Knižní rekapitulace: Co nového jsme vydali na podzim?

Pátek 2. prosinec 2022, 9:43

Podzim je pomalu za námi, Vánoce před námi, ideální příležitost připomenout si, jaké zajímavé tituly jsme vydali během září, října a listopadu. Na své si přijdou milovníci umění, Blízkého východu, Evropské unie, českých rčení, literární vědy, teologie a mnoha dalších oborů a oblastí. Seznamte se s našimi knižními přírůstky a pokud přemýšlíte o knižních dárcích pod stromeček, podívejte se také na naše vánoční tipy.


Dějiny v troskách

Nejnovější kniha arabistky Lenky Hrabalové se věnuje problematice ničení kulturního dědictví na Blízkém východě a v severní Africe ve 21. století. Odhaluje faktory a skupiny, které přispívají k destrukci významných kulturních památek v dané oblasti, a představuje iniciativy, jež se snaží historické objekty navzdory nestabilní společenské, politické a environmentální situaci chránit. Dějiny v troskách si můžete přečíst v elektronické i tištěné podobě.


Evropa spolu. Průvodce po historii i současnosti Evropské unie

O Evropské unii toho prý lidé mnoho neví. Jak a proč vznikla? Jak funguje? O čem rozhoduje? Co může a co nemůže? Co díky ní máme a co naopak ztrácíme? A jak ji ovlivnily turbulentní události posledních let jako třeba brexit? To vše a mnohem více vysvětluje přehledný a vizuálně pestrý průvodce po Evropské unii, kterého ocení maturanti, vysokoškolští studenti a všichni, kteří chtějí pochopit podstatu evropského soužití se všemi plusy i mínusy. Unikátní učebnice, za níž stojí brněnský politolog Petr Strejček a olomoučtí popularizátoři Evropské unie David Broul a Jakub Janega, si můžete pořídit na e-shopu.


Etymologický slovník české frazeologie

Jaká je historie českých rčení? To vám do velké míry pomůže odhalit první slovník svého druhu v češtině. Etymologický slovník české frazeologie Ludmily Stěpanové dává skrze více než 4000 hesel nahlédnout do tajů a historie známých i méně známých českých frazémů. Seznamte se se zábavnou podstatou naší řeči. Znáte lepší zábavu na líné vánoční večery? Pořídit si ji můžete na e-shopu.


Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě

Zábavný a interaktivní pracovní sešit a webové stránky v jednom, které se hodí pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ v hodinách slohové, literární a komunikační výchovy. Jednotlivé úkoly rozvíjí logické myšlení, kreativitu a také informační a čtenářskou gramotnost. Autorka pracovního sešitu Veronika Krejší tímto navazuje na úspěšnou edici Malovaná vlastivěda. Detektiva Koumáčka si můžete objednat na e-shopu.


Poetika kompozice. O kompoziční výstavbě literárního díla

Kniha Františka Všetičky je nejnovějším přírůsktem v české literární vědě. Snaží se o první souhrnné shrnutí problematiky kompoziční výstavby literárního díla. Opírá se při tom jak o poznatky z domácí literatury, tak třeba o úvahy ruské formální školy. Publikace najdete na e-shopu.


Nezvítězí, kdo nebojuje. Alexandrijský patriarcha Šenut III. a spor o zbožštění člověka

Teologická analýza díla alexandrijského patriarchy Šenuta III. hledá příčiny sporu o nauce o zbožštění člověka, způsobené novými evropskými náboženskými vlivy pronikajícími do Egypta od 19. století. Předložená práce navazuje na již vydanou monografii o díle Matouše Chudého a výsledky výzkumu prezentuje v kontextu kulturních paradigmat koptského křesťanství. Knihu můžete kupovat v tištěné nebo elektronické verzi.


Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu

Kolektivní monografie popisuje zkoumání specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, jazykově-kognitivních a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska s transdisciplinárním přesahem do oblastí lingvistické, vokologické, fyzioterapeutické a psycholingvistické. Závěry knihy přináší originální a inovativní náhledy rozšiřující aktuální stav poznání ve vědách o lidské komunikaci a v logopedi a jsou vhodné pro využití odbornou veřejností akademickou, vědeckou, klinickou, školskou i poradenskou. Publikace je dostupná v tištěné i elektronické verzi.


Elektronické knihy zdarma

Jak už bývá tradicí, přinášíme také několik elektronických knih, které si můžete stáhnout zcela zdarma. Vybrat si můžete třeba:

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)