Tisk z předloh dodaných autorem

Autor odevzdává po stránce obsahové i formální identické texty

  • 1 × elektronicky (CD/DVD)
  • 1 × výtisk na papíře

Elektronickou verzi dodejte ve formátech

  • Soubor MS Word
  • Soubor PDF (x1a)

Upozorňujeme, že soubory wordu mohou způsobit problémy, protože při jejich otevření na jiném počítači může dojít k přeformátování dokumentu.

Doporučené nastavení formátu publikace (A4/A5/B5…) a zrcadla sazby 

 formát

 rozměr

 zrcadlo

okraj   horní/dolní

okraj levý/pravý

vhodná velikost písma

A4

210 × 297

156 × 235

27/35

27/27

11–12

B5*

176 × 250

126 × 191

25/34

25/25

10–11

A5

148 × 210

108 × 163

20/27

20/20

9–10

* Použití formátu B5 konzutujte s pracovníky vydavatelství. (Často je z technologických a ekonomických důvodů vhodnější jiný formát)

Doporučené řádkování 1,2 (120%).

Číslování stránek

U skript a ostatních publikací bez patitulu začnete číslování textu číslicí 3 (strana 1, tj. titulní list a strana 2, copyrightová tiráž, se nečíslují, ale započítávají!). Pozn.: Číslo stránky se nevkládá ani na stránku s věnováním nebo fotografií na začátku publikace (první textová strana pak nese číslo 5), ani do tiráže na konci.

Vytvoření pdf souboru

Ověřte, zda při převodu do PDF nedošlo ke snížení rozlišení u použitých obrázků. Při převodu pomocí Acrobat Distilleru zvolte nastavení PDF/x1a. Pokud k převodu do PDF použijete místo programu Adobe Acrobat alternativní (shareware) produkty počítejte s vyšším rizikem nekorektního výsledku.

Kontrolní výtisk

VUP poskytne autorovi k nahlédnutí tzv. kontrolní výtisk. Žádáme autory, aby zkontrolovali, zda se text nepřeformátoval, zda se správně zobrazily všechny neobvyklé znaky, grafy, tabulky apod. Dodatečné zásahy jiného než technického rázu (opravy pravopisných, stylistických, faktografických pochybení), které si autor vyžádá, mohou zpozdit původní plánovaný termín výroby. (Práce navíc, které technická redakce VUP věnuje nedostatečně připravenému textu, za jehož sazbu odpovídá autor, se promítnou do konečného vyúčtování.)