Knižní novinky ve VUP – březen 2021

Úterý 6. duben 2021, 16:30

Letošní předjaří se neslo ve znamení jazyků. Svoje memoáry s názvem Vzpomínky anglisty vydal v edici Paměť UP známý olomoucký filolog a lingvista prof. Jaroslav Peprník z Katedry anglistiky a amerikanistiky, který v mimořádně poutavém vyprávění sleduje svou profesní dráhu, ale nevynechává ani osobní zážitky a postřehy. Více se dozvíte v samostatném článku.

Pro studenty-začátečníky vznikl další díl ze série moderně pojatých výukových materiálů češtiny pro cizince Czech it UP! Sada se tak rozšířila o učebnici a cvičebnici pro úroveň A1. Autory prvního dílu jsou Tereza Švarcová a Jakub Wenzel. Další informace se dočtete v článku a na stránkách projektu.

Tématem další publikace, kterou zpracoval tým autorů pod vedením Pavlíny Knap-Dlouhé, je Komunitní tlumočení v ČR a v nizozemsky hovořících zemích. Monografie zkoumá problematiku komunitního tlumočení z hlediska jejího historického vývoje, právního rámce, situace vzdělávání komunitních tlumočníků, skupin uživatelů, profesní etiky i úrovně profesionalizace a institucionalizace. Zjištěné informace jsou analyzovány a vzájemně srovnávány a na závěr jsou nastíněny i vyhlídky do budoucna.

Série studijních opor Praktická cvičení z ortografie, Jak napsat závěrečnou kvalifikační práci (Jindřiška Svobodová) a Sociolingvistika (Ondřej Bláha) je určena studentům kombinovaného programu Ediční a nakladatelská praxe.

Publikace Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci shrnuje dosavadní zjištění a systematická opatření pro zamezení tzv. brain drainu, odchodu talentů a lidského kapitálu v oblasti kulturních a kreativních odvětví, včetně řady konkrétních návrhů podporujících vznik start-upů, co-workingů či kreativních hubů. Navrhovaná opatření vycházejí ze sociologických a geoinformatických datových i mapových analýz a nabízejí místní samosprávě a partnerským subjektům praktické a aplikovatelné nástroje k omezení nežádoucích efektů. Publikace obsahuje také speciální kapitolu věnovanou přímé reflexi probíhající krize, tedy pandemie covid-19 a s ní souvisejících restriktivních opatření, která zasáhla prakticky celou sledovanou oblast.

Jediným zástupcem přírodních věd je tento měsíc skriptum Cvičení z anorganické chemie autorů P. Antala, I. Bártové a Z. Smékala. Má za cíl pomocí praktických úloh demonstrovat vlastnosti prvků periodického systému a jejich využití při syntéze anorganických a koordinačních sloučenin. Studenti si tak mohou rozšířit praktické dovednosti získané v rámci předmětu Laboratorní technika a využít teoretické poznatky získané v předmětu Anorganická chemie. Každá úloha obsahuje kromě postupu i stručný teoretický úvod a popis použitých chemických sloučenin z hlediska jejich vlastností, praktického využití a možných bezpečnostních rizik při práci s nimi.

Vyšla také další čísla časopisů Czech and Slovak Journal of Humanities – Philosophica 2/2020, Studia theologica roč. 22, č. 4, AUPO Philosophica – Aesthetica 56, Musicologica Olomucensia 32 a Romanica Olomucensia 32/2 (2020).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)