Ediční komise

Ediční komise

Ediční komise UP je poradním orgánem rektora ve věcech ediční činnosti UP realizované prostřednictvím Vydavatelství UP. Posláním Ediční komice UP je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti UP realizovaných prostřednictvím Vydavatelství Univerzity Palackého a Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dále schvaluje ediční plán UP.

Členové Ediční komise UP jsou jmenováni rektorem. Předsedou komise je pověřený prorektor. Členy komise jsou předsedové edičních komisí fakult, ředitel Vydavatelství UP a ředitelka Vydavatelství FF UP. Komise zasedá alespoň dvakrát ročně.


Seznam členů

Předseda

 • doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D. (prorektorka pro vědu a výzkum)

Členové

 • Ing. Aleš Prstek (ředitel Vydavatelství UP)
 • JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (PF)
 • Mgr. František Chmelík, Ph.D. (FTK)
 • PhDr. Jitka Jonová, Ph.D. (CMTF)
 • prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. (LF)
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. (PřF)
 • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (PdF)
 • doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (FZV)
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. (FF)
 • Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D. (ředitelka Vydavatelství FF UP)

Seznam edičních referentů pro jednotlivé fakulty

Lékařská fakulta
Marta Zahradová

Filozofická fakulta
Mgr. Petra Hubená

Přírodovědecká fakulta
Bc. Barbora Krudencová

Pedagogická fakulta
Mgr. Kateřina Dvořáková, DiS.

Fakulta tělesné kultury
Mgr. František Chmelík, Ph.D.

Cyrilometodějská teologická fakulta
Pavla Ludková

Právnická fakulta
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. 

Fakulta zdravotnických věd
Mgr. Lenka Stloukalová

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)