Povinné výtisky

Rozdělení tzv. povinných a redakčních výtisků upravuje směrnice B3-14/8-SR Předmět ediční činnosti Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, čl. III odst. (7):

  • Distribuci povinných výtisků v zákonném rozsahu zajišťuje VUP. […] příslušný počet autorských (5 výtisků každému autorovi, není-li požadováno jinak) a dalších 14 výtisků pro splnění zákonných a provozních povinností (5 povinných, 1 redakční, 1 archivní, 3 pro Knihovnu UP, 4 prodejní výtisky [tj. nabídková povinnost pro knihovny]).

Povinné výtisky upravuje § 3 odst. (1) zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích:

  • Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace […] stanovený počet publikací […] těmto příjemcům:

a) dva povinné výtisky Národní knihovně České republiky,

b) jeden povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně,

c) jeden povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci,

d) jeden regionální povinný výtisk Městské knihovně v Praze a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele.

§ 4 uvedeného zákona upravuje výše zmíněnou nabídkovou povinnost:

  • Vydavatel je povinen od každé neperiodické publikace, kterou vydává, písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury [č. 252/1995 Sb.].

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)