Open Access

Otevřený přístup (open access, OA)

Otevřená věda a otevřené publikování jsou založeny na myšlence, že znalosti získané vědeckým bádáním by měly být snadno dostupné a využitelné. Přesněji to vyjadřují tzv. FAIR principy – digitální data by podle těchto principů měla být dohledatelná (Findable), přístupná (Accessible), čitelná a strojově zpracovatelná (Interoperable) a znovu použitelná bez změny své povahy (Reuseable). V souladu s těmito přístupy se Vydavatelství Univerzity Palackého stále více orientuje na vydávání knih a časopisů v režimu open access.

Více informací ohledně otevřeného publikování, ale i otevřené vědy na Univerzitě Palackého naleznete na stránkách openscience.upol.cz.

 

Open access knihy

U otevřených knih preferujeme vydávání pod licencemi CC-BY 4.0 a CC-BY-SA 4.0, které jsou z pohledu dalšího užívání nejliberálnější. Po dohodě s autorem, řešitelem projektu apod. je možné se domluvit i na jiných licenčních podmínkách.

Všechny monografie vydávané Vydavatelstvím Univerzity Palackého jsou recenzovány. U vědeckých monografií požadujeme minimálně dva kladné recenzní posudky, přičemž alespoň jeden z recenzentů nesmí působit na Univerzitě Palackého. V odůvodněných případech si vydavatelství vyžádá další posudek nebo posudky, které mohou být i anonymní.

 

Kde si lze otevřené e-knihy přečíst?

Otevřené knihy jsou zdarma dostupné na VUP shopu, případně na webu doivup.upol.cz. Kolekce našich otevřených knih je dostupná také na repozitáři Zenodo.

 

Open access časopisy

Na Univerzitě Palackého aktuálně vychází 28 periodik, z nich stále větší část tvoří otevřená periodika (20 titulů). Další se do tohoto režimu postupně transformují. Díky podpoře Univerzity Palackého nemusí autoři, s výjimkou jednoho časopisu, platit žádné publikační poplatky.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)