Kde indexovat UP časopisy a proč si dát pozor na Index Copernicus

Zdroj: Freepik
Pondělí 1. listopad 2021, 12:16

Díky velkému významu bibliometrie v hodnocení vědy roste i význam vědeckých databází, které poskytují bibliometrická data. Pro kariérní postup každého vědce je v podstatě nutnost publikovat  odborné články v časopisech, které jsou indexovány ve vědeckých databázích, nejlépe pochopitelně v těch prestižních, které mají vysoké hodnocení (ideálně 1. nebo 2. kvartil) v bibliometrických ukazatelích (např. v databázích WoS či Scopus). V neposlední řadě se díky databázím odborné články rychleji dostávají ke čtenářům, kteří je citují a tím zvyšují jejich dosah.

Vědeckých databází je obrovské množství, níže uvádíme jen ty nejzásadnější multioborové, které jsou relevantní pro periodika vydávaná na UP. Indexace v těchto databázích je takřka nezbytnou podmínkou k rozvoji každého časopisu, protože se tímto způsobem stává atraktivním pro autory článků.

I neúspěšný pokus o zařazení do některé z prestižních databází přináší cennou zpětnou vazbu ohledně fungování časopisu a znamená inspiraci ke zlepšení. Co se týká open access časopisů, je prakticky nezbytná indexace v databázi DOAJ (viz níže).

Jelikož je oblast vědeckých databází velmi dynamická, budeme v tomto přehledu postupně přinášet průběžné aktualizace.


Databáze pro open access časopisy

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Tento nezávislý projekt slouží jako globálně nejvýznamnější databáze open access periodik. Indexací v databázi se zvyšuje dosah časopisu, v rámci evaluace jsou doladěny standardy pro open access časopisy. Podmínkou grantů mnohých poskytovatelů (je jich stále více) je publikace článku v časopisu indexovaném v DOAJ. Jednoznačně doporučujeme všem OA časopisům na UP.

WebEvaluace periodika


Důležité multioborové databáze

EBSCO

Je předním poskytovatelem výzkumných databází, elektronických časopisů a knih, a také vyhledávací služby Discovery nejen pro akademické knihovny. V případě zájmu o indexaci v databázi EBSCO kontaktujte příslušného zaměstnance VUP (otakar.loutocky@upol.cz).

WebEvaluace periodika

 

ERIH+

Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech v humanitních a společenských vědách, které splňují jisté požadavky (externí peer review, akademická redakční rada s členy přidruženými k univerzitám nebo jiným nezávislým výzkumným organizacím, platný kód ISSN potvrzený mezinárodním registrem ISSN a další).

WebEvaluace periodika

 

CEEOL

Elektronická knihovna a platforma pro zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední, východní a jihovýchodní Evropy v digitalizované podobě se zaměřením na humanitní a společenské vědy, které jsou těžko dostupné v tištěné nebo elektronické podobě. V případě zájmu o indexaci v databázi EBSCO kontaktujte příslušného zaměstnance VUP (otakar.loutocky@upol.cz).

Web | Evaluace periodika

 

ProQuest

Obsahuje fultextové specializované databáze z různých vědních oborů. Na jejich vytváření se podílí asi 9 tis. vydavatelů z celého světa, s nimiž ProQuest dlouhodobě spolupracuje. Jeden z aktuálně nejobsáhlejších zdrojů.

Web | Evaluace periodika: Zaslání základních údajů o časopisu na e-mailovou adresu connectwithgca@proquest.com.

 

Scopus

Největší světová bibliografická a citační databáze.Data z této databáze slouží mimo jiné k bibliometrické analýze Rady pro výzkum, vývoj a inovace při národním hodnocení výsledků vědy a výzkumu (podobně jako data z databáze WoS).

WebEvaluace periodika

 

Ulrichsweb

Největší databáze informací o časopisech na světě. Obsahuje bibliografické a vydavatelské údaje o více než 300 tis. titulech periodik všech typů – akademických, vědeckých, Open Access, recenzovaných i populárních.

Web | Evaluace periodika: Zaslání základních údajů o časopisu na e-mailovou adresu ulrichs@proquest.com; více informací zde.

 

Web of Science (WoS)

Světově uznávaná databáze Web of Science (WOS) nabízí integrovaný přístup k citačním indexům a užitečným nástrojům jako je např. Journal Citation ReportsEssential Science IndicatorsInCites. Jádro WOS tvoří Web of Science Core Collection.

WebEvaluace periodika

 

MIAR

Multioborová citační databáze spravovaná barcelonskou univerzitou. Metadata získává mimo jiné z DOAJ, případně je je možné časopis zaregistrovat.

WebEvaluace periodika


Specializované databáze

Zde jsou příklady oborových, ale v rámci těchto oborů zásadních databází. Seznam budeme průběžně doplňovat.

 

MEDLINE

Přední světová lékařská databáze, která obsahuje kromě bibliografických informací a abstraktů i plné texty více než 5200 (v roce 2021) odborných časopisů. Retrospektiva sahá do roku 1865.

WebEvaluace periodika

 

PsycInfo

Přední bibliografická a abstraktová databáze Americké asociace psychologů (APA) pokrývající světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech – psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii

WebEvaluace periodika


Různé

Crossref

V souvislosti s problematikou vědeckých databází bývá někdy zmiňována společnost Crossref. Nejedná se však o vědeckou databázi, ale o mezinárodní agenturu pro registraci identifikátorů DOI. Různé bibliografické služby a databáze však od Crossrefu získávají metadata.

WebInformační web k DOI na VUP

 

Index Copernicus

Citační databáze vzniklá v Polsku, která měla být alternativou k anglickojazyčným celosvětovým databázím. Její rozvoj byl spolufinancován ze zdrojů EU. Kvůli neetickým praktikám a zavádějící metrice byla tato databáze zařazena na tzv. Beall’s list. Nedoporučuje se indexace v této databázi – vzhledem k okolnostem by časopis mohl být vyhodnocen jako predátorský.

Web

 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Databáze již není aktuální, poslední aktualizaci došlo v roce 2015. V Metodice M17+ již tento seznam nefiguruje a nemá žádnou relevanci.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)