Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – březen 2020

Pondělí 30. březen 2020, 8:49

Univerzita Palackého vydává novou sérii učebnic češtiny pro cizince Czech it UP! a první vlaštovka už je na světě – konkrétně učebnice pro nejvyšší úroveň C1. Série učebnic vzniká na základě aktuálních potřeb a plánů jazykového vzdělávání cizinců v češtině nejen na Univerzitě Palackého v Olomouci. Czech it UP! se inspirovalo moderním střihem učebnic oxfordského typu. Témata učebnice jsou přizpůsobena aktuálním společensko-kulturním otázkám a současné době. Nedílnou součástí učebnice a práce s ní jsou i rozšiřující pracovní sešity, koncept autorských fotografií, které učebnici doplňují, a především výuková videa a audio nahrávky, které jsou přístupné na interaktivních webových stránkách projektu Czech it UP.

Dále vyšla monografie Petra Anténeho Howard Jacobson´s Novels in the Context of Contemporary British Jewish Literature, která se zabývá romanopiscem Howardem Jacobsonem, jenž v roce 2010 získal Bookerovu cenu za knihu Finklerovská otázka. Jacobson bývá často označován jako 'britský Philip Roth', ale sám se považuje spíše za 'židovskou Jane Austenovou'. Jacobsonovy romány nejen reflektují napětí mezi britskými a židovskými aspekty identity jeho postav, ale zároveň navazují na tradici britského i židovského humoru. Knihu můžete zakoupit v tištěné podobě, ale také jako e-knihu.

V březnu také vyšel sborník z mezinárodního studijního dne Bioetika v charitativní práci – Bioethics in Charity Work, která se konala 14. listopadu 2019 se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem setkání bylo přivést k jednomu stolu vysokoškolské pedagogy zabývající se bioetikou a pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc, aby spolu diskutovali o aktuálních bioetických tématech. Ukazuje se totiž, že bioetika se netýká jenom lékařů, vědců a teologů, ale i sociálních pracovníků. I oni se musí ve své práci vyrovnávat s tématy, jako je např. umělý potrat nebo marná léčba. Jaký postoj k nim může zaujmout jednotlivec? Jak formulovat pozici organizace a jak z této pozice vyvodit patřičná organizační opatření? Smyslem předloženého sborníku je vnést do této debaty více světla a uvést příklady dobré praxe. Knihu v elektronické podobě si můžete stáhnout u nás na e-shopu. Pokud máte raději tištěnou verzi, lze knihu získat také jako tisk na objednávku.

Kniha Ivety Jansové a Jany Jedličkové Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech věnovaná českým kriminalistkám reflektuje zájem o zobrazování genderových identit v divácky celosvětově oblíbeném žánru krimi. Výzkum současných televizních krimiseriálů přináší výpověď o aktuální podobě zobrazování postav v české TV tvorbě. Prostřednictvím výzkumu dekády české televizní krimitvorby vzniká unikátní mapa období přerodu české TV kriminální produkce. Vysvětlena jsou specifická tuzemská schémata zobrazování ženských postav, stejně jako patrné pronikání zahraničních tendencí. Přestože se česká TV tvorba zaměřená na kriminální narativy ve zkoumaném období proměnila, je v mnoha případech stále na začátku vývoje. Pozůstatky dob minulých však poskytují českým krimipříběhům unikátní kulturní (své)ráz.

Kniha Jiřího Michalíka Cornelius Agrippa mezi magií a humanismem představuje Heinricha Cornelia Agrippu z Nettesheimu (1486–1536) jako humanistického filozofa a mága, ovlivněného florentským platonismem a zaalpským humanismem, který osciloval mezi těmito dvěma typy myšlení. To ukazují nejen jeho dvě hlavní díla, spis O okultní filozofii na straně jedné a kniha O marnosti a nejistotě věd na straně druhé. Humanismus a humanistické principy se projevují totiž nejen v Agrippově filozofické antropologii přirozené magie, ale také v teologii, erasmiánství, vztahu k čarodějnickým procesům, ve spisech o rovnosti žen a manželství. Kniha Jiřího Michalíka je souhrnným zpracováním díla tohoto slavného renesančního autora a ukazuje jeho vývoj od humanismu florentského platonismu k erasmiánskému humanismu zaalpskému, prodchnutého reformačním étosem.

Monografie Jaroslavy Kulišek, Martina Dolejše Depresivita a impulzivita ako prediktory rizikového správania dospievajúcich v systéme ústavnej starostlivosti a nižšieho sekundárneho vzdelávania je odpovědí na aktuální požadavky odborníků (speciálních pedagogů, psychologů, adiktologů aj.) pracujících s adolescenty. Text pojednává o vybraných rizikových aktivitách a vybraných psychologických fenoménech u populace adolescentů ze zařízení ústavní výchovy. Zvýšená vulnerabilita vůči rizikovým aktivitám se předpokládá ve skupině mladých lidí, kteří jsou umístěni v zařízení ústavní výchovy. Předložená odborná kniha se zaměřuje na popis výskytu problémového a rizikového chování ve sledované populaci a na souvislosti tohoto chování s impulzivitou a depresí. Podle výzkumných výsledků prezentovaných v této knize jsou adolescenti z těchto zařízení impulzivnější, depresivnější a rizikovější než jejich vrstevníci ze základních škol a gymnázií. (e-kniha)

Publikace Davida Livingstonea In Our Own Image: Fictional Representations of William Shakespeare zaměřující se na fiktivní zobrazení Williama Shakespeara v románech, povídkách, hrách, příležitostných básních, filmech, televizní seriálech, a dokonce i komiksech, která vyšla letos v lednu, se dočkala své elektronické verze. Tištěnou publikaci můžete objednat zde.

V elektronické verzi vyšel také soubor korespondence Bohuslava Martinů s jeho životopiscem a propagátorem jeho díla Milošem Šafránkem, českým diplomatem, hudebním publicistou. Kniha s názvem Milý Miloši obsahuje diplomatickou transkripci 168 dopisů, šesti pohlednic, pěti korespondenčních lístků, jednoho telegramu a jedné zálepky z období let 1928–1959. V tištěné podobě kniha vyšla v listopadu 2019.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)