Knižní rekapitulace: Jarní novinky z Vydavatelství UP

foto: Monika Abrhámová
Čtvrtek 25. květen 2023, 15:24

Na jaře rozkvetly nejen všechny stromy a keře kolem našeho vydavatelství, ale také mnoho zajímavých titulů pod našima rukama. I proto přinášíme tradiční knižní rekapitulaci, abyste vše měli přehledně na jednom místě a nic vám neuteklo. Je totiž škoda propásnout jakoukoliv příležitost k rozšíření vaší domácí či pracovní knihovničky. Jak už bývá zvykem, rozptyl našich titulů je široký – své si tak najdou milovníci architektury, historie, umění, lékařství, politologie, dálného východu či třeba médií a hudby. Zalistujte si níže.


Seznamte se s pozdně gotickou etapou Týnského kostela

Nahlédněte do dějin a architektury nepřehlédnutelné dominanty historického jádra Prahy v knize Jany Pařízkové Čevonové. Výpravně zpracovaná kniha s bohatým obrazovým materiálem odkrývá filozofii i detaily pozdně gotické dostavby staroměstského kostela Panny Marie před Týnem. Publikace je dostupná na e-shopu.

 

Poznejte pozoruhodnou osobnost české výtvarné avantgardy

Poznejte osobnost pozoruhodného malíře a pedagoga Františka Viktora Mokrého v kontextu evropské avantgardy 20. století. Život, působení i dílo této významné, avšak trochu pozapomenuté postavy českého výtvarného umění představuje v první monografii svého druhu Alena Kavčáková. Knihu si můžete objednat na e-shopu.

 

Nový přírůstek v lékařské edici Ars Medica

Druhé aktualizované a rozšířené vydání publikace Petra Křepelky shrnuje diagnosticko-terapeutické algoritmy řešení poruch menstruačního cyklu a jejich endokrinologických a reprodukčních aspektů. Kromě shrnutí aktuálních informací týkajících se historického a kulturního pohledu na menstruaci a evolučních aspektů lidské reprodukce kniha nabízí též přehled současných teorií fyziologie a patofyziologie neurohumorálního řízení cyklu, základních etiologických faktorů abnormálního děložního krvácení, diagnostických metod a léčebných postupů. Publikace je koncipována současně jako praktický výukový materiál a je určena nejen gynekologům, ale i dalším zdravotnickým oborům. Knihu, která vychází v naší lékařské edici Ars medica si můžete zakoupit na e-shopu.

 

Jak se volí starostové v Evropě?

Jak volíme v Česku, tušíme všichni. Ale jak komunální volby vypadají v sousedních zemích, ve Francii, ve Spojeném království, ve Skandinávii, na Pyrenejském poloostrově, na jihu Evropy či třeba na Islandu nebo v Kosovu? Jak se volí starostové a zastupitelstva obcí napříč Evropou? V čem jsou unikátní komunální volby v Estonsku? Kde mohou k volebním urnám dorazit už 16letí voliči? A kde dochází v rámci komunálních voleb ke snahám o genderové kvóty? Odpovědi, a především komplexní sondu do lokálních volebních systémů 37 evropských zemí najdete v nové knize Evropské lokální volební systémy politologa Tomáše Lebedy, Jakuba Janegy a jejich kolegů. Najdete ji na e-shopu.

 

Jaké jsou osudy Romea a Julie „po korejsku“?

Vyprávění o Sim Čchong je jedním z nejznámějších románů staré Koreje, jehož tématem je oddanost a láska mezi otcem a dcerou. Vyprávění o Unjong je pak příběhem tragické lásky, která přemůže nejen společenské překážky, ale i smrt. Oba klasické korejské romány přinášíme v českém překladu a doplněné o doprovodnou studii. Přečíst si je můžete v tištěné i elektronické variantě.

 

Jak „slaví“ křesťané?

Pojednání o liturgickém slavení a jednotlivých obřadech katolické církve navazuje na knihu Fundamentální liturgika. Kniha Speciální liturgika. Mysterium Christi v obřadech církve: historie, teologie a pastorace rozvíjí a popisuje obecné liturgické principy v konkrétních rituálních formách křesťanského slavení. Autor Pavel Kopeček vychází ze svých přednášek pro studenty a zájemce o liturgii, které přepracoval a doplnil do ucelené knižní podoby. Najdete ji na e-shopu.

 

Jak moderně učit o hudbě?

Kniha Proměny hudební pedagogiky vznikla jako odborný hudebněpedagogický materiál, který se soustředí na současná témata uměleckého vzdělávání a předkládá kapitoly s inovativními didaktickými a metodickými principy, vycházejícími z domácích i zahraničních výzkumů jednotlivých autorů a jejich zkušeností. Číst ji můžete v tištěné i elektronické verzi.

 

Jak vypadá současná ruština?

Na stránkách Slovník nových ruských frazémů a kolokací čtenáři najdou přibližně 2000 nových slovních spojení, která se v ruštině objevila v letech 1991–2021. Jde přitom o různorodý materiál, zahrnující nejen klasické frazémy, ale také perifráze a kolokace neexpresivní povahy. Slovník Marie Dobrové najdete na e-shopu.

 

Jak se mění naše chování pod vlivem online světa?

Internet s postupem času neodvratně proniká jak do našich běžných životů, tak i do intimních součástí vztahů. Kniha Závislostní chování na internetu. Proměny chování generací v digitální éře se proto věnuje chování na internetu a aktuálnímu dění ve výzkumné i klinické oblasti. Cílem publikace je z objektivního hlediska rozebrat a popsat základní paradigmata, vzorce chování a dotknout se nejčastějších problémů i přínosů online světa. Knihu si můžete pořídit v tištěné verzi i ve dvou elektronických variantách – PDF a ePUB.

 

Co nám o Romech říká Česká televize?

Co bychom věděli o Romech, pokud bychom je znali pouze ze zpravodajství České televize, média veřejné služby? Kniha přináší poznatky získané obsahovou, diskurzivní a sémiotickou analýzou hlavní zpravodajské relace Události vysílané mezi lety 2000 a 2020. Staví na předpokladu, že mediální prezentace 'druhých' vypovídají o představách většiny o sobě samých a poukazuje na klíčové znaky, které přispívají k reprezentaci Romů jako kulturně odlišných. Zajímavou analýzu s názvem Zprávy o Nich nebo o Nás: Zpravodajský diskurz České televize o Romech si můžete přečíst v tištěné i elektronické verzi.

 

Reflexe fenomenologie v psychologii a psychopatologii

Monografie podává komplexní přehled o vybraných tématech psychologie a psychopatologie ve vztahu k fenomenologii. První část knihy pojednává o fenomenologické metodě ve filozofii a psychologii, druhá část je pak zaměřena na fenomenologii v psychopatologii se zaměřením na schizofrenii. Zásadním přínosem monografie je přitom sestavení ucelené souhrnné struktury teoretických základů fenomenologie v psychologii a psychopatologii. Fenomenologie v psychologii a psychopatologii si můžete buď přečíst zdarma v elektronické verzi, anebo si knihu můžete nechat na objednávku vytisknout.

 

Přečtěte si také naše e-knihy zdarma

Jak bývá zvykem, pravidelně také pouštíme do světa bezplatné e-knihy. Jedná se většinou o oborově zaměřené publikace či sborníky, často však zdarma nabídneme i různé vzdělávací a populárně-naučné tituly. Najděte si svou e-knihu zdarma u nás na e-shopu. Mezi nejnovější přírůstky patří tyto knihy:

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)