Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – leden 2020

Foto: Tereza Vintrová
Pondělí 10. únor 2020, 12:53

V lednu vyšel očekávaný druhý díl monografie Jarmily Tárnyikové Bridging Linguistic Theories and Language Use (první díl vyšel v říjnu), který je svou metodologií přístupu i teoretickým rámcem pokračováním prezentace vybraných článků a statí publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Zatímco kapitoly v první části byly uspořádány jako součást obecnějších tematických okruhů Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi a závěrečným okruhem Různé, který obsahuje skeče a medailonky věnované kolegům při různých jubileích, v části druhé tvoří jednotlivé kapitoly součást obecnějších sekcí Modalita a vágnost, Pragmatická dimenze a Pedagogická gramatika. Jednotícím teoretickým rámcem všech kapitol je opět koncepce funkční a systémové lingvistiky.

Dále vyšla publikace Romana Cuberka Výzkum orientovaný na pohybovou aktivitu: metodologické ukotvení. V knize jsou charakterizovány hlavní pilíře metodologického paradigmatu výzkumů orientovaných na oblast pohybového chování člověka. Detailně jsou popsány metodologické přístupy, které se aktuálně ve výzkumech využívají. Současně jsou představeny jejich limity, ze kterých jsou kriticky vyvozeny klíčové metodologické výzvy. Záměrem autora bylo zasadit dílčí aspekty metodologického paradigmatu do širších souvislostí, čímž čtenáři umožňuje získat ucelený pohled na problémy spjaté se zkoumáním pohybového chování člověka. Čtenář by měl tímto více porozumět podstatě výzkumu v dané oblasti jako celku a tím zlepšit svou kompetenci interpretovat závěry odpovídajících studií. Můžete si vybrat mezi tištěnou variantou a e-knihou.

Monografie Pavla Marka Obtížný cizinec. Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej (Vasič) a meziválečné Československo (1920–1939) shrnuje poznatky o působení vladyky srbské pravoslavné církve Dositeje (Vasić) v meziválečné první Československé republice (1918–1938), kde se soustředil na pomoc nově založené Církvi československé (husitské) procházející tehdy obdobím věroučného hledání a snažil se pomoci transformovat ji ve standardní pravoslavnou církev. Kniha Dositejovo působení analyzuje a kriticky hodnotí v kontextu církevních a náboženských dějin. Práce je významným příspěvkem k poznání československo-jugoslávských styků v církevní oblasti v první polovině 20. století. Monografie disponuje rozsáhlou textovou a obrazovou přílohou, informativními souhrny a osobním rejstříkem umožňujícím snadnou orientaci v textu.

Publikace Davida Livingstonea In Our Own Image: Fictional Representations of William Shakespeare se zaměřuje na fiktivní zobrazení Williama Shakespeara v románech, povídkách, hrách, příležitostných básních, filmech, televizní seriálech, a dokonce i komiksech. Z časového hlediska se analýza týká celého 20. století a končí v současnosti.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)