Knižní novinky ve VUP – červenec 2021

Pondělí 2. srpen 2021, 13:28

Ani prázdninové období a čas letních dovolených nezastavily vydávání nových knih, a proto vám můžeme přinést tradičně pestrý souhrn nezajímavějších publikací, které v uplynulém měsíci vyšly pod hlavičkou Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Naším výběrem tentokrát rezonují témata židovské historie, moderních postupů, technologií a trendů v oblasti školství či vidové problematiky v češtině pro cizince.


Sonda do moravské židovské historie

Na anglicky mluvící a zahraniční čtenáře cílí publikace Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period, nad kterou držela editorský dohled Marie Crhová z Centra judaistických studií FF UP. Monografie přináší výsledky bádání mezinárodního kolektivu autorů a zasazuje specifické téma moravských (zejména olomouckých) židovských dějin do historického i historiografického kontextu. Kniha poodhaluje, že proces židovské modernizace byl mnohem pestřejší a složitější, a věnuje se protikladům a konfliktům typickým pro moderní židovské dějiny, jako jsou židovská tradice vs. světská kultura, integrace vs. vyloučení Židů, budování moderních židovských obcí a intelektuální výměna mezi Moravou a ostatními zeměmi Habsburské monarchie.

Tištěnou verzi knihy si můžete zakoupit na e-shopu.

 

Jak se mladí dospělí staví k těhotenství a rodičovství?

Kdy je podle vysokoškolských studentů správný čas na těhotenství a rodičovství? A přináší nějaké problémy odkládání těhotenství/rodičovství kvůli studiím? Na tuto aktuální, a přitom v celospolečenském kontextu opomíjenou problematiku se zaměřuje monografie IN TIME – Kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých ve vztahu k těhotenství a rodičovství. Publikace sestává z teoretické i výzkumné části. V té teoretické se pozornost věnuje aspektům tzv. včasného těhotenství/rodičovství a možných bio-psycho-sociálních aspektů tzv. odkládaného/pozdního těhotenství/rodičovství. Výzkumná část pak analyzuje výsledky „Výzkumu kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých v oblasti včasného těhotenství/rodičovství“, kterého se účastnilo přes 800 vysokoškolských studentů.

Knihu stahujte zdarma ve formátu iPDF.

 

Dokonavý, nebo nedokonavý? Cizincům studujícím češtinu pomůže speciální slovník

Jednou z nejproblematičtějších oblastí studia češtiny pro cizince je určování slovesného vidu, tedy to, zda je sloveso dokonavé, nebo nedokonavé. Kolektiv autorek z Filozofické fakulty UP se proto rozhodl studentům a nerodilým mluvčím nabídnout pomocnou ruku a vytvořil pro ně speciální, přehledný a uživatelsky přívětivý česko-anglický Slovník českých vidových dvojic pro cizince. Slovesa do slovníkových hesel autorky vybíraly z učebnic češtiny pro cizince do úrovně B2 a zároveň ověřovaly, zda slovesa korespondují s prahovými úrovněmi dle SERR. Gramatické a sémantické rozdíly mezi českými imperfektivy a jejich perfektivními protějšky pak slovník ilustruje na příkladových větách v češtině a angličtině.

Slovník si můžete stáhnout zdarma ve formátu iPDF.

 

Jak využít moderní technologie ve výuce?

Hned dvojice publikací se věnuje moderním technologiím ve výuce a jejich využití. Kniha Moderní technologie ve výuce, již si můžete zdarma stáhnout, je průvodcem po světě vzdělávacích technologií, které lze využít ke zvyšování efektivity a kvality výuky na všech stupních škol. Kniha cílí především na učitele, kteří se potřebují ve světě moderních technologií rychle zorientovat a hledají jednoduchého průvodce. Publikace sestává ze dvou hlavních částí – první je věnována představení nejrůznějších technologií, které lze efektivním způsobem využít ve výuce a také v domácí přípravě, druhá část pak nabízí konkrétní náměty pro využití jednotlivých technologií ve výuce konkrétních vyučovacích předmětů.

Kurikulum informatiky a digitálních technologií z pohledu učitelů 2. stupně základních škol pak nabízí rozšířenou teorii didaktiky informatiky a digitálních technologií. Zaměřuje se na to, jak správně zavádět inovace v rámci kurikula informatiky a digitálních technologií. Součástí knihy je rovněž empirické výzkumné šetření, které řeší otázku důležitosti jednotlivých témat učiva z pohledu učitelů informatiky a digitálních technologií. Publikace je dostupná na e-shopu.

 

Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami                             

To je nejen mezititulek, ale rovnou i celý název publikace, která se zaměřuje na specifické a dosud nedostatečně probádané téma, týkající se problematiky žáků s mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného vzdělávání. Kniha se věnuje komplexnímu popisu, analýze a evaluaci procesu podpory při ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu u vybraných žáků s mentálním postižením ze školy do další etapy jejich života. Navrhuje zároveň doporučení pro speciálněpedagogickou praxi. Knihu si můžete zakoupit v tištěné i elektronické podobě.

 

Environmentální problémy česko-polského pohraničí

Evropská ochrana přírody v kontextu ekoturistiky v česko-polském příhraničí. To je název monografie, která představuje ucelený soubor odborných sond do dílčích environmentálních problémů česko-polské pohraniční oblasti, přičemž sjednocující linkou celé publikace je akcent na mimořádný význam území pro potenciální rozvoj ekoturistiky a trvale udržitelného využívání této unikátní krajiny. Knihu si můžete zdarma stáhnout v elektronické podobě.

    

 

Lékaři, zdravotníci i studenti se pak mohou začíst do nového čísla pravidelného časopisu Lékařské fakulty UP s názvem Biomedical Papers.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)