Jak připravit obrazové přílohy?

Grafické přílohy a ilustrace lze předávat v tradiční podobě (na papíře) nebo elektronicky. Preferujeme samozřejmě elektronickou formu. V obou případech je možné před odevzdáním rukopisu vše konzultovat s pracovníky technické redakce vydavatelství (tak se vyhnete tomu, že vám VUP nekvalitní předlohu, resp. nevyhovující elektronické zpracování vrátí a požádá vás o přepracování nebo dodání materiálů, které budou splňovat standardy VUP na reprodukci).

Spolu s obrázky je vždy třeba dodat jejich přehledný soupis.

Předlohy „na papíře“

Pérovky

Viz Slovníček základních termínů. Dbejte, aby byly pérovky dostatečně kontrastní.

 

Polotónové předlohy (fotografie)

Fotografie odevzdávejte nejlépe na lesklém papíře nebo jako diapozitivy.

Obrazové předlohy vytištěné ofsetovým tiskem jsou použitelné pro novou reprodukci jen s obtížemi.

Xerokopie nejsou vhodné, kvalita takto reprodukovaných grafických prvků či ilustrací je obvykle nevyhovující.

 

Předlohy v elektronické formě

Nevkládejte elektronicky zpracované obrázky jen do textu, ale uložte je do samostatných souborů.

 

Vektorové obrázky

Preferovány jsou následující formáty:

Adobe Illustrator (.ai, .eps, .pdf)

Použité písmo musí být vložené do souboru nebo texty musí být převedené na křivky.

Adobe Acrobat (.pdf)

V distilleru nastavení PDF/X1a.

CorelDraw (.cdr), ver. X3 a méně

Použité písmo musí být vložené do souboru nebo texty musí být převedené na křivky.

Encapsulated PostScript (.eps)

Použité písmo musí být vložené do souboru nebo texty musí být převedené na křivky.

Jiný formát (např. Windows Metafile, .wmf)

Konzultujte s pracovníky VUP.

 

Rastrové obrázky (bitmapy)

Používejte formáty .tif, .psd, .jpg (při ukládání .jpg volte nízkou kompresi/vysokou kvalitu).

Rozlišení: Pro reprodukování v poměru 1 : 1 platí, že u pérovek je optimální rozlišení 600-1200 dpi; u polotónů 300 dpi.

Rady pro skenování: Podložte předlohu černým papírem, aby se neobjevil text z rubové strany. Dbejte na rozdíl mezi pérovkou a polotónovým obrázkem.

Obrázky stažené z internetu mají velmi často nedostatečné rozlišení.