje k německy psané publikaci Geschichte der Stadt Sternberg z roku 1934, která jako první shrnula tehdejší dějiny Šternberka.

Spolupráce města a univerzity

Vznik knihy kvitoval také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka. „Považuji za velmi důležité, aby univerzita spolupracovala na projektech, díky nimž se daří popsat a popularizovat historii krásných a zajímavých míst, k nimž město Šternberk bezesporu patří. Díky našim odborníkům a zázemí pro badatelskou práci jsme pro města a obce v regionu vyhledávaným partnerem. Jsme zároveň garantem kvality od začátku přípravy publikace až po její vydání, na němž se vedle našich historiků podílí i Vydavatelství UP,“ prohlásil rektor minulý rok v červnu při podpisu smlouvy o vydání knihy.

Spolupráci města a univerzity si pochvaloval rovněž starosta Šternberka Stanislav Orság. „Spolupráce s Univerzitou Palackého si cením. Těší mě, že naše město má nyní odborně, detailně a kvalitně zpracované dějiny. Podobná publikace tu dosud chyběla a věřím, že potěší nejen šternberské rodáky, ale všechny milovníky historie,“ doplnil.

Jak dodal vedoucí autorského kolektivu David Papajík, kniha Dějiny Šternberka vznikla také díky spolupráci s historiky Státního okresního archivu v Olomouci, Vlastivědného muzea v Olomouci, Archeologického centra v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Tato kooperace umožnila prvotní rozsáhlý výzkum pramenů, jejich rozbor i analýzu, bez nichž by konečný rukopis nemohl být finalizován.

Dějiny Šternberka se budou prodávat za symbolickou cenu 1296 Kč, což je současně rok odpovídající první doložené historické zmínce o městě. Zájemci si budou moci knihu zakoupit v Informačním centru Šternberk, v Knihkupectví Lehečková ve Šternberku, v městské knihovně a Expozici času ve Šternberku. V nejbližších dnech pak bude k dispozici také ve Skriptárně Vydavatelství UP a na e-shopu VUP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)