Ediční plán

Neslouží k objednávání publikací.

Ediční plán 2023

Filozofická fakulta

Periodika:

 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia, Vol. 35 (1)
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia, Vol. 35 (2)
 • Dolejš, M.: Diskuze v psychologii 4/1
 • Dolejš, M.: Diskuze v psychologii 4/2
 • Ferencová, H. (ed.): Historica Olomucensia 64-2023 (e-kniha)
 • Gutiérrez, R. E.: Romanica Olomucensia Vol. 35 (1)
 • Gutiérrez, R. E.: Romanica Olomucensia Vol. 35 (2)
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LXII, Num. 1 (e-kniha)
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LXII, Num. 2 (e-kniha)
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LXII, Num. 1
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LXII, Num. 2
 • Puš, I. (ed.): Historica Olomucensia 65-2023 (e-kniha)
 • Sulejmanov, F. (ed.): Diskuze v psychologii, 3. ročník, číslo 2 (e-kniha)
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ 2023, XIII, 1
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ 2023, XIII, 2

Neperiodika

 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ukrajinistika v novém miléniu (e-kniha)
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ukrajinistika v novém miléniu
 • Banárová, K., Čerešník, M., Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová, B.: Sebaregulácia v kontexte rizikového správania (e-kniha)
 • Banárová, K., Čerešník, M., Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová, B.: Sebaregulácia v kontexte rizikového správania
 • Bednaříková, B., Kopečková, M. Poláchová, P., Pořízka, P.: Flip (your) Teachning 3 / Učíme (se) česky 3
 • Bednaříková, B., Kopečková, M. Poláchová, P., Pořízka, P.: Flip (your) Teachning 3 / Učíme (se) česky 3 (e-kniha)
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J., Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J., Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře (e-kniha)
 • Engelbrechtová, J.: Život Radegundy Durynské
 • Engelbrechtová, J.: Život Radegundy Durynské (e-kniha)
 • Ferklová, B.: Paměti koreanisty Vladimíra Pucka
 • Ferklová, B.: Paměti koreanisty Vladimíra Pucka (e-kniha)
 • Foret, M. (ed.): Česká média a veřejné mínění 2022. Lippmannovské variace
 • Foret, M. (ed.): Česká média a veřejné mínění 2022. Lippmannovské variace (e-kniha)
 • Hradilová, D.: Didaktika češtiny jako cizího jazyka
 • Jakubec, O., Zapletalová, J., Urban, V., a kol.: Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci 1946–2022
 • Jendrulková, E., Cakirpaloglu, P.: Fenomenologie v psychologii a psychopatologii
 • Jendrulková, E., Cakirpaloglu, P.: Fenomenologie v psychologii a psychopatologii (e-kniha)
 • Kalábková, P., Kostrhun, P., Hlava, M. (eds.): Innocenc Ladislav Červinka a jeho doba. Sborník příspěvků z konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku, Olomouc, 13.–15. září 2022
 • Kalábková, P., Kostrhun, P., Hlava, M. (eds.): Innocenc Ladislav Červinka a jeho doba. Sborník příspěvků z konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku, Olomouc, 13.–15. září 2022 (e-kniha)
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kopecký, J., a kol.: Libuše zpívá, edice libret
 • Kraus, F.: OLAS 2 Edition
 • Kraus, F.: OLAS 2 Edition (e-kniha)
 • Kraus, F. (ed.): Sinophone borderland reader
 • Kraus, F. (ed.): Sinophone borderland reader (e-kniha)
 • Kraus, F.: Vietnamese Prostitution in Hanoi of 1930s as a Dispositive of Colonial Power
 • Kraus, F.: Vietnamese Prostitution in Hanoi of 1930s as a Dispositive of Colonial Power (e-kniha)
 • Maleňáková, Z., Bednaříková, B.: Mezinárodní setkání mladých lingvistů (2018–2021)
 • Müller, M., Slavíčková, P. (Eds.): KNOWCON 2023: Knowledge on Economics and Management Conference Proceedings
 • Pajorek, I.: Mencius
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pipová, H.: Testová příručka k PPP a bažení po jídle
 • Siedloczek, M.: Literary representations of American masculinity since the Revolutionary War
 • Semelová, L.: Členství v nejvýznamnějších novinářských spolcích a jejich organizace napříč patnácti dekádami české mediální historie
 • Semelová, L.: Členství v nejvýznamnějších novinářských spolcích a jejich organizace napříč patnácti dekádami české mediální historie (e-kniha)
 • Stěpanova, L.: Kapitoly z historie a etymologie českých frazémů
 • Stoklasa, J.: Kapitoly z matematické ekonomie
 • Sýkora, M., Ptáček, L., a kol.: Slepá cesta k socialistické detektivce
 • Van den Berg, H.: Hollandse Nieuwe. Paul Schuitema en de Nederlandse avant-garde in Tsjechoslowakije
 • Van den Berg, H.: Hollandse Nieuwe. Paul Schuitema en de Nederlandse avant-garde in Tsjechoslowakije (e-kniha)
 • Waisser, P.: Renaissance and Mannerist Stucco in Bohemia and Moravia
 • Waisser, P.: Renaissance and Mannerist Stucco in Bohemia and Moravia (e-kniha)
 • Zawiszová, H., Lavička, M. (eds.): Voiced and Voiceless in Asia
 • Zawiszová, H., Lavička, M. (eds.): Voiced and Voiceless in Asia (e-kniha)

Neperiodika:

 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ukrajinistika v novém miléniu (e-kniha)
 • Arkhanhelska, A. (ed.): Ukrajinistika v novém miléniu
 • Banárová, K., Čerešník, M., Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová,: Sebaregulácia v kontexte rizikového správania (e-kniha)
 • Banárová, K., Čerešník, M., Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová, B.: Sebaregulácia v kontexte rizikového správania
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.,
 • Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.,
 • Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře (e-kniha)
 • Engelbrechtová, J.: Život Radegundy Durynské
 • Engelbrechtová, J.: Život Radegundy Durynské (e-kniha)
 • Ferklová, B.: Paměti koreanisty Vladimíra Pucka
 • Ferklová, B.: Paměti koreanisty Vladimíra Pucka (e-kniha)
 • Hradilová, D.: Didaktika češtiny jako cizího jazyka
 • Jakubec, O., Zapletalová, J., Urban, V., a kol.: Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci 1946–2022
 • Jendrulková, E., Cakirpaloglu, P.: Fenomenologie v psychologii a psychopatologii
 • Jendrulková, E., Cakirpaloglu, P.: Fenomenologie v psychologii a psychopatologii (e-kniha)
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Kopecký, J., a kol.: Libuše zpívá, edice libret
 • Kraus, F.: OLAS 2 Edition
 • Kraus, F.: OLAS 2 Edition (e-kniha)
 • Kraus, F. (ed.): Sinophone borderland reader
 • Kraus, F. (ed.): Sinophone borderland reader (e-kniha)
 • Kraus, F.: Vietnamese Prostitution in Hanoi of 1930s as a Dispositive of Colonial Power
 • Kraus, F.: Vietnamese Prostitution in Hanoi of 1930s as a Dispositive of Colonial Power (e-kniha)
 • Pajorek, I.: Mencius
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Stěpanova, L.: Kapitoly z historie a etymologie českých frazémů
 • Sýkora, M., Ptáček, L., a kol.: Slepá cesta k socialistické detektivce
 • Van den Berg, H.: Hollandse Nieuwe. Paul Schuitema en de Nederlandse avant-garde in Tsjechoslowakije
 • Van den Berg, H.: Hollandse Nieuwe. Paul Schuitema en de Nederlandse avant-garde in Tsjechoslowakije (e-kniha)
 • Waisser, P.: Renaissance and Mannerist Stucco in Bohemia and Moravia
 • Waisser, P.: Renaissance and Mannerist Stucco in Bohemia and Moravia (e-kniha)
 • Zawiszová, H., Lavička, M. (eds.): Voiced and Voiceless in Asia
 • Zawiszová, H., Lavička, M. (eds.): Voiced and Voiceless in Asia (e-kniha)

Pedagogická fakulta
Periodika: 

 • Částková, P.: JTIE 23/1
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 5 No. 1
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 5 No. 2
 • Provázková Stolinská, D. (ed.): Magister 1/2023
 • Provázková Stolinská, D. (ed.): Magister 2/2023
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People

Neperiodika

 • Dobešová, P., Szotkowski, R., Kopecký, K.: Sexting u žáků na 1. stupni základní školy
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Smrčková, A.:  Muzikoterapie na základě konceptů biosyntetické psychoterapie s osobami se speciálními potřebami a jejich rodinami
 • Hanáková, A., Havlíčková V., Hrudová, T., Příhodová, Z., Urbanovská, E.: Sebepojetí v kontextu speciální pedagogiky: Logopedické a somatopedické perspektivy
 • Honzíková, J., Zouhar, V.: Milý Franku I. Dopisy Bohuslava Martinů Franku Rybkovi z let 1941 až 1954 / Dear Frank I. Bohuslav Martinů’s Letters to Frank Rybka from 1941 to 1954
 • Klement, M., Částková, P., Šaloun, P.: Trendy ve vzdělávání 2023 – sborník abstraktů
 • Kučerka D., Kováčová B., Bučková H., a kol.: Pracovné vyučovanie a technika na základnej škole
 • Otavová, M.: Didaktika přírodovědy
 • Polínek, M. D.: Inkluzivní divadlo
 • Serafín, Č.: Didaktika elektrotechniky aneb Rozvíjení kompetencí k řešení problémů
 • Synek, J., Všetičková, G.: Drazí IV. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1936 a 1937 / Dear all IV. Bohuslav Martinů’ letters to his family in Polička in 1936 and 1937
 • Šmída J., Čech T., a kol.: Sociální pedagog a jeho role v kontextu potřeb základních škol
 • Uhlířová, M., Wossala, J. (Eds.): EME2023 – sborník abstraktů
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum fatických, artikulačních, fonačních, pragmaticko-jazykových a kognitivně-jazykových aspektů komunikačních poruch v logopedickém náhledu
 • Voráč, D., Kopecký, K.: Nová média ve výuce mediální výchovy

Přírodovědecká fakulta
Neperiodika: 

 • Bártová, I., Bárta, O., Antal, P.: Laboratorní technika
 • Hradil, P.: Encyclopedia of Organic Chemistry
 • Koníček, J.: Autoreferát k disertační práci Vizuálna analýza pri identifikácii infografiky v kartografii
 • Koníček, J.: Vizuálna analýza pri identifikácii infografiky v kartografii

Cyrilometodějská teologická fakulta
Periodika: 

 • Jana Nováková: Studia theologica 25/1
 • Jana Nováková: Studia theologica 25/2
 • Jana Nováková: Studia theologica 25/3
 • Jana Nováková: Studia theologica 25/4

Neperiodika: 

 • Botek, L., Navrátilová, J.: Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi
 • Dřímal Ludvík: Fundamentální katechetika
 • Stuška, P., a kol.: Formace a poslání trvalého jáhna

Lékařská fakulta
Periodika: 

 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers 167/1
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers 167/2
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers 167/3
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers 167/4

Neperiodika: 

 • Dohnalová, D., Flodr, P., Slobodová, Z.: Repetitorium patologie pro studenty zubního lék. a nelék. zdrav. oborů
 • Hrabalová, M., Doubravová, L., Hartmann, I., Janečková, J., Jurečková, L., Klementa, V.: Koordinace odběru orgánů a transplantace ledvin, vybrané kapitoly z transplantologie
 • Kolářová, H.: Konference studentských odborných prací – sborník abstraktů
 • Petřek, M.: Vybrané kapitoly z patologické fyziologie – I.

Fakulta tělesné kultury
Periodika: 

 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 53 (bez rozlišení čísel)
 • Vašíčková, J. (ed.): Tělesná kultura 46 (bez rozlišení čísel)
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2023/1
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2023/2

Fakulta zdravotnických věd
Neperiodika: 

 • Konečný, P.: Klinická kineziologie I
 • Konečný, P.: Fyzikální terapie
 • Kopecký, M., a kol.: Somatický vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na ZŠ a SŠ 
 • Matouch, P.: Integrovaný záchranný systém – příručka pro zdravotnické záchranáře
 • Pěrůžková, R.: Deník odborné praxe – obor Zdravotnické záchranářství
 • Vyskotová, J.: Jemná a komunikační motorika
 • Vyskotová, J., Macháčková, K.: Test soběstačnosti – Stest

Rektorát UP
Neperiodika

 • Sojková, A.: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2022

Vydavatelství UP
Neperiodika: 

 • Beranová, V.: Aljo Beran
 • Bieleszová, Š.: Další titul z edice Olomoučtí fotografové
 • Faltýnek, D., Faltýnková, K.: Slovesa pro děti i rodiče
 • Kreisinger Komňacká, H., Hradil, F., Fiala, J.: Symboly moudrosti 1573–2023 Symbols of Wisdom
 • Kreisinger, P.: 450 Years of the University of Olomouc. 1573–2023
 • Krejčí, V.: Robot Pixlík v jazykové škole: Pracovní sešit pro výuku komunikační a slohové výchovy s prvky tvůrčího psaní ve 4. a 5. ročníku ZŠ
 • Křepelka, P.: Hormonální antikoncepce: zásady bezpečné praxe
 • Křepelka, P.: Poruchy menstruačního cyklu
 • Lee, P.: Vyprávění o Sim Čchong, Vyprávění o Unjong
 • Motal, J., Swadoschová, T. (eds.): Etika v dokumentárním filmu I: Moc a mocenské vztahy
 • Pláteník, P. (ed.): Filmouka
 • Spáčilová, L., Spáčil, V.: Matriky olomoucké univerzity 1652–1729
 • Urbášek, P., Fiala, J., Viktořík, M.: Dvě olomoucké univerzity
 • Urbášek, P., Fiala, J., a kol.: Univerzita v Olomouci 1573–2023
 • Urbášek, P., Fiala, J., a kol.: University in Olomouc 1573–2023
 • Urbášek, P., Fiala, J., a kol.: Universität in Olmütz 1573–2023

Ediční plán 2022

Filozofická fakulta

Periodika

 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia (červen 2022)
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia (prosinec 2022)
 • Bubík, T.: e-Rhizome
 • Dolejš, M.: Diskuze v psychologii 4/1
 • Dolejš, M.: Diskuze v psychologii 4/2
 • Engelbrecht, W.: Czech and Slovak Journal of Humanities 2022 1
 • Engelbrecht, W.: Czech and Slovak Journal of Humanities 2022 1 (e-kniha)
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 34.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 34.2
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 62-2022
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 63-2022
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LX, Num. 1 a 2 (dvojčíslo)
 • Uher, D.: Dálný východ 2022, 1
 • Uher, D.: Dálný východ 2022, 2


Neperiodika

 • Aigelová, E., Dolejš, M., Rumlerová, T.: Bulletin abstraktů Kvalitativní konference (e-kniha)
 • Aigelová, E., Dolejš, M., Viktorová, L.: Sborník odborných příspěvků z PhD existence (e-kniha)
 • Aigelová, E., Dolejš, M., Viktorová, L.: Bulletin abstraktů PhD konference (e-kniha)
 • Arkhanhelska, A.: Ucrainica X. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury, kultury (e-kniha)
 • Bojda, T.: Teorie auditivní tvorby
 • Dobrova, M.: Slovník nové ruské frazeologie
 • Farkaš, P. (ed.): Barevná Olomouc
 • Farkaš, P. (ed.): Barevná Olomouc (e-kniha)
 • Foret, M. (ed.): Česká média v časech korony
 • Foret, M. (ed.): Veřejná komunikace: oblasti a problémy
 • Foret, M. (ed.): Studia komunikace: východiska a výzvy
 • Horáček, M. (ed.): 30 let katedry dějin umění FF UP v Olomouci
 • Horáček, M. (ed.): 30 let katedry dějin umění FF UP v Olomouci (e-kniha)
 • Horáková, H. a kol.: Kulturní antropologie 21. století
 • Horáková, J. (ed.): Sborník z mezinárodní konference mladých llingvistů v Olomouci z let 2019–2021 (e-kniha)
 • Horáková, J. (ed.): Sborník z mezinárodní konference mladých llingvistů v Olomouci z let 2016–2018 (e-kniha)
 • Hrabalová, L.: Dějiny v troskách. Ničení a ochrana kulturního dědictví na Blízkém východě a v Africe
 • Hrabalová, L.: Dějiny v troskách. Ničení a ochrana kulturního dědictví na Blízkém východě a v Africe (e-kniha)
 • Janebová, M.: Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2021
 • Kavčáková, A.: František Viktor Mokrý (1892-1975). Osobnost umělce, organizátora a výtvarného pedagoga v kontextu evropské avantgardy 20. století.
 • Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová, B., Banárová, K., Čerešník, M.: Let’s Play – Efektivita edukačných videí
 • Kňažek, G., Dolejš, M., Považanová, B., Banárová, K., Čerešník, M.: Let´s Play – Efektivita edukačných videí (e-kniha)
 • Kraus, F.: Vietnamese Prostitution in Hanoi of 1930s as a Dispositive of Colonial Power
 • Kraus, F. (ed.): Sinophone borderland reader
 • Machala, L.: Bohemica litteraria / Studia 1983–2022
 • Martinková, M. Manner salience in English and Czech verbs of motion: boundary-crossing constraint and beyond
 • Müller, M., Slavíčková, P. (eds.) KNOWCON 2022: Knowledge on Economics and Management. Conference Proceedings
 • Nožina, M.: Lidé opia
 • Pařízková Čevonová, J.: Týnský kostel a architektura poděbradské doby v Čechách
 • Pařízková Čevonová, J.: Týnský kostel a architektura poděbradské doby v Čechách (e-kniha)
 • Považanová, B., Dolejš, M., Kňažek, G., Banárová, K.: Hodnoty českých a slovenských adolescentů pod vlivem kyberprostoru
 • Seitl, M., Sulejmanov, F.: Slovník testových metod psychologie práce, organizace a dopravy (e-kniha)
 • Slaměníková, T., Uher, D.: Svět v sinogramech
 • Stěpanova, L.: Kapitoly z historie a etymologie českých frazémů
 • Stěpanova, L.: Historicko-etymologický slovník české frazeologie
 • Sváková, P.: Vyprávění o Sim Čchǒng a Unjǒng
 • Viktorová, L., Hamerníková, V., Stanke, L., Šucha, M.: Metodika pro posouzení světelných parametrů předních světlometů osobních automobilů z hlediska oslnění řidičů
 • Žídková, P.: Jazykový subkód katolické církve ve francouzštině a češtině na příkladu syntagmat vybraných lexikálních jednotek a jejich glosář
 • Žídková, P.: Jazykový subkód katolické církve ve francouzštině a češtině na příkladu syntagmat vybraných lexikálních jednotek a jejich glosář (e-kniha)

 

Pedagogická fakulta


Periodika

 • Částková, P.: Journal of Technology and Information Education
 • Částková, P., Dostál, J., Kropáč, J.: Journal of Technology and Information Education
 • kol. autorů: Magister 1/2022
 • kol. autorů: Magister 2/2022
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 4 No. 1
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 4 No. 2
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People


Neperiodika

 • Barvíková, J. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým postižením
 • Čadová, E. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním
 • Dofková, R.: Vybrané nestandardní náměty pro rozvoj matematické gramotnosti
 • Drlíčková, S., a kol.: Muzikoterapie u rodin dětí se speciálními potřebami a koncept životního pole
 • Dvořáková Kaněčková, E., Nábělková, J., Plische, J.: Historie, současnost a perspektivy didaktické – kurikulární teorie a praxe
 • Fajkusová, E.: Aktivity pro rozvoj grafomotoriky u osob po cévní mozkové příhodě
 • Hanák, P. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky s mentálním postižením
 • Hřivnová, M., a kol.: In Time 2 - kognitivní a afektivní dimenze adolescentů ve vztahu k těhotenství a rodičovství
 • Janková, J. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým postižením
 • Kantor, J. a kol.: Speciální pedagogika osob s omezením pohyblivosti a koncept praxe založené na důkazech I. díl
 • Klapil, P.: Olomoucká brána
 • kol. autorů: Specifika OZP pro ÚP (pracovní název)
 • Kropáč, J.: Konstruování profesní identity začínajících akademických pracovníků
 • Kroupová, K., Růžičková, V., Urbanovská, E., a kol.: Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami
 • Kružíková, L., Luska, J.: Proměny hudební pedagogiky
 • Maštalíř, J. a kol.: Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program
 • Michalík, J. a kol.: Atlas vzdělávání a zaměstnávání osob se ZP v ČR
 • Michalík, J. a kol.: Atlas SVP ve vzdělávání ČR
 • Nocar, D.: Programovatelné digitální didaktické pomůcky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáka jako součást rozvoje matematické gramotnosti
 • Pastor, K.: Rozvoj kombinatorického myšlení žáků ZŠ
 • Petrová, N. a kol.: Analýza subjektivního zdraví a životní spokojenosti u osob s mozkovou obrnou
 • Rašková, M., Bartošová, M., Provázková Stolinská, D., a kol. Osobnostní připravenost budoucího učitele k edukaci o pubertě
 • Růžička, M., a kol. Intervence a poruchy chování
 • Srbená, A., a kol.: Dopady pandemie COVID 19 na přípravu dětí k povinné školní docházce v podmínkách Evropy
 • Šaloun, P.: Základy algoritmizace
 • Šaloun, P.: Základy programování
 • Šmelová, E.: Early childhood education - traditions and present.
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum vybraných fyziologických a  patologických mechanismů hlasu, jazyka a řeči,  jejich hodnocení a intervence v kontextu  logopedického, speciálněpedagogického a  neurovývojového bádání
 • Vrbová, R. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností a žáky s poruchami učení a chování
 • Zdráhal, T.: Matematická podstata metody asymetrického šifrování
 • Zouhar, V.: Bohuslav Martinů & Miloslav Bureš
 • Žampachová, Z. a kol.: Metodika kariérového poradenství pro žáky s poruchou autistického spektra
 • Černá, J., et al.: Using online technologies for informal learning by future English teachers


Přírodovědecká fakulta

Neperiodika

 • Barvíř, R.: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
 • Bednář, P., Kučera, L., (Eds.): Moderní chemická analýza v archeologii, II. díl
 • Beitlová, M.: Porovnání čtení map školního atlasu učitelem a jeho žákem
 • Brus, J., Danihlík, J.: Úspěšné včelaření v době klimatické změny
 • Burian, T.: Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice
 • Dobešová, Z.: Orange
 • Drahoš, B., Fialová, V., Klčková, M.: Sbírka efektních chemických pokusů
 • Klečková, M., Drahoš, B., Šindelář, Z., Fialová, V.: Sbírka vybraných efektních pokusů
 • Koníček, J.: Infografika v kartografii
 • Koníček, J.: Infografika v kartografii
 • Macků, K.: Pokročilé zpracování geodat
 • Pászto, V.: Základy práce v ArcGIS Pro
 • Slezáková, J.: Trojúhelníkové figury – otestuj si geometrickou představivost
 • Šindelář, Z.: Anorganická chemie
 • Tangwa, E.: Spatial Models of Landscapes. Responses under the Influence of Climate Change
 • Voženílek, V. a kol.: Atlas nářečí českého jazyka: genitiv singuláru
 • Voženílek, V. a kol.: Atlas zaměstnanosti zdravotně postižených
 • Voženílek, V. a kol.: Atlas nářečí českého jazyka: instrumentál plurálu
 • Voženílek, V. a kol.: Atlas vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebamiCyrilometodějská  teologická fakulta

Periodika:

 • kol. autorů: Studia theologica  24/1
 • kol. autorů: Studia theologica  24/2
 • kol. autorů: Studia theologica  24/3
 • kol. autorů: Studia theologica  24/4


Neperiodika:

 • Dřímal. L.: Fundamentální katechetika
 • Fojtíková Roubalová, M.: Metodika k průběhu a reflexi praxe budoucích učitelů náboženství
 • Kopeček, P.: Sakramentální liturgika
 • Kopeček, P.: Speciální liturgika
 • Olecká, I., Pospíšil, J.: Substance abuse in the Czech population: reflection on threat and value context
 • Olecká, I., Pospíšil, J.: Abúzus návykových látek v české populaci: reflexe ohrožení a hodnotový kontext (e-book)
 • Pospíšil, J.: Hodnoty a volný čas: nové výzvy pro sociální pedagogiku a pedagogiku volného času
 • Sedláková, R.: Zprávy o Nich nebo o Nás? zpravodajský diskurz České televize o Romech
 • Stuška, P. (ed.): Spiritualita diecézního kněze. Reflexe nad darem kněžského povolání a jeho prožíváním
 • Víšková, A., a kol.: Metoda Práce v hliněném poli: sborník ze sympozia v r. 2019


Lékařská fakulta

Periodika

 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.166/1, 2022
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.166/2, 2022
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.166/3, 2022
 • Ulrichová, J. a kol.: Biomedical Papers vol.166/4, 2022

 

Neperiodika

 • Bancířová, M., Vacek, J.: Workbook of Medicinal Chemistry
 • Drábek, J.: Vybrané metody forenzní genetiky
 • Galandáková, A., Vostálová, J., Kosina, P.: Biochemistry – Laboratory classes manual for the dentistry
 • Hajdúch, M. a kol.: Laboratory techniques in cellular and molecular medicine
 • Hrabálek, L.,  a kol.: Učebnice neurochirurgie
 • Jourová, L., Anzenbacherová, E.: Mikrobiom a jeho úloha v lidském organismu
 • Kolář, M., Bogdanová, K., Htoutou-Sedláková,  M.: Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie
 • Kolářová, H.: Konference studentských odborných prací  – sborník abstrakt
 • Procházka, M., Vodička, R., Vrtěl, R.: Basic principles od medical genetics for medical students
 • Turková, M., Malínská, Z., Pilka, R., Kaprál, L.,
 • Hambálek, J., Maděrka., M.: Přehledný UZ atlas v gynekologii a porodnictví


Fakulta tělesné kultury

Periodika

 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 52
 • Vašíčková, J. (ed.): Tělesná kultura 2022/1
 • Vašíčková, J. (ed.): Tělesná kultura 2022/2
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2022/1
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2022/2


Fakulta zdravotnických věd

Neperiodika

 • Kolářová, B.: Sborník příspěvků z Kineziologické neurorehabilitační konference
 • Konečný, P.: Klinická kineziologie I
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na ZŠ a SŠ 
 • Matouch, P.: Integrovaný záchranný systém – příručka pro zdravotnické záchranáře
 • Můčková, A.: Vyšetření předčasně narozeného dítěte fyzioterapeutem
 • Pěrůžková, R.: Deník odborné praxe – obor Zdravotnické záchranářství
 • Vomáčka, J.: Zobrazovací metody pro radiologické asistenty
 • Vysoký, R.: Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u vybraných kardiovaskulárních onemocnění


Rektorát UP

Neperiodika:

 • Fialová Fürstová, I.: Semper sint in flore. Vzpomínky matky a dcery
 • Kučera, Z.: Minulý život. Paměti outsidera
 • Sojková, A.: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021


Vydavatelství UP

Neperiodika:

 • Bieleszová, Š.: Blanka Lamrová
 • Bieleszová, Š.: Michal Kalhous
 • Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! 3 (úroveň B1, učebnice)
 • Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! 3 (úroveň B1, cvičebnice)
 • Švarcová, T. a kol.: Czech it UP! 2 (úroveň A2, učebnice)
 • Švarcová, T. a kol.: Czech it UP! 2 (úroveň A2, cvičebnice)

Ediční plán 2021

Ediční plán v PDF – verze duben 2021

Filozofická fakulta

Periodika: 

 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 33.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 33.2
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 60/2021
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 61/2021
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LX, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LX, Num. 2
 • Uher, D.: Dálný východ – 1. číslo
 • Uher, D.: Dálný východ – 2. číslo

Neperiodika: 

 • Aigelová, E., Dolejš, M., Viktorová, L.: Sborník odborných příspěvků z PhD existence
 • Bednaříková, B., Horáková, J. (eds.): Sborník z Mezinárodního setkání mladých lingvistů 2018–2020
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.(eds.): Sborník z Mezinárodního setkání mladých lingvistů 2016–2017 (Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace / Jazyk jako nástroj manipulace)
 • Bína, D., a kol.: Lexikon (teorie) mediální gramotnosti
 • Bláha, O. (ed.): Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020
 • Cahová, I.: Dramatik Max Zweig
 • Čerešník, M., Banárová, K.: Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania
 • Černík, J.: Český technický scénář 1945–1962
 • Černík, J.: Český technický scénář 1945–1962 (e-kniha)
 • Dolejš, M., Bok: Truchlení
 • Dolejš, M., Suchá, J., Charvát, M., Komrska, Š.: SADSS
 • Dostál, D.: Lineární statistické modely v psychologii
 • Dostál, D.: Linear statistical models in psychology
 • Hladíková, K., Bělka, L.: Tibet – země, kde lidé dohánějí celé tisíciletí jediným skokem
 • Horáček, M. (ed.): 30 let katedry dějin umění FF UP v Olomouci
 • Horáková, J.: Oblékám se, tedy jsem
 • Horňáček, M., a kol.: Loando II
 • Hýža, F., (Perutka, Lukáš ed.): Jižní Amerikou za krajany a prezidenty 1927-1928
 • Janda, P.: Překladatelská analýza pro sinology
 • Janebová, M., Martinková, M., Macháček, J., Pauková, I.: Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek III
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler (e-kniha)
 • Komenda, P.: Textologie
 • Křížová, K., Kluková, M., Bossaert, B., van der Horst, P., Engelbrecht, W.: Capita selecta z nizozemské lingvistiky
 • Křížová, K., Kluková, M., Bossaert, B., van der Horst, P., Engelbrecht, W.: Capita selecta z nizozemské lingvistiky (e-kniha)
 • Kubánek, M., et al. (eds.): OMLS Teaching Translation vs. Training Translators
 • Lebeda, T., Šaradín, P.: Fenomén bezdomovectví v ČR. Případová studie města Olomouce
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Marek, P.: Politické organizace a programové dokumenty českého živnostenského hnutí na přelomu 19. a 20. století
 • Nováček, K., et al.: Křesťanská krajina v severovýchodní Mezopotámii v prvních staletích Islámu
 • Pavlišová, J., et al.: Aktuální tanečněvědný diskurz
 • Rinas, K., Tichák, V.: Die Interpunktion im Deutschen und Tschechischen
 • Seitl, M., Viktorová, L. (eds.): Sborník příspěvků z 20. mezinárodní konference Psychologie práce a organizace
 • Stěpanova, L.: Historicko-etymologický  slovník české frazeologie
 • Šmahaj, J., Pospíšilová, A. M.: Význam sebepéče u psychologů
 • Šmahaj, J., Žáková, M.: Informace o zdraví získané na internetu a hodnocení vlastního zdravotního stavu
 • Engelbrecht, W., Hamers, B., a kol.: 100 let nederlandistiky v Česko-Slovensku
 • Engelbrecht, W., Hamers, B, a kol.: 100 let nederlandistiky v Česko-Slovensku (e-kniha)
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J., Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J., Hamers, B.: Magické Flandry – Hubert Lampo a magický realismus ve vlámské literatuře (e-kniha)
 • Engelbrecht, W., Křížová, K., Hamers, B.: Stručná gramatika nizozemského jazyka
 • Engelbrecht, W., Křížová, K., Hamers, B.: Stručná gramatika nizozemského jazyka (e-kniha)
 • Weinert-Wilton, L.: Královna noci

Pedagogická fakulta

Periodika: 

 • Částková, P.: Journal of Technology and Information Education
 • Částková, P., Dostál, J., Kropáč, J.: Journal of Technology and Information Education
 • Provázková Stolinská, D. (ed.): Magister 1/2020
 • Provázková Stolinská, D. (ed.): Magister 2/2020
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 3, No. 1
 • Nocar, D., Dofková, R. (eds.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 3, No. 2
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
   

Neperiodika: 

 • Dofková, R.: Vybrané nestandardní náměty pro rozvoj matematické gramotnosti
 • Dvořáková Kaněčková, E., Nábělková, J., Plische, J.: Historie, současnost a perspektivy didaktické – kurikulární teorie a praxe
 • Fajkusová, E.: Aktivity pro rozvoj grafomotoriky u osob po cévní mozkové příhodě
 • Hanáková, A., Hrudová, T., Hudcová, B., Kroupová, K., Navrátilová, I., Novotná, K., Potměšil, M., Růžičková, V., Špinarová, G., Trávníčková, L., Urbanovská, E., Vachalová, V., Zvědělíková, J.: Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením
 • Hrudová, T., Hanáková, A., Potměšil, M., Novotná, K.: Poskytování telepractice v logopedii v České republice
 • Chráska, M., Mrázek, M.:Cluster and factor analysis and their use in educational research
 • Kantor, J., a kol.: Speciální pedagogika osob s omezením hybnosti v kontextu vědeckých důkazů
 • Klement, M.: Úvod do teorie systémů
 • Klement, M.: Úvod do teorie informačních systémů (e-kniha)
 • Kopecký, K., Szotkowski, R., Dobešová, P.: Riziková komunikace a seznamování   českých dětí v kyberprostoru
 • Marečková, J., Kantor, J., a kol.: Koncept EBP a jeho využití ve vzdělávání s ohledem na speciální potřeby žáka
 • Maštalíř, J.: Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Miklánková, L., Pugnerová, M., Rechtik, Z.: Motorika dítěte a její efekty v oblasti exekutivních funkcí
 • Nocar, D.: Programovatelné digitální didaktické pomůcky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáka jako součást rozvoje matematické gramotnosti
 • Otavová, M.: Didaktika přírodovědy
 • Pastor, K.: Rozvoj kombinatorického myšlení žáků ZŠ
 • Petrová, J., a kol.: Sociální kompetence jedince při vstupu do ZŠ
 • Petrová N., a kol.: Analýza subjektivního zdraví a životní spokojenosti u osob s mozkovou obrnou
 • Růžička, M.: Intervence v práci speciáního pedagoga
 • Růžička, M.: Rodina a společné vzdělávání
 • Srbená, A., a kol.: Předškolní vzdělávání v Evropě v kontextu pandemie Covid 19
 • Šaloun, P.: Základy algoritmizace
 • Šaloun, P.: Základy algoritmizace (e-kniha)
 • Šmelová, E.: Early childhood education - traditions and present
 • Šmelová, E.: Early childhood education - traditions and present (e-kniha)
 • Šmelová, E.: Pedagogická diagnostika v kontextu online aplikace
 • Šmelová, E.: Pedagogická diagnostika v kontextu online aplikace (e-kniha)
 • Šmelová, E., a kol.: Online application as a tool of pedagogical diagnostics
 • Václavíková, L., Vitásková, K., a kol.: Test porozumění větám příručka
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum specifických determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, kognice a orofaciálních procesů z logopedického a speciálněpedagogického hlediska
 • Zdráhal, T.: Programovatelné digitální didaktické pomůcky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáka jako součást rozvoje matematické gramotnosti

Přírodovědecká fakulta

Neperiodika

 • Barvíř, R.: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech (autoreferát)
 • Barvíř, R.: Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech
 • Bednář, P., Kučera, L., a kol.: Moderní chemická analýza v archeologii
 • Beitlová, M.: Porovnání čtení map školního atlasu učitelem a jeho žákem
 • Burian, T.: Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice
 • Dobešová, Z.: Orange
 • Pászto, V.: Základy práce v ArcGIS Pro
 • Piňos, J.: The application of city-building games in spatial planning

Cyrilometodějská teologická fakulta

Periodika

 • Nováková, J. (ed.): Studia theologica 23/1
 • Nováková, J. (ed.): Studia theologica 23/2
 • Nováková, J. (ed.): Studia theologica 23/3
 • Nováková, J. (ed.): Studia theologica 23/4

Neperiodika: 

 • Horáková, R., Gábová, K.: Metodika pro využití bezdrátových technologií pro děti s vadou sluchu
 • Jonová, J., Grill-Janatová, M., Jančo, M., a kol.: Liturgický textil a způsoby jeho prezentace
 • Martinek, R.: Květy trpělivosti. Květiny a jejich symbolika na bohoslužebných oděvech 17.–19. století
 • Matulayová T., Jurníčková, P., a kol.: Rodinné konference – reflexe současného stavu v České republice
 • Nachtmannová, A. (ed.): „Kdo vyšívá, nehřeší“. Paramenta z darů českých šlechtičen.
 • Potměšilová, P., a kol.: Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Trnka, R.: Constructivist pedagogy and systemic thinking: Principles, concepts, and examples
 • Trnka, R.: Constructivist pedagogy and systemic thinking: Principles, concepts, and examples (e-kniha)

Lékařská fakulta

Periodika: 

 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers vol. 165/1, 2021
 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers vol. 165/2, 2021
 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers vol. 165/3, 2021
 • Ulrichová, J. (ed.): Biomedical Papers vol. 165/4, 2021

Neperiodika: 

 • Gallo, J., a kol.: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
 • Holibka, R., Holibka, V., Holibka, K.: Arthroskopické přístupy ke kloubům horní a dolní končetiny
 • Klos, D., a kol.: Základy viscerální chirurgie
 • Kolářová, H.: Konference studentských odborných prací – sborník abstraktů
 • Koranda, P., a kol.: Nukleární medicína (2. vydání)
 • Turková, M., Malínská, Z., Pilka,: Přehledný UZ atlas v gynekologii a porodnictví
 • Žurková, M.: Základy pneumologie pro magistry a bakaláře

Fakulta tělesné kultury

Periodika: 

 • Chmelík, F. (ed.): Acta Gymnica 51
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2021/1
 • Witmannová, J. (ed.): APA v teorii a praxi 2021/2
 • Vašíčková, J. (ed.): Tělesná kultura 2021/1
 • Vašíčková, J. (ed.): Tělesná kultura 2021/2

Neperiodika: 

 • Bělka, J.: Teorie a didaktika sportovních her 1
 • Horák, S.: Almanach – 30 let Fakulty tělesné kultury
 • Sigmund, E.: Pohybová aktivita, sedavé chování a obezita rodičů a jejich dětí

Fakulta zdravotnických věd

Periodika

 • Janout, V.: Profese on-line
 • Janout, V.: Profese on-line

Neperiodika: 

 • Konečný, P.: Klinická kineziologie I
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na ZŠ a SŠ (pracovní název)
 • Můčková, A.: Vyšetření předčasně narozeného dítěte fyzioterapeutem
 • Pěrůžková, R., Danosová, M.: Deník odborné praxe zdravotnického záchranáře (prezenční forma)
 • Pěrůžková, R., Danosová, M.: Deník odborné praxe zdravotnického záchranáře (kombinovaná forma)
 • Vysoký, R.: Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u vybraných kardiovaskulárních onemocnění

Právnická fakulta

–––

Rektorát UP

 • Sojková, A.: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020

Neperiodika: 

 • Duda, M.: Půlstoletí s chirurgií
 • Peprník, J.: Vzpomínky anglisty

Vydavatelství UP

Neperiodika: 

 • Bieleszová, Š.: Miloslav Stibor    
 • Bieleszová, Š.: Petr Zatloukal
 • Bieleszová, Š.: Karel Kašpařík
 • Busek, E., Brix, E.: Revize střední Evropy. Proč o budoucnosti Evropy rozhodne středoevropský region
 • Wein, M. J.: Židé v českých zemích: Od Hilsnera ke Slánskému

Ediční plán 2020

Filozofická fakulta

Periodika

 • Arbeit, M. (Ed.): Moravian Journal of Literature and Film, 2019, č. 2
 • Arbeit, M. (Ed.): Moravian Journal of Literature and Film, 2020, č. 1
 • Arbeit, M. (Ed.): Moravian Journal of Literature and Film, 2020, č. 2
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 31
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 32
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 32.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 32.2
 • Koucká, I. (Ed.): Historica Olomucensia 58/2020
 • Koucká, I. (Ed.): Historica Olomucensia 59/2020
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIX, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LIX, Num. 2
 • Uher, D.: Dálný východ 2019, 2
 • Uher, D.: Dálný východ 2020, 1
 • Uher, D.: Dálný východ 2020, 1

Neperiodika

 • Arkhanhelská, A.: Nové jevy ve slovanské frazeologii
 • Bidaud, S.: Manuel de linguistique française et de linguistique générale
 • Bilík, P.: Český film – situace 2018
 • Bláha, O.: Sociolingvistika
 • Bojda, T.: Herec a režisér v rozhlase
 • Crhová, M., et al.: Reframing Jewish Life: Moravian Jewry at the turn of the 19th and the 20th Centuries
 • Dobrova, M.: Slovník ruského internetového slangu
 • Dolejš, M., Kulíšek, J.: Rizikové chování a osobnostní proměnné u adolescentů z výchovných ústavů
 • Dolejš, M., Kulíšek, J.: Rizikové chování a osobnostní proměnné u adolescentů z výchovných ústavů (e-kniha)
 • Gilk, E.: Dějiny moderní české literatury II
 • Grimes, A.: Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im Garten
 • Hájek, M.: Olomoučtí Němci
 • Horáková, J., Kopečková, M., Nováková, E., Poláchová, P.: Slovník vidových dvojic
 • Hradilová, D.: Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci
 • Hradilová, D.: Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci (e-kniha)
 • Hubík, S.: Filosofie (abecedních) médií
 • Janečková, A. B., a kol.: Atribuce textu: Případové studie
 • Jansová, I.: (Bez)mocní mediální fanoušci. Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty
 • Jílek, V., Bednaříková, B., a kol.: Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizních stanic
 • Knap-Dlouhá, P.: Komunitní tlumočení v nizozemský hovořících zemích a v ČR
 • Kolářová, J., Vepřek, M.: Diachronní textologie
 • Korda, J., et al.: Fenomén titulkové sekvence televizního seriálu
 • Korda, J., et al.: Fenomén titulkové sekvence televizního seriálu (e-kniha)
 • Lacková, Ľ.: Jazyky Evropy
 • Malý, R.: Dětská literatura z pohledu knižního trhu
 • Marek, P.: Edyne, déché
 • Merzová, R.: Ucrainica IX.
 • Měsíc, J.: Leonard Cohen, The Modern Troubadour
 • Nejeschleba, T., Bureš, O., Jedličková, L.: Filosofie v dějinách a současnosti
 • Polách, V.: Literatura v exilu
 • Pořízková, L. , Kolářová, J.: Dějiny knižní kultury
 • Pořízková, L., Polách, V.: Typografie
 • Pracná, S.: Městské divadlo v Krnově v letech 1854–1944
 • Siedloczek, M.: Literary representations of American masculinity since the Revolutionary War
 • Suchá, J., a kol.: Příručka k DHDH
 • Svobodová, J.: Jazykové praktikum
 • Šmahaj, J., Kolařík, M., Glaser, O., Suchá, J., Dolejš, M.: Závislostní chování na internetu?
 • Šmahaj, J., Kolařík, M., Glaser, O., Suchá, J., Dolejš, M.: Závislostní chování na internetu? (e-kniha)
 • Veselovská, L.: WH Questions in English and Czech
 • Veselovská, L.: WH Questions in English and Czech (e-kniha)
 • Zahrádka, P., Kotišová, J.: Normativita a sémantika estetického hodnocení

 

Pedagogická fakulta

Periodika

 • Částková, P.: Journal of Technology and Information Education
 • Dofková, R. (Ed.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 2, No. 1
 • Dofková, R. (Ed.): Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 2, No. 2
 • kol. autorů: e-Pedagogium
 • kol. autorů: Magister 1
 • kol. autorů: Magister 2
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 1
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 2

Neperiodika

 • Buchtová, T.: Kázeň a začínající učitel
 • Částková, P., Dostál, J., Kropáč, J.: Inovace v technické výchově
 • Čech, T., Hormandlová, T.: Profesní obraz školního speciálního pedagoga v podmínkách základní školy
 • Fasnerová, M.: The detection of the level of the reading literacy of the pupils of the elementary schools after the first evaluation period according to the actual curriculum
 • Fasnerová, M., a kol.: Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků základních škol po prvním hodnotícím období dle současného kurikula
 • Hrdinová, E., a kol.: Kapitoly z didaktiky cizích jazyků pro učitele
 • Hřivnová, M., a kol.: Výzkum kognitivní a afektivní dimenze mladých dospělých v oblasti včasného těhotenství / rodičovství
 • Chráska, M., Mrázek, M.: Využití vícerozměrných statistických metod v pedagogickém výzkumu
 • Jůvová, A., Čech, T. (eds.): Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách
 • Kantor, J., a kol.: Speciální pedagogika osob s omezením hybnosti
 • Karunová, H., Herzinger, M.: Digitalizace textů pro studenty se zrakovým postižením na vysoké škole
 • Karunová, H.: Komunikační mosty v podpoře rozvoje osob s poruchami austistického spektra a jiných skupin jedinců s postižením
 • Karunová, H.: Podpora směřovaná studentovi se zrakovým postižením na vysoké škole
 • Klement, M., Dragon, T., Bryndová, L.: Computational thinking and possibilities of its development in the educational process
 • kol. autorů: Inkluzivní vzdělávání –  komparativní studie (pracovní název)
 • Kopecký, K., Szotkowski, R., Krejčí, V., a kol.: Moderní technologie ve výuce
 • Kopecký, K., Szotkowski, R., Dobešová, P.: Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru
 • Kozáková, Z.: Partnerské vztahy, intimita a sexualita osob s mentálním postižením
 • Kropáč, J.: Právní výzvy informačních technologií pro učitele 21. století
 • Kroupová, K., a kol.: Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením
 • Kučera, P., Langer, J.: Podpora směřovaná studentovi se sluchovým postižením na vysoké škole
 • Marečková, J., Kantor, J., a kol.: Koncept EBP a jeho využití ve vzdělávání s ohledem na speciální potřeby žáka
 • Mašát, M.: Antologie textů s tematikou šoa pro druhý stupeň ZŠ
 • Mašát, M.: Antologie textů s tematikou šoa pro druhý stupeň ZŠ: metodická příručka pro učitele
 • Michalík, J.: Diagnostické nástroje ve Speciální pedagogice
 • Michalík, J.: Podpora rodičů při sdělování závažné zdravotní diagnózy
 • Mlčáková, R., a kol.: Koktavost – vybrané otázky k logopedické intervenci
 • Mlčáková, R.: Student se specifickou poruchou učení na vysoké škole
 • Opletalová, A.: Kompetence leadera úspěšné školy
 • Otavová, M.: Didaktika přírodovědy
 • Pastieriková, L., Smolíková, M.: Studenti s poruchou autistického spektra na vysoké škole
 • Provázková-Stolinská, D.:  Communication – the leading factor of educational process
 • Provázková-Stolinská, D. :  Učíme se porozumět
 • Růžička, M.:  Společné vzdělávání a role rodičů
 • Synek, J., Všetičková, G.:  Drazí III / Dear all III
 • Szotkowski, R., Kopecký, K., Dobešová, P.:  Sexting u českých dětí
 • Šmelová, E., a kol.:  Pedagogická diagnostika v online aplikaci
 • Václavíková, L., Vitásková, K.:  Test porozumění větám příručka
 • Vitásková, K.:  Výzkum poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, řeči a orofaciálních funkcí v kontextu moderní logopedické diagnostiky a terapie
 • Zouhar, V.:  Bohuslav Martinů a Miloslav Bureš
 • Zouhar, Z., Zouhar, V.:  Milý příteli: Dopisy Bohuslavu Martinů Zdeňku Zouharovi / Dear Friend Bohuslav Martinů’s Letters to Zdeněk Zouhar

Přírodovědecká fakulta

Neperiodika

 • Antal, P., Bártová, I., Smékal, Z.: Cvičení z anorganické chemie
 • Bebčáková, I., Kouřilová, P.: Co bude na písemce?
 • Burian, T.: Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice
 • Čajan, M.: Školní chemické experimenty
 • Dobešová, Z.: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS
 • Dobešová, Z., Masopust, J.: Data mining prakticky v Orange
 • Dobešová, Z., Masopust, J.: Praktické modely databází pro geoinformatiku
 • Hron, K., Fišerová, E.: Teorie pravděpodobnosti v příkladech
 • Klečková, M., Drahoš, B., Šindelář, Z., Fialová, V.: Sbírka vybraných efektních pokusů
 • Macků, K.: Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni
 • Machala, L., Richterek, L.: ISIAME 2020 – abstracts and conference programme
 • Nétek, R.: Webová kartografie
 • Nétek, R.: Brain drain a brain gain v Olomoucké aglomeraci
 • Nováček, P.: Dějiny blízké budoucnosti
 • Pohanka, T.: Distribuované geodatabáze senzorových dat – základ pro integraci a analýzu
 • Pour, T.: Airborne Thermal remote sensing in urban climate research
 • Sucháčková, K., Drahoš, B., Klečková, M.: Sbírka vybraných praktických úloh Chemické olympiády
 • Tomeček, J.: Matematická analýza 1
 • Tomeček, J.: Matematická analýza 2
 • Vencálek, O.: Časové řady časně a řádně
 • Voženílek, V.: Porodnost v ČR (pracovní název)
 • Voženílek, V.: Úmrtnost v ČR (pracovní název)

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

Periodika

 • kol. autorů: Studia theologica 22/1
 • kol. autorů: Studia theologica 22/2
 • kol. autorů: Studia theologica 22/3
 • kol. autorů: Studia theologica 22/4

Neperiodika

 • Jonová, J., Matinek, R., a kol.: Paramenta olomoucké katedrály
 • Jonová, J., Matinek, R., a kol.: Liturgický textil a jeho památková ochrana
 • Franc, J.: Reflexe homiletické praxe a hlásání Božího slova se zaměřením na specifika moravské provincie v návaznosti na vyhlášený misijní poslání církve
 • Kopeček, P.: Fundamentální liturgika

 

Lékařská fakulta

Periodika

 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 164/1, 2020
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 164/2, 2020
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 164/3, 2020
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 164/4, 2020

Neperiodika

 • Cibiček, Norbert, a kol.: Principy a využití vybraných analytických metod v laboratorní medicine (2.vydání)
 • Hrabálek, L.: Neurochirurgie pro lékařské fakulty
 • Kolář, M., Rejman, D., Bardoň, J.: Zásady antibiotické léčby
 • Kolářová, H.: Konference studentských odborných prací – sborník abstrakt
 • Koranda, P., a kol.: Nukleární medicína (2. vydání)
 • Křupka, M., Vlčková, J., Holý, O.: Očkování
 • Petřek, M., a kol.: Patofyziologie 2020
 • Sovová, E., Malinčíková, J., Sovová, M., Moravcová, K., Ožana, J., Neoral, P.: Tělovýchovné lékařství
 • Ščudla,V., Karásek, D., Horák, P., a kol.: Základy diferenciální diagnostiky vnitřních chorob
 • Vacek, J., Ostatná, V.: Bioelektrochemie
 • Vaverka, M.: Cevní neurochirurgie
 • Žurková, M.: Základy pneumologie pro magistry a bakaláře

 

Fakulta tělesné kultury 

Periodika

 • kol. autorů: Acta Gymnica 50(1)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 50(2)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 50(3)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 50(4)
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2020/1
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2020/2
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2020/3
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2020/1
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2020/2

Neperiodika

 • Botek, M.: Heart rate variability – performance and health outcomes
 • Ješina, O.: Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I. aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol a mateřské školy
 • Ješina, O.: Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II. aneb Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol a střední školy
 • Ješina, O. (Ed.): V A(PA)kci – metodické listy z oblasti aplikovaných pohybových aktivit
 • Kubíček, J.: Sportovní právo
 • Kvasnička, J.: Metodika výuky lyžování na mono-ski
 • Neuls, F.: Fyziologie pro tělovýchovné obory: Vybrané kapitoly, část II.
 • Opavský, J.: Průvodce fyzioterapeuta farmakologií – vybrané kapitoly s komentáři
 • Pechová, J.: Sedavé chování seniorů v kontextu zdravotních ukazatelů
 • Schwartzhoffová, E.: Cestovní ruch dětí a mládeže
 • Smékal, D.: Sborník abstrkatů – VIII. absloventská konference katedry fyzioterapie FTK UP
 • Vorlíček, M.: Prostorová lokalizace pohybové aktivity

 

Fakulta zdravotnických věd

Periodika

 • Janout, V.: Profese on-line
 • Janout, V.: Profese on-line

Neperiodika

 • Kašparová, P., Kašubová,S., Antoníčková, I.: Ošetřovatelské postupy v pediatrii
 • Kolářová, B., a kol.: Sborník abstrakt z Kineziologické konference s mezinárodní účastí
 • Konečný, P., Vysoký, R.: Vybrané kapitoly z kineziologie
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na ZŠ a SŠ
 • Macháčková, K.: Bobath koncept v ergoterapii
 • Soporská, V.: Úvod do vyšetřovacích metod v ergoterapii
 • Tečová, D.: Úvod do informatiky a statistiky pro ergoterapeuty
 • Vyskotová, J., a kol.: Terapie ruky
 • Vyskotová, J.: Úvod do kinezioterapie
 • Wolfová, K.: Kapitoly z teorie ergoterapie

Rektorát UP

Neperiodika

 • Duda, M.: Půlstoletí s chirurgií

 

Vydavatelství UP

Neperiodika

 • Hradilová, D., a kol.: Czech it UP! 5 (úroveň C1, učebnice)
 • Hradilová, D., a kol.: Czech it UP! 5 (úroveň C1, cvičebnice)
 • Hradilová, D., a kol.: Czech it UP! 4 (úroveň B2, učebnice)
 • Hradilová, D., a kol.: Czech it UP! 4 (úroveň B2, cvičebnice)
 • Švarcová, T., a kol.: Czech it UP! 1 (úroveň A1, učebnice)
 • Švarcová, T., a kol.: Czech it UP! 1 (úroveň A1, cvičebnice)
 • Louda, J.: Podvazkový řád

Ediční plán 2019

Filozofická fakulta

Periodika

 • Blüml, J.: Musicologica 
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 29
 • Blüml, J. (Ed.): Musicologica Olomucensia 30
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 31.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 31.2
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 56/2019
 • Koucká, I.: Historica Olomucensia 57/2019
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVIII, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVIII, Num. 2
 • Uher, D.: Dálný východ VIII, 2
 • Uher, D.: Dálný východ IX, 1
 • Uher, D.: Dálný východ IX, 2

Neperiodika

 • Barteček, I.: J. L. Fischer a František Palacký. Vědecký rozvoj českého národa
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky: sborník z XVI. setkání mladých lingvistů
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace / Jazyk jako nástroj manipulace: Sborník z XVII. a z XVIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů
 • Bidaud, S.: Linguistique opérative de la langue tchéque
 • Bláha, O.: Čeština za socialismu
 • Bláha, O. (Ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
 • Crhová, M.: Reframing Jewish Life: Moravian Jewry at the Turn of the 19th and the 20th Centuries
 • Černý, J.: Zwischen Böhmen und Sachsen. Die Anfänge der Reformation in
 • deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
 • Dobrova, M.: Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
 • Emonds, J., Janebová, M., Veselovská, L. (Eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2018 Proceedings 1
 • Emonds, J., Janebová, M., Veselovská, L. (Eds.): Olomouc Linguistics Colloquium 2018 Proceedings 2
 • Engelbrecht, W., a kol.: 100 let vztahů mezi Nizozemskem a Československem, ČR a Slovenskem
 • Engelbrecht, W., a kol.: Počátky divadelních her Nizozemí
 • Gyüreová, J.: Demokracie, stát a společnost. Případová studie Polské republiky
 • Hanáčková, A., a kol.: Autor v rozhlasovém dokumentu
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Knap-Dlouhá, P.: Komunitní tlumočení v České republice a v nizozemsky hovořících zemích
 • Koblížková, E.: Klavírní metodika Ivana Klánského
 • Krahulcová, K., Friedlová, M.: Expresivní přístupy napříč rezorty
 • Lazorčáková, T.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956–1970
 • Marek, P.: „Obtížný cizinec“
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Matoušková, J.: „Écriture palimpseste“ Jeana Anouilhe
 • Öbrink, M.: The Art of Being Understood
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Šopák, P.: Muzeologie
 • Tárnyiková, J.: Bridging Linguistic Theories and Language Use, Part 1, Part 2
 • Vaculčíková-Sedláčková, Z., Procházka, R.: Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí
 • Vaculčíková-Sedláčková, Z., Praško, J.: Deprese a poruchy osobnosti
 • Vepřek, M.: Čeština na Volyni
 • Veselovská, L.: Form and Functions in English Grammar
 • Zehnalová, J.: Co čteme, když čteme překlad? Kontexty (literárního) překladu
 • Změlík, R.: Konceptualizace barev v narativní fikci (na pozadí kvantitativních modelů)
 • Změlík, R., Komenda, P.: Antologie světové literárněvědné tematologie

 

Pedagogická fakulta

Periodika

 • Částková, P.: Journal of Technology and Information Education 
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV
 • Nocar, D.: Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 1, No. 1
 • Nocar, D.: Elementary Mathematics Education Journal, Vol. 1, No. 2
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister 1
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister 2
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 1
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People 2
 • Šobáňová, P.: Kultura, umění, výchova 1, 2 

 
Neperiodika

 • Anténe, P.: Howard Jacobson’s Works in the Context of Contemporary British Jewish Literature
 • Dofková, R., Kvintová, J.: Prospective mathematics teachers personality formation during their pre-gradual preparation
 • Dömischová, I.: Metodické postupy pro práci s žákem s poruchou autistického spektra 
 • Fasnerová, M., a kol.: Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy
 • Friedlová, M.: Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, tanečně-pohybové a slovesné výchovy
 • Friedlová, M.: Muzikofiletické techniky práce v inkluzivní výuce
 • Hrdinová, E., a kol.: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků II
 • Hrdinová, E., Flajšar, J.: Novodobé dějiny tvůrčího psaní
 • Chrastina, J.: Závěr života a umírání u osob se zdravotním postižením: scoping studie a metasyntéza
 • Jáč, M., Kopecká, J., Morris, M., Vránová O.: Didaktické kazuistiky v přírodopisu
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Worstation a instalace OS Windows 10
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10
 • Klement, M.: Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí
 • Klement, M.: Technologie počítačových sítí - IP adresace a směrování v počítačových sítích
 • Klement, M.: Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky
 • Klement, M.: Technologie počítačových sítí - VMware Worstation, instalace OS Windows server 2016 a jeho správa
 • Klement, M.: Technologie počítačových sítí – pokročilá správa OS Windows server 2016 a jeho služeb
 • Klement, M.: Správa a provoz virtualizačního datacentra – základní operace s VMware vSphere
 • Klement, M.: Správa a provoz virtualizačního datacentra – pokročilé operace s VMware vSphere
 • Klement, M.: Virtualizační technologie – základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM)
 • Klement, M.: Virtualizační technologie – pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM)
 • Klement, M., Bryndová, L.: Úvod do AutoCADu 2019
 • Klement, M., Bryndová, L.: Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019
 • Klement, M., Bryndová, L.: Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019
 • Klement, M., Bryndová, L.: Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019
 • Klement, M., Bryndová, L.: Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019
 • Klement, M.: Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software
 • kol. autorů: Metodika ke čtenářské a matematické pregramotnosti
 • Kružíková, L.: Hudební výchova pro žáky se SVP
 • Kružíková, L.: Didaktika hudební výchovy u žáků se SVP
 • Kružíková, L.: Oborová didaktika
 • Mikšíková, V.: Hodnotová výchova v rámci literatury na základní škole - experiment
 • Mlčáková, R., a kol.: Výzkum edukace osob s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením - vybrané otázky
 • Müller, O.: Metodika expresivních přístupů u žáků se SVP v inkluzivním vzdělávání
 • Nábělková, J.: Výukové případové studie - podpora rozvoje klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů
 • Orim, S., Regec, V.: Introduction to Handwriting Disability
 • Polínek, M. D.: Manuál a metodika tvorby ŠVP ZUŠ pro žáky se SVP
 • Polínek, M. D.: Teatroterapeutické a skazkoterapeutické přístupy pro literárně-dramatické obory
 • Potměšil, M.: Deaf Identity in Chinese Han, Tibetan Regions
 • Provázková-Stolinská, D. : Komunikační kompetence – faktor determinující výchovně-vzdělávací proces
 • Regec, V.: Digitální bariéry ve vzdělávání
 • Růžička, M.: Manuál a metodika tvorby ŠVP konzervatoří pro žáky se SVP
 • Růžička, M.: Speciální pedagog na základní škole
 • Růžičková, V., Kroupová, K., Vondráková, A., a kol. : Reliéfní grafika a její role v životě osob se ZP
 • Řeřicha, V., Práger, L.: A gap of misunderstanding (Teaching English in Digital Environment)
 • Synek, J., Všetičková, G.: Drazí II. Korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce (2. svazek)
 • Šmelová, E.: Child acceptance
 • Šmelová, E., Rašková, M.: Kamarádství dětí jako podpora inkluzivního přístupu ve škole
 • Šobáňová, P.: Metodická příručka do výtvarné výchovy se zaměřením na integraci žáků se SVP
 • Šobáňová, P.: Výtvarný projev dětí a žáků se SVP a proinkluzivní didaktika VV - katalog
 • Špatenková, N., Chrastina, J.: Děti a smrt
 • Urbanovská, E.: Připravenost na školu jako speciálněpedagogické téma
 • Vavrdová, A.: Vlastivěda v teorii a praxi primárního vzdělávání
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a odchylek orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie s využitím kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod
 • Vočka, Z., a kol.: Podpora řešení nepříznivé sociální situace osob s poruchou autistického spektra

 

Přírodovědecká fakulta

Neperiodika

 • Čajan, M., et al.: Školní chemické pokusy
 • Černá, K., Drahoš, B., Klečková, M.: Sbírka vybraných praktických úloh Chemické olympiády
 • Drahoš, B., Klanicová, A., Klečková, M., Šindelář, Z.: Efektní chemické pokusy
 • Lapčíková, B.: Pokročilé laboratorní cvičení z fyzikální chemie
 • Nwaogu, C.: Spatio-temporal analysis of landscape changes in different land use
 • Otyepka, M.: Struktura atomů a molekul
 • Samec, P., a kol.: Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
 • Tarkowski, P., a kol.: Laboratorní cvičení z fytochemie
 • Vondráková, A., a kol.: Mapy v edici MAPS

 
Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Periodika

 • kol. autorů: Studia theologica 21/1
 • kol. autorů: Studia theologica 21/2
 • kol. autorů: Studia theologica 21/3
 • kol. autorů: Studia theologica 21/4

Neperiodika

 • Mikulášek, J.: Církev v lidských dějinách a společnosti. Ekleziologické konsekvence projektu politické teologie J. B. Metze
 • Novosád, L.: Východiska a principy dobrovolnické práce ve prospěch osob se zdravotním postižením s uvedením do specifik služeb osobní asistence
 • Opatrný, D.: Bioethics in Charity Work
 • Polák, J.: Masturbace pohledem morální teologie
 • Potměšilová, P., Belza-Gajdzica, M.: Arteterapie a artefiletika
 • Zatloukal, L.: Spoluvytváření změny: Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi očima konverzačních a diskurzivních analýz

Lékařská fakulta

Periodika

 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/1, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/2, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/3, 2019 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 163/4, 2019 

 
Neperiodika

 • Boriková, A., a kol.: Occupational Medicine
 • Klementa, B., a kol.: Kardiopulmonální resuscitace
 • kol. autorů: Výroční zpráva LF UP za rok 2018
 • Kolář, M., a kol.: Zásady antibiotické léčby
 • Kolářová, H., a kol.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Kolářová, H., a kol.: Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie
 • Křupka, M., a kol.: Očkování
 • Matoušková, I., a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie (upravené vydání)
 • Petřek, M.: Vybrané kapitoly z patofyziologie
 • Pražáková, Z., a kol.: Základní výkony ve zdravotnictví v kostce
 • Řehák, J., a kol.: 20. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J., a kol.: 10. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta 
 • Sovová, E., a kol.: Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství
 • Strojil, J., a kol.: Introduction to Drug Formulations and Prescription


Fakulta tělesné kultury

Periodika

 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(1)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(2)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(3)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 49(4)
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2019/1
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2019/2
 • Wittmannová, J.: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi – 2. č. roku 2019
 • Wittmannová, J.: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi – 1. č. roku 2019

 
Neperiodika

 • Botek, M.: Heart rate variability – training and health outcomes 
 • Cuberek, R.: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
 • Ješina, O.: Metodické listy – APA v praxi
 • Kalman, M.: Národní zpráva o zdraví dětí a školáků: HBSC studie 2018
 • Kotíková, H.: Backpacker Tourism
 • Lehnert, M.: Injury risk and fatigue in youth players 
 • Rončák, M.: Jak efektivně zvládnout overtourism? Případové studie řešení
 • Salonna, F.: Sociální normy v oblasti sedavého chování českých adolescentů
 • Schwartzhoffová, E., Kotíková, H.: Cestování dětí a mládeže
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Šebek, L.: Terénní cyklistika
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě III
 • Štěrbová, D.: Sex, sexualita a vztahy u lidí s poruchou autistického spektra
 • Vyhlídal, T.: Vstupte prosím (dotisk) 
 • Vyhlídal, T.: Už to také dokážu (dotisk)


Fakulta zdravotnických věd
 
Periodika

 • Kisvetrová, H., a kol.: Profese on-line

 
Neperiodika

 • Dráč, P., Dráč, P.: Vybrané kapitoly z cévní chirurgie a traumatologie pro nelékařské obory
 • Gurková, E.: Kapitoly z výzkumu v ošetřovatelství 2 
 • Kisvetrová, H., a kol.: Demence
 • Kolářová, B., a kol.: Počítačové a robotické technologie 
 • Konečný, P., a kol.: Fyzikání terapie a diagnostika
 • Kopecký, M.: Antropometrie pro nelékařské studijní opory
 • Kopecký, M.: Smyslové orgány
 • Kopecký, M., a kol.: Manual of Physical Anthropology
 • Machálková, L.: Kapitoly z ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacích cest 
 • Mikšová, Z.: Příprava a tvorba diplomové práce na ÚO FZV
 • Šáteková, L.: Kapitoly z ošetřovatelské péče v onkologii 
 • Ševčíková, B.: Kapitoly z ošetřovatelské péče v chirurgii/traumatologii  
 • Tomanová, J.: Výživa a dietetika v ošetřovatelské péči 1


Právnická fakulta


Neperiodika

 • Malacka, M.: Právní režim mezinárodního obchodu
 • Řezníčková, K.: Financování a hospodaření územních samosprávných celků


Rektorát UP

Neperiodika

 • Černý, J.: Jak šel život


Vydavatelství UP

Neperiodika

 • Barteček, I.: Dějiny Latinské Ameriky
 • Barteček, I., Jiránek, J.: Němci a Češi v Chile
 • Barteček, I.: Umění rovnováhy
 • Demel, M.: Strohé příběhy
 • Mrázek, I.: Filipínské imprese

Ediční plán 2018

Filozofická fakulta

 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 9, č. 1
 • Arbeit, M. (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 9, č. 2
 • Arkhanhelská, A. (ed.): Ucrainica VIII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury, kultury
 • Arkhanhelská, A. (ed.): Intertextualita a intermedialita v prostoru ukrajinského jazyka a literatury
 • Bednaříková, B.: Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu
 • Bednaříková, B., Illíková, P., Jensenová, D.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2013
 • Bednaříková, B., Kopečková, M. a kol.: Flip your Teaching 3
 • Bednaříková, B., Stůjová, P.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2014
 • Bednaříková, B., Stůjová, P., a kol.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2015
 • Bednaříková, B., Stůjová, P., a kol.: Sborník Mezinárodní setkání mladých lingvistů 2016
 • Bianco, F.: Lettere di emigranti irpini in America (e-kniha)
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 27
 • Blüml, J. (ed.): Musicologica Olomucensia 28
 • Brázdová-Toufarová, E. : Fenomén obrázková kniha
 • Bžoch, A., Jančíková, I.: Stručné dějiny nizozemské literatury
 • Černá, S., Černý, J. : Loketský církevní pořádek
 • Černý, J.: Španělsko-český slovník amerikanismů
 • Dobrotová, I. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Polonistika 2017. Cíle a metody
 • Elbel, M. (ed.): (CSJH) Historica 2
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku
 • Engelbrecht, W., Engelbrechtová, J.: Abele Spelen, nejvznešenější hry středověku (e-kniha)
 • Engelbrecht, W., Hamers, B.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy naučil číst nizozemskou literaturu
 • Engelbrecht, W., Hamers, B.: Hendrik Conscience, muž, který Čechy naučil číst nizozemskou literaturu (e-kniha)
 • Engelbrechtová, J.: Radegunda Durynská
 • Floss, K.: Dávné inspirace a nové výzvy
 • Gigalová, V.: Intuitivní rozhodování manažerů a metafory
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 30.1
 • Gutiérrez Rubio, E.: Romanica Olomucensia 30.2
 • Havlíček, J.: Jak studovat náboženství? Náboženství a školství v České republice v religionistické perspektivě
 • Hladíková, K., Janda, P.: Lexikon kinematografie čínského světa 
 • Cholodová, U., Arkhanhelská, A.: Ukrajinská konverzace pro pokročilé 
 • Jedličková, J.: Neheterosexuální teen postavy v americké a britské TV tvorbě
 • Kaňovská, M.: Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts
 • Knap-Dlouhá, P.: De vergelijking van de ontwikkeling van de rechtstaal in Tsjechië en Nederland vanuit het perspectief van de vertaler
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 54
 • Koucká, I. (ed.): Historica Olomucensia 55
 • Kupka, M.: Technika omezené zevní stimulace: Katamnestická studie
 • Lazorčáková, T.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956–1970
 • Machala, L., a kol.: Spisovatelé Univerzity Palackého 2
 • Marek, P.: Biskup Gorazd (Pavlík)
 • Martinásková, S.: Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku
 • Martinková, M.: Parallel Corpus and Contrastive Linguistics: The Case of InterCorp
 • Martinková, M., a kol. (eds.):  I. Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II
 • Matula, J. (ed.): (CSJH) Philosophica 1
 • Michalík, J.: Cornelius Agrippa. Mezi okultismem a humanismem
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij po russkomu jazyku dlja 2-go kursa
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij po russkomu jazyku dlja 3-go kursa
 • Mikešová, J.: Sbornik tekstov i upražnenij dlja kursa Jazykovaja kuljtura
 • Öbrink, M.: Speak up!
 • Öbrink, M.: Speak up! (e-kniha)
 • Pálušová, M. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů
 • Pavlišová, J.: Současný tanec a perfomance v období po konceptuálním obratu
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVII, Num. 1
 • Pechal, Z.: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii LVII, Num. 2
 • Pechal, Z.: Maxim Gorkij
 • Pechal, Z. (ed.): Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů – literární sekce
 • Procházka, R.: Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie, praxe
 • Řezníčková, Z.: Zvuková podoba české rozhlasové detektivky po roce 1989
 • Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě. Dodatky
 • Simonsohn, T.: Vzpomínky
 • Stěpanova, L. (ed.): Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů
 • Strašáková, M.: Modernizace vietnamské literatury za francouzské koloniální nadvlády v letech 1863–1945
 • Švácha, R. (ed.): (CSJH) Historia artium 3
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VII, 2
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VIII, 1
 • Uher, D. (ed.): Dálný východ VIII, 2
 • Válková, S. (ed.): Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III. Sborník příspěvků
 • Visi, T., a kol.: Intellect, Soul, and Gender in Medieval Jewish Philosophy
 • Změlík, R.: Konceptualizace barev v próze Jana Čepa (na pozadí statistických modelů)

Pedagogická fakulta

 • Andrysová, P.: Kompetenční modely učitelského vzdělávání
 • Anténe, P. (ed.): “Route CZ-AT” to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe
 • Anténe, P., Mountney, P. : An Introduction to British and American Studies 
 • Hanáková, A., a kol.: Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením
 • Hoffmannová, A., O´Brien: Identity in Monologues and Verbatim Plays
 • Hrdinová, E. M.: Překlad termínu v mezikulturních relacích
 • Chrastina, J., Špatenková, N., Hudcová, B., a kol.: Psychosociální pomoc osobám se zdravotním postižením
 • Janštová, V., Jáč, M., Dvořáková, R. M.: Motivace žáků středních škol k účasti v přírodovědných soutěžích
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium I
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium II
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium III
 • Jůvová, A.: e-Pedagogium IV
 • Krahulcová, K., Friedlová, M. (eds.): Expresivní přístupy napříč rezorty
 • Křeménková, L.: Základy psychologie pro učitele
 • Mlčáková, R.: Vývojová dysfázie v raném školním věku
 • Orim, S., Regec, V.: Introduction to Handwriting Disability
 • Pastieriková, L.: Studium studentů s poruchou autistického spektra na vysoké škole
 • Potměšil, M., a kol.: Povolání - učitel
 • Provázková-Stolinská, D.: Komunikační kompetence – faktor determinující výchovně-vzdělávací proces v kontextu výzkumu
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister
 • Provázková-Stolinská, D., a kol.: Magister
 • Regec, V.: Digitální bariéry ve vzdělávání
 • Růžička, M., a kol.: Aktuální otázky společného vzdělávání
 • Serafín, Č.: Názorná elektrotechnika v kurikulu základní školy
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Svoboda, P.: Journal of Exceptional People
 • Synek, J., Všetičková, G.: Drazí – Korespondence Bohuslava Martinů rodině do Poličky (1. svazek)
 • Šmelová, E., Rašková, M.: Kamarádství dětí jako podpora inkluzivního přístupu ve škole
 • Vavrdová, A.: Vlastivěda v teorii a praxi primárního vzdělávání
 • Vitásková, K., a kol.: Výzkum vybraných parametrů komunikace, jazyka a orofaciálních procesů z logopedického hlediska
 • Vomáčková, O.: Die deutschen Ge-Kollektiva und ihre tschechischen Entsprechungen
 • Zouhar, V., Coufalová, G.: Milý Miloši – Korespondence Bohuslava Martinů s Milošem Šafránkem

Přírodovědecká fakulta

 • Bebčáková, I., Kouřilová, P.: Co bylo na písemce?
 • Bohanesová, E.: Finanční gramotnost
 • Fačevicová, K., Hron, K., Kunderová, P.: Markovovy řetězce a jejich aplikace
 • Hron, H., Kunderová, P., Vencálek, O.: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky
 • Kubala, M.: 12. studentská Konference mladých přírodovědců
 • Machar, I., Čehovský, P., a kol.: Katalog výstavy Architektonicko-urbanistické tvarosloví Hané
 • Nétek, R., Burian T.: Free and open source v geoinformatice
 • Popelka, S.: EYE-TRACKING V KOGNITIVNÍ KARTOGRAFII: Praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu
 • Šimáček, P.: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Franc, J.: Mnich a teolog Mattouš Chudý: Kapitola z arabské křesťanské teologie
 • kol. autorů: Studia theologica  20/1
 • kol. autorů: Studia theologica  20/2
 • kol. autorů: Studia theologica  20/3
 • kol. autorů: Studia theologica  20/4
 • Mikulášek, J.: Církev jako komunita jednání
 • Novosad, L.: Východiska a principy dobrovolnické práce ve prospěch osob se zdravotním postižením s uvedením do specifik služeb osobní asistence
 • Zatloukal, L.: Spoluvytváření změny: Terapie zaměřená na řešení při práci s dětmi očima konverzačních a diskurzivních analýz

Lékařská fakulta

 • Ivanová, K., a kol.: Sociální lékařství
  • Kaňkovský, P., a kol. Obecná neurologie – 1. díl
  • Kaňkovský, P., a kol. Speciální neurologie – 2. díl
  • Kolářová, H.: Sborník abstrakt z konference SVOČ
 • Matalová, P., Urbánek, K.: Farmakologie monoklonálních protilátek
 • Papajík, T., a kol.: Výroční zpráva LF UP za rok 2017
 • Procházka, M.: Základy lékařské genetiky
 • Řehák, J., a kol.: 19. Vejdovského olomoucký vědecký den – abstrakta
 • Řehák, J., a kol.: 9. Zirmův olomoucký diskuzní den – abstrakta 
 • Ščudla, V., Karásek, D., a kol.: Základy diferenciální diagnostiky v interní medicíně 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/1, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/2, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/3, 2018 
 • Ulrichová, J., a kol.: Biomedical Papers vol. 162/4, 2018 
 • Vacek, J., Bancířová, K.: Workbook on Medicinal Chemistry for Dentistry Students
 • Vacek, J., Ostatná, V.: Bioelektrochemie

Fakulta tělesné kultury

 • Gába, A.: The 2018 Czech Republic Report Card on Physical Activity for Children and Youth
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(1)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(2)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(3)
 • kol. autorů: Acta Gymnica 48(4)
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2018/1
 • kol. autorů: APA v teorii a praxi 2018/2
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2018/1
 • kol. autorů: Tělesná kultura 2018/2
 • Harvanová, J.: Interakční styl v práci trenéra
 • Janečka, Z.: Motor competence of visually impaired children
 • Neuls, F.: Fyziologie pro tělovýchovné obory: Vybrané kapitoly, část II
 • Neuls, F.: Plavání (teorie, didaktika, trénink)
 • Rubín, L.: Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a zastavěné prostředí u českých adolescentů
 • Schwartzhoffová, E.: Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů
 • Svoboda, Z.: Chůze osob s transtibiální amputací
 • Štěrbová, D.: Sex, sexualita a vztahy u lidí s poruchou autistického spektra
 • Štěrbová, D.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě III

Fakulta zdravotních věd

 • kol. autorů: Almanach k 10. výročí založení FZV
 • kol. autorů: Almanach k 10. výročí založení FZV (CD)
 • Konečný, P.: Základy klinické kineziologie I
 • Kopecký, M., a kol.: Tělesný vývoj a motorická výkonnost chlapců a dívek na základních školách 
 • Kopecký, M., a kol.: Manual of Physical Anthropology
 • Kopecký, M., Voříšková, I.: Profese on-line
 • Kozáková, R.: Základy obecné a vývojové psychologie
 • Machálková, L.: Profesionalita v ošetřovatelství III – Sborník abstrakt z konference (e-kniha)
 • Mazalová, L.: Profesionalita v ošetřovatelství III – Sborník plnotextů z konference (e-kniha)
 • Mlíka, R., Calabová, N., Konečný, P.: Základy manuální medicíny – diagnostika horní končetiny
 • Pokorná, J., a kol.: Nukleární medicína pro radiologické asistenty
 • Procházka, M., Pilka, R.: Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence, 2. přepracované vydání
 • Šrámek, V., a kol.: Radiační onkologie pro radiologické asistenty
 • Zlámal, J., a kol.: Management zdravotnictví II

Právnická fakulta

 • Bellová, J.: Marketing and its application
 • Heikkinen, T.: Unified standartd of IHL application in multinational military operations
 • Klátik, J.: Zásada oportunity v trestnom konaní
 • Kohajda, M.: Dohled nad finančním systémem
 • Malacka, M.: Arbitráž v mezinárodním obchodním styku
 • Malacka, M.: Právní režim mezinárodního obchodu
 • Řezníčková, K.: Financování a hospodaření územních samosprávných celků
 • Stehlík, V.: Evropské migrační právo
 • Špírková, T., Papoušková, Z.: Tax law in the Czech Republic

Rektorát UP

 • Fischer, J. L.: Výbor z díla IV
 • Jařab, J.: Rektorské paměti

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)