Rektor ocenil knihy akademiků. „Pečeť kvality“ dostala i dvacítka publikací z VUP

Úterý 23. listopad 2021, 8:29

Jsou odborné knihy dobré a lepší. A pak také ty, které v kategorii těch lepších vyčnívají natolik, že si vyslouží čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Tak jako každý rok i letos rektor naší alma mater ocenil autory, kterým pod rukama vzniklo ve svých oborech přínosné a pozoruhodné akademické dílo. Z celkem 53 oceněných knih vyšlo hned 21 ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci.

„Blahopřeji autorům a chci poděkovat těm z nich, kteří mají zájem o své knihy i po vydání a pomáhají nám zpětnou vazbou nebo přímo propagací. Ocenění knih z produkce našeho vydavatelství je pro nás inspirací a závazkem do budoucna. Díla budeme i nadále sledovat a pečovat o ně. I díky vám všichni pracujeme pro značku UP,“ řekl ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek.

„Je radost setkávat se s autory, pro které publikace nejsou jen položkami do akademického životopisu. Kdykoli nám dají příležitost, abychom využili svoje bohaté zkušenosti a pomohli jim přivést vysněnou knihu na svět, obohatí to obě strany – a je vidět, že energie vynaložená na vzájemnou spolupráci se vyplatí,“ doplnila Háta Kreisinger Komňacká, vedoucí vydavatelské redakce.

Bible terapeutů ruky

Uznání si vysloužila například kniha Terapie ruky, která jako první svého druhu v České republice komplexně shrnuje problematiku léčby poraněných či postižených rukou v oblasti rehabilitační medicíny, ergoterapie a fyzioterapie. Podrobněji si o knize můžete přečíst na Žurnálu.

Do vybrané knižní společnosti se dostaly rovněž publikace věnující se problematice hematologie (Petr Rohoň), bioelektrochemie (Jan Vacek) či přístupu mladých k těhotenství a rodičovství (Michaela Hřivnová).

 

Skvosty liturgického umění i jazyk ruského internetu

Komisi a rektora zaujal také „diptych o liturgických textiliích“, o který se postarali Jitka Jonová a Radek Martinek. První kniha představuje unikátní metodiku péče o oděvy a doplňky, jež se používaly a používají při bohoslužbách, poutích, výzdobách chrámů či svatých míst. Druhá pak funguje jako velkolepý katalog mapující výstavu vzácných historických textilií z olomoucké katedrály sv. Václava.

Ocenění získal rovněž slovník Tak govorjat v russkom internete (Mariia Dobrova), který nabízí průvodce aktuální slangovou mluvou na ruském internetu, nebo kniha věnující se problematice překladu jakožto didaktického nástroje ve výuce (Eva Maria Hrdinová).

 

Od pedagogiky přes kartografii a ekologii až po právní otázky

Uznání rektora si tradičně vysloužil velký počet publikací z oblasti společenských věd. Mezi mnoha zástupci z pedagogické fakulty najdete například knihy Kamila Kopeckého a René Szotkowského z PdF, kteří se věnují rizikům, jež (nejen) na české děti číhají v kyberprostoru, nebo publikace z oblasti speciální pedagogiky či logopedie.

Z oblasti kartografie zaujaly publikace o tvoření interaktivních map (Rostislav Nétek) a audio-taktilních 3D map pro osoby se zrakovým postižením (Alena Vondráková).

A v neposlední řadě se do oceněného výběru z produkce Vydavatelství UP dostaly rovněž knihy věnující se např. ekoturistice v česko-polském příhraničí (Helena Kiliánová), problematice ženevských úmluv a humanitárního práva (Marek Jukl) či mapování kreativních průmyslů na Olomoucku.

Seznam všech oceněných knih z produkce Vydavatelství UP (včetně odkazů na e-shop či ke stažení bezplatných e-knih) najdete níže. Kompletní přehled knih, kterým prof. Martin Procházka udělil „pečeť kvality“, je pak zde.


Seznam oceněných knih z produkce Vydavatelství UP:

Přírodní vědy

 • RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. – Webová kartografie. Specifika tvorby interaktivních map na webu (e-shop)
 • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. Tyflomapy – Tyflografika – Tyflokartografie. Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map

 

Lékařské a zdravotní vědy / společenské vědy

 • doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. – Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách (e-shop)
 • prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. FRSC – Bioelektrochemie (e-shop: tištěná kniha, e-kniha)
 • Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D. – Terapie ruky (e-shop)
 • doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. – In Time. Kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých ve vztahu k těhotenství a rodičovství (bezplatná e-kniha)

 

Humanitní obory a umění

 • doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. a PhDr. Radek Martinek, Ph.D. – Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály (e-shop)
 • doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. a PhDr. Radek Martinek, Ph.D. – Liturgické textilie a jejich památková ochrana (e-shop)
 • doc. PhDr. Eva Maria Hrdinová, Ph.D. – Kdopak by se překladu bál? Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků II
 • Mgr. Mariia Dobrova, Ph.D. – Tak govorjat v russkom Internete. Slovarj (e-shop)

 

Společenské vědy

 • doc. RNDr. Marek Jukl, Dr. – Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled) (bezplatná e-kniha)
 • RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. – Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu (bezplatná e-kniha)
 • prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. – Pohybová aktivita, sedavé chování a obezita rodičů a jejich dětí (bezplatná e-kniha)
 • Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. – Kázeň a začínající učitel. Faktory ovlivňující kázeň ve výuce začínajících učitelů (e-shop)
 • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. – Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením (bezplatná e-kniha)
 • Ing. Helena Kilianová, Ph.D. – Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v českopolském příhraničí (bezplatná e-kniha)
 • doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru (bezplatná e-kniha)
 • Mgr. Jiří Kropáč, Ph.D., LL.M. – Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století
 • Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. – Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (e-shop)
 • doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Sexting u českých dětí (bezplatná e-kniha)
 • prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu (Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie) (e-shop: tištěná kniha, e-kniha)
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)