Co umíme

Knihy

Vy jste odborníky na výzkum a psaní vědeckých textů a my jsme odborníky na jejich vydávání: vy vytvoříte rukopis a my uděláme vše potřebné, aby vyšel jako kniha – text zalomíme, zajistíme korekturu a tisk, přidělíme ISBN a postaráme se o všechny další náležitosti a zákonné povinnosti (povinné výtisky, nabídková povinnost apod.).

E-knihy

Chcete minimalizovat náklady na vydání? Chcete, aby váš text byl dostupný po celém světě? Nechcete řešit prodejnost a skladové zásoby? Vydejte svoji publikaci elektronicky.
Pokud knihu vydáte tiskem i elektronicky, spojíte tak potěšení z pěkné knihy a se snadnou dostupností a šiřitelností elektronické verze.

Jaké formáty umíme:

  • PDF – interaktivní PDF s hypertextem, s proklikávacím obsahem, ale třeba i s multimédii.
  • ePub – „pravá e-kniha“, u níž se tok textu přizpůsobuje velikosti displeje. Umožnuje použití hypertextu a multimédií, čtenář si může vybrat vlastní písmo. 

E-knihy našich autorů nabízíme nejen na našem e-shopu, ale také prostřednictvím partnerských distribučních kanálů. V rámci těchto distribucí nabízíme jak klasické prodejné e-knihy, tak e-knihy poskytované zdarma (výstupy z projektů apod.).

Bookport

Jedná se o platformu pro distribuci e-knih, kterou provozuje nakladatelský dům Grada. Kromě vlastní produkce Grady jsou zde nabízeny e-knihy dalších vydavatelství, jako je Galén, Host, Karolinum, Portál aj. Nabídka obsahuje kolem 9000 titulů a stále roste. Čtení je možné jak online na počítači, tak pomocí aplikace pro telefon či tablet (OS Android či iOS) nebo v e-inkových čtečkách s operačním systémem Android 5.0 a vyšším. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého mohou využít institucionálního přihlášení (via Shibboleth) jejich univerzitním účtem (více informací na e-zdroje.upol.cz).

Bookport

CEEOL

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) je elektronická knihovna, která zpřístupňuje především odborné a vědecké časopisy ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Z časopisů vycházejících na Univerzitě Palackého zde naleznete například časopisy Rossica Olomucensia, Bohemica Olomucensia, Romanica Olomucensia, Historica či Journal of Exceptional People. V rámci databáze jsou dostupné i plné texty e-knih. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého mohou využít institucionálního přihlášení. Více informací a přihlášení do databáze zde: ezdroje.upol.cz.

CEEOL

EBSCO

Přední světový multioborový poskytovatel výzkumných databází, elektronických časopisů a e-knih. EBSCO se zaměřuje na distribuci e-knih institucím (knihovny, výzkumná a odborná pracoviště, univerzity, školy aj.). Vybrané publikace Vydavatelství jsou pro studenty a zaměstnance dostupné zdarma. Více informací a přihlášení do databáze zde: ezdroje.upol.cz.

EBSCO

E-shop Vydavatelství Univerzity Palackého

Zde je k dispozici 99 % e-knih vydaných Vydavatelstvím Univerzity Palackého. V nabídce jsou e-knihy prodejné i e-knihy zdarma. Po zakoupení přijde uživateli na e-mail odkaz, z něhož si může e-knihu v příslušném formátu stáhnout.

VUPshop.cz

Flexibooks

Jedná se o portál zaměřený zejména na český a slovenský trh; zajišťuje prodej i distribuci knih poskytovaných zdarma. Ve své nabídce má odbornou i populárně naučnou literaturu, učebnice pro všechny stupně škol, ale i beletrii. Pro čtení je třeba si stáhnout do počítače nebo mobilního zařízení softwarovou čtečku, která slouží nejen ke čtení, ale i správě zakoupených e-knih.

Flexibooks

Google Books

Nejucelenější index knih na světě, knihy distribuované zdarma si zde můžete rovnou přečíst. Jsou zde ale obsaženy také ukázky a základní metadata k e-knihám prodejným.

Google Books

Google Play

Google Play není třeba dlouze představovat. Jedná se pravděpodobně o největší platformu s nabídkou aplikací, filmů a knih pro mobilní zařízení. Obsahuje placené e-knihy i ty, které jsou distribuovány zdarma.

play.google.com

Palmknihy

Jeden z největších portálů s knihami v České republice, a to s tištěnými i elektronickými. Nabízí přes 15.000 titulů od více než 250 vydavatelů. Palmknihy zajišťují také distribuci e-knih do knihoven.

Palmknihy

ProQuest

Megazdroj ProQuest obsahuje specializované databáze z různých vědních oborů. Na jejich vytváření se podílí asi 9 tis. vydavatelů z celého světa, s nimiž ProQuest dlouhodobě spolupracuje.

ProQuest

WoS a Scopus

Na doporučení edičních komisí fakult zasíláme vybrané publikace vydané naším vydavatelstvím do databází WoS a Scopus. Zda budou tyto publikace do databází zařazeny, to už ovlivnit nedokážeme, ale dokážeme vše nachystat tak, aby měly co největší šanci.

DOI (Digital Object Identifier)

Pokud chcete, aby váš článek, kniha, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku byly snadno dohledatelné (a tím i citovatelné), požádejte si u nás o DOI (nejlépe zaškrtnutím příslušné položky v návrhovém listu).

Co je to DOI?

DOI je standardizovaný unikátní identifikátor pro digitální objekty. DOI se přiděluje knihám, jednotlivým kapitolám, sborníkům i jednotlivým příspěvkům, článkům, normám, disertacím, ale třeba i tabulce nebo obrázku v článku či knize. Lze jej přidělit elektronickým i tištěným dokumentům. 

K čemu slouží?

Každý objekt s přiděleným DOI je pomocí něj snadno citovatelný a dohledatelný. Kromě toho má svoji vlastní webovou prezentaci (doivup.upol.cz), kde zjistíte, jak se k danému objektu dostat. Sdružení Crossref, které DOI spravuje, také poskytuje cenné statistiky citovanosti daných objektů.

Jak se DOI přiděluje?

Stačí v návrhovém listu zaškrtnout příslušnou položku, a pokud přidělení schválí ediční komise fakulty, my zařídíme zbytek. Za přidělení a zpracování jednoho DOI účtuje VUP poplatek, který v sobě nezahrnuje poplatky organizaci CrossRef (viz níže).

Co je Crossref?

CrossRef je mezinárodní registrační agentura, která zajišťuje organizační a technickou infrastrukturu pro registraci a využití DOI v oblasti vědeckého výzkumu. Za členství v CrossRefu se platí roční poplatek ve výši 275 USD a za každé přidělené DOI se agentuře hradí depozitní poplatek, pro většinu dokumentů 1 USD (pro některé texty je poplatek nižší). Vydavatelství UP platí roční náklady spojené s členstvím v CrossRefu a přidělením DOI a následně je přeúčtuje podle uskutečněných plnění na jednotlivé fakulty.

Podrobnější informace o DOI a agentuře CrossRef naleznete na webové stránce doivup.upol.cz.

 

Marketing

  • prezentace na knižních veletrzích a oborových akcích (Svět knihy Praha, knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, Frankfurter Buchmesse aj.)
  • online prezentace na webu, sociálních sítích nebo na Google Books
  • inzerce v oborovém tisku
  • distribuce knih prostřednictvím celorepublikových prodejních sítí (např. Kosmas)

Kontrola plagiátů

K tomuto účelu používáme iThenticate (pro členy Crossrefu pod názvem Similarity Check), špičku mezi antiplagiátorským software.

Další činnosti, které našim autorům usnadní život

  • zaslání povinných výtisků do knihoven
  • splnění nabídkové povinnosti u neprodejných publikací
  • kontrola formálních náležitostí publikace, aby mohla být hodnocena v RIV
  • zajištění katalogizačního záznamu z Národní knihovny ČR

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)