Knižní novinky ve VUP – srpen 2021

Neděle 5. září 2021, 15:57

Další měsíc je za námi, a my vám tak přinášíme tradiční shrnutí vybraných knižních titulů, které jsme v uplynulých třiceti dnech vypustili do světa odborněji laděného čtenářstva. Z naší srpnové produkce nabízíme třeba unikátní publikaci mapující dějiny židů v českých zemích v meziválečném období, monografii zaměřující se na liturgické textilie využívané při bohoslužbách, poutích a jiných významných událostech, pracovní sešit do vlastivědy, který se mezi učiteli ZŠ těší velké oblibě, či netradiční slovník slangového jazyka na ruském internetu. A to není zdaleka vše. Objevujte a čtěte níže.


Kniha o vnímání židovské identity i typografický unikát

Podnítit a oživit debatu o vnímání židovských identit na našem území a o vztazích s různými menšinami v minulosti i dnes. To je jeden z cílů nové knihy izraelského historika Martina Weina s názvem Dějiny židů v českých zemích: Od Hilsnera ke Slánskému. Knihu je adaptovanou verzí úspěšného anglického originálu a je určena široké veřejnosti se zájmem o židovskou tematiku. Přináší přehledné zmapování židovských komunit v meziválečném období a rovněž ojedinělý typografický prvek, který neotřelým způsobem vnáší příspěvek do diskuze o židovské identitě – tzv. „střední ž“. Knihu si můžete zakoupit v e-shopu.

 

Sonda do problematiky péče o liturgické textilie i jejich historie

Hned dvojice publikací se zaměřuje na sice specifickou, avšak pestrou a pozoruhodnou oblast liturgických textilií, tedy oděvů, doplňků a látek, které se používají při bohoslužbách, mších, poutích či výzdobě chrámu nebo svatých míst. Prakticky zaměřená publikace Liturgické textilie a jejich památková ochrana nabízí metodiku pro odborné pracovníky paměťových institucí zabývající se péčí, restaurováním a ochranou historických liturgických textilií.

Kniha Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály pak funguje jako velkolepý katalog výstavy, která představila vzácné historické textilie používané při bohoslužbách v olomoucké katedrále sv. Václava od 17. století do 1. poloviny 20. století. Na pozadí jejich rekapitulace se navíc mezi řádky odehrává i vývoj nepřehlédnutelné olomoucké dominanty.

 

Pracovní sešit, který děti provede od pravěku po renesanci

Malovaná vlastivěda. To je název nové edice i prvního dílu pracovního sešitu pro žáky 4. třídy ZŠ, který zábavnou formou přibližuje historické události od nejstarších pravěkých dob až po renesanci. Pracovní sešit je postaven na formě obrázkových zápisů, které žáci sami doplňují a postupně tak získávají názornější představu o vývoji dějin. Koncept práce se sešitem navíc rozvíjí kreativitu, čtenářskou gramotnost i kritické myšlení.

Pracovní sešit byl vytvořen odbornými pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s učiteli z praxe. Publikace je v souladu s výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Podrobnější informace i možnost objednávky najdete na webu.

 

Jaký je jazyk současného ruského internetu?

Tak govorjat v russkom Internete. Slovarj. To je název netradičního slovníku Mariie Dobrové, který přibližuje, jak se „mluví“ na současném ruském internetu. Přes 3 000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů v maximální míře přibližuje jazyk a slang ruského internetového diskurzu. Ať už máte profil na ruské sociální síti VKontakte, či nikoliv, žádný z rusistů a slavistů by si neměl nechat tuto publikaci ujít.

 

Anglické finále souhrnných spisů významného olomouckého lingvisty

Ivana Poldauf (1915–1984) byl významný český lingvista, anglista, bohemista a lexikograf, zakladatel anglistiky na FF UP v Olomouci a později profesor Univerzity Karlovy. Jeho bohatý profesní i vědecký život se odráží v komplexních sebraných spisech, které jsou právě vydaným třetím svazkem zkompletovány. Zatímco první dva spisy sumarizovaly jeho česky psané práce, třetí svazek se zaměřuje na práce psané anglicky, které dosud nikde nebyly dostupné v ucelené podobě. Třetí díl spisů si můžete pořídit jako tištěnou knihu či e-knihu.

 

Trojice monografií jako klíč ke specifikům komunikace o sexualitě

Třídílná anglická série publikací The Specifics of communication in relation to sexuality nabízí komplexní pohled na otázku sexuality a komunikačních a vzdělávacích aspektů s nimi spojených. Zaměřuje se na témata zodpovědného sexuálního chování, sexuálního zneužívání, sexuality u osob s mentálním postižením či přijímání homosexuality ve společnosti, to vše s důrazem na perspektivu pomáhajících profesí. První, druhý i třetí díl publikace najdete na našem e-shopu.

 

Bez chemie to v archeologii nejde

Ať už archeologii studujete, jste archeologem zkušeným nebo na archeologii narážíte v rámci svého multidisciplinárního výzkumu, jistě víte, že bez moderních chemických postupů se při práci neobejdete. E-kniha Moderní chemická analýza v archeologii (I. díl) nabízí přehled využití moderních technik a metod chemické analýzy v archeologickém výzkumu. Popisuje analytické postupy od odběru vzorku přes jeho úpravy až po analytickou koncovku a zpracování dat v kontextu spolupráce analytika s archeologem. Ačkoli jsou uváděny i klasické techniky, těžištěm knihy je využití moderních instrumentálních analytických technik.

 

Starozákonní kniha Izaiáš jako paralela života v postkomunistických zemích?

Anglicky psaná e-kniha Message of Isaiah 1—27 Then and Now se třemi různými způsoby zaměřuje na starozákonní knihu Izaiáš. Autor Bohdan Hroboň nejprve shrnuje výsledky vědecké diskuze o prvních kapitolách knihy Izaiáš způsobem, který je srozumitelný neprofesionálnímu běžnému čtenáři. Následně se snaží nastínit paralely mezi Izaiášem 1–27 a společnostmi a problematikou postkomunistických zemí, aby bylo možné se znovu naučit a aplikovat původní poselství a poučení. V neposlední řadě se pak snaží podnítit zájem čtenáře o podrobnější studium této velmi vlivné části Písma.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)