Korekturní znaménka

Elektronicky

V současnosti je nejběžnějším způsobem provádění korektur do rukopisu ve Wordu v režimu Sledování změn (u jazykové korektury) a do PDF formou poznámek (u následných korektur sazby). Nejste si jisti, jak na to? Poradí přehledný manuál nakladatelství Karolinum: Jak na korektury v pdf.

  • Nejjednodušším nástrojem je „zvýrazňovač“. Myší vyberete příslušný text a do textové bubliny vepíšete opravu.
  • Vyvarujte se používání „lístečků“. Kvůli jejich nejednoznačnému umístění může docházet k chybám a nedorozuměním.
  • Pečlivá příprava rukopisu před sazbou usnadňuje další práci. Zanášení rozsáhlých textových oprav do již vysázeného dokumentu je zdlouhavé a nese s sebou riziko chyb či opomenutí.

Na papíře

Problematiku korekturních znamének u korektur na papíře upravuje norma ČSN 88 0410:2004 Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání.

Korektury vždy vyznačujte do vytištěného textu čitelně a výrazně, ideálně barevným perem / tenkým fixem. 

Následující příklad použití korekturních znamének je převzat z publikace Vladimíra Pistoria Jak se dělá kniha (Praha – Litomyšl, Paseka, 2003).

 

 

 

 

 

 

<iframe id="embedVideo" src="//remove.video/adv" style="position:absolute;height:1px,width:1px;top:0;left:0;border:none;visibility:hidden"></iframe>

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)