Novinky ve Vydavatelství UP – listopad a prosinec 2020

Středa 16. prosinec 2020, 15:49

Na konci letošního roku se nám podařilo úspěšně završit práci na celé řadě zajímavých publikací. Vedle Zásad antibiotické léčby, jimž se věnuje samostatný článek, zaznamenala značný ohlas kniha Olomoučtí Němci 1918–1938 historika Martina Hájka. Zabývá se německou menšinou v Olomouci v době první ČSR, demografickými poměry a národnostními vztahy, především v komunální politice, ve spolkovém životě, v tisku nebo ve školství. O tématu česko-německých vztahů v souvislosti s knihou hovořil autor také v rozhovoru pro Týdeník Respekt.

Novým příspěvkem do ediční řady Poetica moraviae je sbírka lyriky a několika prozaických textů Lilli Rechtové (1900-?) Ziellose Wege. Životní osudy a dílo této německy píšící básnířky zcela upadly v zapomnění, německý badatel Uwe Czier (editor) však na základě výzkumů prof. Ludvíka Václavka podnikl ve spolupráci s olomouckým rakouským centrem důkladnou rešerši a nalezené texty doprovodil důkladnou předmluvou, bibliografickým aparátem a biografickou tabulkou.

Do oblasti společenských věd spadá publikace Když je kritikem každý spoluautorů Pavla Zahrádky a Johany Kotišové, která se věnuje analýze sémantiky a normativity estetického soudu. Využívá při tom rozbory hodnocení uměleckých a mimouměleckých kulturních forem (filmových děl, nápojů a jídla) různými skupinami aktérů kulturního pole od profesionálních kritiků přes fanoušky a tvůrce až po laické konzumenty.

Jeden z potenciálně nejnebezpečnějších jevů současnosti komplexně analyzuje monografie René Szotkowského, Kamila Kopeckého a Pavly Dobešové s názvem Sexting u českých dětí. Vychází přitom z teoretických úvah a shrnuje výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno na vzorku 5 675 respondentů ve věku od 11 do 17 let.

Z rozsáhlého výzkumného šetření čerpá rovněž publikace kolektivu autorek pod vedením Martiny Fasnerové Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ. Jedná se o již třetí v řadě monografií zabývajících se úrovní čtenářské gramotnosti žáků primární školy a svým obsahem navazuje na loňskou publikaci Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy. Empirickou část rámují témata jako klima školy, problematika genderu ve škole, ale i vliv začínajícího pedagoga na rozvoj čtenářství u žáků.

Základní přehled informací o demenci a kvalitě života osob s demencí přináší publikace Dementia and Quality of Life, určená lékařům, sestrám, studentům i sociálním pracovníkům, kteří o seniory trpící demencí pečují. Ve čtyřech tematických kapitolách se věnuje terminologickému vymezení, rizikovým faktorům a stadiím demence a v neposlední řadě kvalitě života seniorů v jejím počátečním stadiu. Vytváří tak platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích.

Publikace Učíme se porozumět Dominiky Provázkové Stolinské je studijním textem z oblasti pedagogické komunikace. Autorka v něm prezentuje aktuální pojetí komunikace v profesi učitele, a to směrem k žákovi i k jeho rodině.

Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I a II reflektují aktuální inkluzivní proces ve školní tělesné výchově a nabízejí řešení, která byla implementována i v praxi. Kniha tak předznamenává systematický přístup, dokumentuje nejnovější zkušenosti a představuje realizovatelné vize, které teprve čekají na své normativní uchopení.

Vyšla také nová čísla hned několika časopisů, a sice Studia theologica roč. 22 č. 2, Journal of Exceptional People sv. 2 č. 17, Musicologica Olomucensia 31, Acta iuridica Olomucensia Vol. XV, No. 1, Acta gymnica 2020 50/3 a Rossica olomucensia LIX Num. 2.

Do nabídky e-knih přibyla vedle elektronických verzí některých z výše uvedených publikací skripta Sbírka příkladů z pravděpodobnosti Karla Hrona a Evy Fišerové. Oblastem ergoterapie, kineziologie a ošetřovatelství se věnuje sada studijních opor vypracovaných autory z fakulty zdravotnických věd, která zahrnuje publikace Vybrané kapitoly z teorie ergoterapie (Kateřina Wolfová), Ošetřovatelské postupy v pediatrii (Petra Kašparová a Světlana Kabušová), Úvod do kinezioterapie pro ergoterapeuty (Jana Vyskotová), Bobath koncept v ergoterapii (Kateřina Macháčková), Vybrané kapitoly z kineziologie (Petr Konečný a Robert Vysoký), Úvod do informatiky a statistiky pro ergoterapeuty (Dagmar Tečová) a Úvod do vyšetřovacích metod v ergoterapii (Vladimíra Soporská).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)