Co umíme

Knihy

Vy jste experti na bádání a psaní vědeckých textů a my jsme experti na jejich vydávání. Vy napíšete text a my uděláme vše potřebné, aby vyšel jako kniha  text zalomíme, zajistíme korekturu a tisk, přidělíme ISBN, postaráme se o všechny další náležitosti a zákonné povinnosti (povinné výtisky, nabídková povinnost apod.). 

 

E-knihy

Chcete minimalizovat náklady na vydání? Chcete, aby váš text byl dostupný po celém světě? Nechcete řešit prodejnost a skladové zásoby? Vydejte svoji publikaci elektronicky. A co vydat knihu v tištěné i elektronické podobě? Spojíte tak potěšení z pěkné knížky a dostupnost e-knihy.

Jaké formáty umíme:

 • PDF – interaktivní PDF s hypertextem, s prolinkovaným obsahem, ale třeba i s multimédii.
 • ePub – „pravá e-kniha“, tok textu se přizpůsobí velikosti displeje, hypertext, multimédia, možnost vybrat si vlastní písmo.
 • Mobi – podobně jako ePub, jedná se o formát preferovaný čtečkami Kindle.

Distribuční kanály:

 • Vlastní e-shop – výhodou je, že se o tržby nemusíme dělit s třetí stranou.
 • Google Books – nejucelenější index knih na světě, knihy distribuované zdarma zde lze rovnou přečíst.
 • Google Play – e-knihy placené i distribuované zdarma.
 • Flexibooks – portál zaměřený zejména na český a slovenský trh; prodej i distribuce knih poskytovaných zdarma.
 • EBSCO – portál zaměřený na distribuci e-knih institucím (knihovny, výzkumná a odborná pracoviště, univerzity, školy...).

Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese otakar.loutocky@upol.cz

Připravit a poslat vaše knihy na WoS a Scopus

Na doporučení edičních komisí fakult zasíláme vybrané publikace vydané naším vydavatelstvím do WoSu a Scopusu. Zda budou tyto publikace do databází zařazeny, to už ovlivnit nedokážeme, ale nachystáme vše tak, aby měly co největší šanci.

Přidělit DOI (Digital Object Identifier)

Pokud chcete, aby váš článek, kniha, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku byl snadno dohledatelný (a tím i citovatelný), požádejte si u nás o DOI (nejlépe zaškrtnutím příslušné položky v návrhovém listu).

Co je to DOI?

DOI je standardizovaný unikátní identifikátor pro digitální objekty. DOI se přiděluje knihám, jednotlivým kapitolám, sborníkům i jednotlivým příspěvkům, článkům, normám, disertacím, ale třeba i tabulce nebo obrázku v článku či knize. Lze přidělit elektronickým i tištěným dokumentům

K čemu slouží?

Každý objekt s přiděleným DOI je pomocí něj snadno citovatelný a dohledatelný. Kromě toho má svoji vlastní webovou prezentaci (https://doivup.upol.cz/doilist.php), kde lze zjistit, jak se k danému objektu dostat. Sdružení Crossref, které DOI spravuje, poskytuje také cenné statistiky citovanosti daných objektů.

Jak se přiděluje DOI?

Stačí v návrhovém listu zaškrtnout příslušnou položku a, a pokud přidělení schválí ediční komise fakulty, my zařídíme zbytek. Za přidělení a zpracování jednoho DOI účtuje VUP poplatek 800 Kč. Tato částka v sobě nezahrnuje poplatky organizaci CrossRef (viz níže).

Crossref

CrossRef je mezinárodní registrační agentura, která poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu. Za členství v CrossRefu se platí roční poplatek ve výši 275 USD. Za každé přidělené DOI se platí agentuře CrossRef depozitní poplatek, pro většinu dokumentů 1 USD. Pro některé texty je poplatek nižší. Vydavatelství UP zaplatí roční náklady spojené s členstvím v CrossRefu a přidělením DOI a následně přeúčtuje poplatky dle uskutečněných plnění na fakulty.

Podrobnější informace o DOI a agentuře CrossRef naleznete na webové stránce doivup.upol.cz.

Marketing námi vydaných publikací

 • prezentace na knižních veletrzích a oborových akcích (Svět knihy Praha, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, Frankfurter Buchmesse atd.)
 • online prezentace na webu, Facebooku nebo na Google Books
 • inzerce v oborovém tisku
 • distribuce knih prostřednictvím celorepublikových prodejních sítí (např. Kosmas)

Kontrolovat plagiáty

K tomuto účelu používáme software iThenticate (pro nás jako členy Crossrefu pod názvem Similarity Check), špičku mezi antiplagiátorskými softwary. 

Další činnosti, které našim autorům usnadní život

 • zasílání povinných výtisků do knihoven
 • zasílání publikací k indexaci do WoS (tištěné knihy i e-knihy)
 • hlídání zásadních termínů při vydávání publikací (OBD, RIV…)
 • kontrola formálních náležitostí knihy, aby mohla být hodnocena v RIV
 • zajištění katalogizačního záznamu z Národní knihovny